Nieuws > Gelijke Kansen
U bent hier: Nieuws
MA 22

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over “Lokaal transversaal beleid. Uitdagingen en kansen voor armoedebestrijding, integratie en gelijke kansen” of het verslagboek van de gelijknamige inspiratiedag.

Je kan doorklikken naar de presentaties van het onderzoek over de regierol van lokale besturen en van de workshops met goede praktijken onder meer over participatie en toegankelijkheid.

Klik door naar de verslagbrochure

Klik door naar de Binnenband

DEC 05

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

Link naar het onderzoek

AUG 06

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Op 14 oktober vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Het is belangrijk dat alle kiezers aan deze verkiezingen kunnen deelnemen. Mensen met een handicap en ouderen kunnen heel wat hindernissen ondervinden om zich naar het stemlokaal te begeven: moeilijk begaanbare en lange toegangspaden, ver afgelegen parkeerplaatsen, smalle doorgangen, drempels, trappen of kleine stemhokjes.

 

Samen met Inter hebben we een brochure ontworpen vol tips en aandachtspunten om de integrale toegankelijkheid van de verkiezingen te bevorderen. De brochure is in eerste instantie bedoeld voor de lokale besturen die instaan voor de praktische organisatie van de verkiezingen.

 

Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert met Inter ook praktische opleidingen voor verkiezingscoördinatoren en technische diensten van de lokale besturen. Alle info daarover kan je lezen op de website van Inter: www.inter.vlaanderen/stemlokalen

Apr 16

Omdat partnergeweld ook mannen treft

Een campagne van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans.

https://youtu.be/6GzmT2LHb1M

MA 06

Vragen over gender? Genderklik.be

Roze is voor meisjes. Blauw is voor jongens. Meisjes spelen met poppen. Jongens ravotten. Boys will be boys, uiteindelijk. Of toch niet? Onbewust -en onterecht- linken we bepaalde eigenschappen, normen en verwachtingen aan mannen of vrouwen. En net met dat hokjesdenken wil Genderklik.be komaf maken. Met deze site wil de minister voor Gelijke Kansen het thema gender tastbaar maken bij verschillende generaties en lagen van de bevolking. Het online platform wil niet enkel op een toegankelijke en eigentijdse manier informeren over gender en gendermechanismen, maar is ook een springplank voor vragen en discussies. Want mannen mogen ook tetteren en vrouwen kunnen ook lullen. Ook op Facebook en Instagram.

okt 26

ABB en Tytgat Chocolat

Niet te missen.

Vanavond zendt Eén een documentaire uit over de vijf bijzondere acteurs van ‘Tytgat Chocolat’. Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking, en kregen de kans om zich als acteur te bewijzen.

Tijdens de opnames van de gelauwerde Vlaamse TV-reeks volgden regisseurs Sander Brants en Marielle Dazler hen achter de schermen. Dat gebeurde met middelen van ons team Gelijke Kansen. De documentaire toont hoe ze 80 dagen lang lief en leed moeten delen op de set. Geen evidentie.

Een uitgelezen kans om meer vertrouwd te raken met hun leefwereld en uitdagingen.

JUN 28

Onderzoek seksueel geweld

Universiteit Gent (een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek en de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) zoekt vrouwen met een beperking die hun ervaringen, hoe klein of groot ook, omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen delen. Dit in het kader van een onderzoeksopdracht van de Vlaamse overheid naar de prevalentie en kenmerken van seksueel ongewenst gedrag bij vrouwen en meisjes met een beperking.

Uw deelname en de onderzoeksresultaten worden vertrouwelijk behandeld en krijgen een geanonimiseerde vertaling in het onderzoeksrapport. Neem deel via onderstaande vragenlijst, inspireer beleidsmakers om gepaste maatregelen te nemen en draag op die manier bij aan onze kennis over deze thematiek.

Meer info bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent (Tina.Goethals@UGent.Be) en op onderstaande link:

Survey Universiteit Gent

QR code onderzoek seksueel geweld

 

 

JUN 27

Inclusiespiegel 2016

De Inclusiespiegel 2016, de jongste publicatie van GRIPvzw,  geeft een foto en een evolutie weer van de deelname van personen met een handicap aan de samenleving.

Aan de hand van een aantal sleutelindicatoren op domeinen zoals onderwijs, werk, wonen, inkomen, sport en cultuur presenteert het rapport cijfergegevens die de participatiekloof weergeven met personen zonder handicap.

