MEP decreet > Vlaanderen > Wetgeving > Het beleid
U bent hier: Het beleid > Wetgeving > Vlaanderen > MEP decreet

MEP-Decreet

Het decreet van 13 juli 2007 ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid ('MEP-decreet') wil een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in die organen bewerkstelligen. 

In dit decreet wordt het principe naar voor geschoven dat maximum tweederde van de leden van de advies-, beheers- of bestuursorganen van de Vlaamse overheid van hetzelfde geslacht mogen zijn. Voor het team Gelijke Kansen blijft een volledige pariteit de uiteindelijke doelstelling.

Voor advies- en bestuursorganen die in de onmogelijkheid verkeren om te voldoen aan het vernieuwde quotadecreet, is er een mogelijkheid tot een gemotiveerde aanvraag voor een afwijking. Het uitvoeringsbesluit, waarin de verschillende voorwaarden en stappen voor de aanvraag tot afwijking worden beschreven werd uitgevaardigd op 26 oktober 2007.

Het decreet vervangt:

  • het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen (BS 2/9/1997)
  • het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen van de Vlaamse overheid (BS 29/6/1999)

Deze oude decreten lieten immers aan duidelijkheid en transparantie te wensen over. Daarenboven waren de decreten nog niet aangepast aan de reorganisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid. Deze operatie zorgde voor grondige wijzigingen in het landschap van de advies- en beheers-/bestuursorganen.

Het team Gelijke Kansen volgt dit decreet op. Zij bereidt het tweejaarlijkse rapport voor het Vlaams Parlement meer voor, en behandelt de aanvragen voor een afwijking.

De volledige tekst van het

 

terug naar hoofdmenu

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)