Zorgregiedecreet > Vlaanderen > Wetgeving > Het beleid
U bent hier: Het beleid > Wetgeving > Vlaanderen > Zorgregiedecreet

Zorgregiedecreet

Het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap ('Zorgregiedecreet') houdt een radicale wijziging in van de financieringsinstrumenten voor personen met een handicap.

Het decreet installeert het principe van 'persoonsgebonden financiering'. Het wordt opgevolgd vanuit het departement Welzijn.

Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Meer informatie op de website van het VAPH

 

terug naar het hoofdmenu