Inclusiespiegel 2016 (.PDF)

JUN 6

Nieuwe locatie

Op 17 oktober 2017 verhuist het Agentschap Binnenlands Bestuur in Brussel van het Boudewijngebouw naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis.

Vanaf 24 oktober 2017 ben je welkom op het nieuwe adres: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel.

De wegbeschrijving, het grondplan en informatie over onder meer de parkeermogelijkheden vind je op https://overheid.vlaanderen.be/herman-teirlinckgebouw.

 

FEB 17

Toegankelijk reizen.

De brochure 'Toeren met taxi's, toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen' biedt een overzicht van de logies, de evenementen en bezienswaardigheden met een toegankelijkheidslabel en toont plekjes die vlot toegankelijk zijn voor toeristen die minder kwiek of mobiel zijn. Bovendien biedt Toerisme Vlaamse Ardennen een aantrekkelijk aanbod om logeren en de streek verkennen aan elkaar te koppelen, met behulp van comfortabele taxidiensten.

Via de brochure met toegankelijke attracties en logies kunnen mensen met een beperking of verminderde mobiliteit een overnachting (of twee overnachtingen) boeken, waarbij zij per nacht recht hebben op €40 aan taxivouchers. Deze krijgen zij gratis bij hun boeking.

Via deze vouchers kunnen zij betalen bij de deelnemende taxibedrijven, waarbij zij ritten kunnen boeken en hun tocht door de Vlaamse Ardennen kunnen aanvangen.

Meer informatie vindt u terug via de link www.toerismevlaamseardennen.be/nl/toegankelijkheidsinfo

DEC 8

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. Zelfbeschikking staat centraal in nieuwe transgenderwet, en er wordt komaf gemaakt met alle medische voorwaarden in de huidige wet. Tevens voorziet de nieuwe wet een procedure vanaf 16 jaar. 

Officieel van geslacht veranderen wordt mogelijk via een louter administratieve procedure van minimum drie en maximum zes maanden. Bij de aangifte van de wijziging wordt een bedenktermijn voorzien en de aanvrager moet vooraf goed geïnformeerd zijn. Het openbaar ministerie kan optreden in geval van fraude. Iedere bijkomende wijziging van geslacht omwille van uitzonderlijke omstandigheden verloopt via de familierechtbank. De verzoeken tot voornaamswijziging worden in dezelfde optiek gewijzigd. Het voorontwerp komt vrijdag 9 december op de ministerraad.

Je kan er meer over lezen op de website van het Transgender Infopunt.

NOV 26

Schooluitdekast.be

Wel Jong Niet Hetero lanceert een nieuwe website waarop alle nuttige informatie gebundeld wordt over hoe leerkrachten in de klas aan de slag kunnen met de thema's gender en seksuele diversiteit.

Samen met çavaria werkte de organisatie aan het in kaart brengen en bundelen van het bestaande vormingsaanbod. Leerkrachten kwamen op de websites van çavaria en Wel Jong Niet Hetero terecht, waar ze eerst door heel wat informatie moesten ploeteren om uiteindelijk de voor hen relevantie stukken te vinden. Op schooluitdekast.be wordt deze informatie zeer overzichtelijk samen gebracht.

Schooluitdekast.be kwam tot stand gekomen met subsidies van Gelijke Kansen.

Neem een kijkje op www.schooluitdekast.be

SEP 30

Clichékillers

Kijken journalisten verder dan clichés? Neem deel aan De Clichékillers, een wedstrijd voor studenten Journalistiek en bewijs het.

Ga op zoek naar het verhaal achter de clichés en werk een reportage uit die getuigt van genuanceerde beeldvorming en gelinkt is aan één (of meer) van deze vijf thema’s: armoede, gender, handicap, herkomst en/of seksuele identiteit.

Als tweede- en derdejaarsstudent Journalistiek aan een Vlaamse hogeschool kan je vanaf 19 september 2016 tot en met 29 februari 2017 deelnemen aan de wedstrijd De Clichékillers. Je inzending is een artikel, een video- of een radioreportage rond één of meerdere van de vijf thema’s.

Bekijk de tips van Yves Desmet om het te maken in de journalistiek!

http://declichekillers.be/

JAN 26

Onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een transgender ouder

Er is meer aandacht nodig voor het welzijn van kinderen met een transgender ouder. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in opdracht van Vlaamse minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Het gaat om het eerste onderzoek ooit dat (minderjarige) kinderen met een transgender ouder zelf bevraagd.

