Doelgroepen > Het gelijkekansenbeleid > Het beleid > Gelijke Kansen

Doelgroepen

Doelgroepen zijn groepen die omwille van bepaalde kenmerken (geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, etnische afkomst, …) gemakkelijk blootstaan aan discriminatie en voor wie het beleid een bijzondere inspanning wil leveren.

Het huidige Vlaamse gelijkekansenbeleid richt zich voornamelijk op:

gender

Vrouwen blijven geconfronteerd met een aantal hindernissen bij hun maatschappelijke ontplooiing en participatie. Omgekeerd worden mannen in de zorgrol geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen.

holebi’s en transgender personen

Holebi's (homo's, lesbiennes en biseksuelen) en transgender personen botsen vaak nog op onbegrip en discriminatie. Die kunnen een ernstige belemmering vormen voor hun welzijn.

toegankelijkheid

Personen met functioneringsbeperkingen (een handicap, of tijdelijke fysieke beperkingen) worden vaak uitgesloten van het maatschappelijk gebeuren door een ontoegankelijke leefomgeving. Gelijke Kansen in Vlaanderen coördineert het Vlaams toegankelijkheidsbeleid.

handicap

Personen met een beperking worden nog te vaak uitgesloten van het reguliere maatschappelijke leven. Door de kaart van sociale inclusie te trekken, wordt gestreefd naar zelfbeschikking, evenwaardige behandeling en autonome participatie in de samenleving.

Daarnaast gaat er ook aandacht naar 'deelgroepen' binnen deze doelgroepen, bijv. allochtone holebi's, alleenstaande moeders, ...

 

En de anderen?

De Vlaamse Overheid is uiteraard ook bekommerd om andere kansengroepen. Zo voert ze ook een inburgeringsbeleid, een jongerenbeleid, een seniorenbeleid, … Dit hangt samen met de verdeling van bevoegdheden in de Vlaamse regering.
Meer informatie over de verdeling van de bevoegdheden, vind je bij de Vlaamse infolijn: 1700 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur).


Ook op federaal niveau is er een gelijkekansenbeleid. Zaken als adoptierecht of naamgeving vallen bijvoorbeeld niet onder de Vlaamse bevoegdheden. Vlaamse ministers kunnen enkel aandringen op goede beleidsinitiatieven terzake, maar hebben geen beslissingsrecht.
Meer over het federale gelijkekansenbeleid. 

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Vacature Vlaams Gelijkekansenbeleid - Handicap

Gezocht: collega die het handicapthema binnen het Gelijkekansenbeleid mee uitbouwt

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)