Toegankelijkheidsverordening > Vlaanderen > Wetgeving > Het beleid > Gelijke Kansen

Het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid bevat de belangrijkste toegankelijkheidsnormen van het Vlaamse Gewest.

Deze werden ingeschreven binnen de structuren van Ruimtelijke Ordening, waardoor aan de toegankelijkheidsnormen dient voldaan te worden om een bouwvergunning te verkrijgen.

Flankerend aan de regelgeving werd er ook een handboek toegankelijkheid ontwikkeld dat aan de architect (of ambtenaar) meer inzicht zal verschaffen over de achtergrond van de regels. In tegenstelling tot de verordening (waarin enkel vergunningsplichtige elementen konden worden opgenomen) zal dit handboek ook de niet-op-plan-afleesbare en niet vergunningsplichtige elementen beschrijven om die wel belangrijk zijn om een integrale toegankelijkheid te realiseren. Dit handboek (dat online zal gepubliceerd worden) zal tot slot ook een praktisch instrument aanbieden dat de ontwerper toelaat om nat te gaan wat de implicaties zijn van de verordening voor zijn of haar specifieke project.

Voor concrete begeleiding en professioneel advies kan je ook steeds terecht bij de het EVA Toegankelijkheid Vlaanderen. 

 

terug naar hoofdmenu

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)