Nieuw onderzoek van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd door Myrte Dierckx onderzocht hoe kinderen waarvan één van de ouders een transitie doormaakte, dat alles beleefden en welke noden zij ervoeren. Het onderzoek toont aan dat, hoewel een transitie van een ouder een ingrijpende gebeurtenis is die vaak zorgt voor onzekerheid, verdriet en conflicten, het welzijn van kinderen niet hieronder hoeft te lijden zolang de continuïteit in de relatie tussen ouder en kind en het familiaal leven worden gewaarborgd. Open en eerlijke communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het informeren en betrekken van (ex-)partners, familieleden, vriendjes en de schoolomgeving bij het transitieproces heeft vaak positieve effecten op het hele gezin. Zij kunnen een bron van steun en informatie zijn voor kinderen. Kinderen wensen hierbij zelf inspraak te krijgen in hoe en wanneer ze de gendertransitie van hun ouder bekend maken aan leeftijdsgenoten. Tenslotte is het van belang dat het verleden dat het kind en de ouder delen, wordt erkend en dat dit verleden ook in de toekomst een plaats blijft hebben.

Dierckx concludeert bijgevolg dat een gendertransitie van een ouder nooit op zich geproblematiseerd hoeft te worden, maar wel hoe de personen in kwestie en de omgeving hiermee omgaan. En net daar wringt het schoentje. Waar de professionele transgender zorg in Vlaanderen als kwalitatief wordt ervaren, blijft die zorg vaak enkel gericht op de medische zorg en in veel mindere mate op het psychosociale welzijn van de transgender persoon en zijn of haar familiale en sociale omgeving. Zelfhulp biedt in zekere mate een antwoord op het gebrek aan contextuele hulpverlening: zelfhulpinitiatieven voor transgender personen bieden emotionele en psychologische ondersteuning, maar missen vaak een zekere professionaliteit, brede expertise en continuïteit. Zelfhulp voor familieleden is er amper.

De onderzoekster voegt eraan toe dat het opportuun is dat niet-transgender professionelen (huisdokters, psychosociale medewerkers, leerkrachten…) minimale kennis en vaardigheden zouden moeten hebben om kinderen en familieleden van transgender personen te informeren en mogelijks door te verwijzen. Zij verwijst hierbij naar de rol van het recent opgerichte Transgender Infopunt, gesubsidieerd door de minister van Gelijke Kansen. “De bevindingen van de onderzoekster zijn heel waardevol en zal ik dan ook meenemen in de verdere uitrol van mijn horizontaal Gelijke Kansenbeleid. Zelf neem ik al een initiatief waarbij ik de brede eerstelijnszorg – onder meer huisartsen - nog verder informeer”, aldus minister Homans. Minister Vandeurzen heeft intussen besloten om een project te subsidiëren waarbij het transgender Infopunt de mogelijkheid creëert om extra in te zetten op partneropvang.

Over het onderzoek

Het onderzoeksproject “Gezinnen in transitie” van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzocht de familiale context waarin een transitie plaatsvindt en had in het bijzonder aandacht voor de ervaringen van kinderen in zulke situatie. Voor de allereerste keer werden minderjarige kinderen met een transgender ouder geïnterviewd. In het kwalitatieve onderzoek werden veertien kinderen, zeven transgender ouders en acht cisgender-ouders (de andere ouder die niet transgender is) uit negen verschillende familiesituaties geïnterviewd.

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Dierckx, M., Mortelmans, D., Motmans, T’Sjoen, G. (2015). Gezinnen in transitie. De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind. Steunpunt Gelijkekansenbeleid, UAntwerpen, UGent.

Meer informatie?

Onderzoekster: Myrte.Dierckx@uantwerpen.be of 0495/44.48.45

JAN 14

Expertendatabank mobiel raadpleegbaar

 

 

 

U bent journalist (of journalist in opleiding) en zoekt een expert? In de expertendatabank vindt u meer dan 1000 experten die gespecialiseerd zijn in een welomschreven vakgebied. Bijzonder is dat ze vrouw zijn, een andere herkomst hebben, een handicap hebben,...

Via de expertendatabank kunt u deze experten eenvoudig terugvinden en creëert u een diverser nieuwsaanbod.

Het moet immers niet altijd Carl De Vos of Rik Torfs zijn smiley.

 

Kijk eens op www.expertendatabank.be

SEP 28

Studiedag 'In vakken gestopt'

Jongens die mode volgen, meisjes elektriciteit: het zijn nog steeds witte raven. De schoolloopbanen van meisjes en jongens in het Vlaamse TSO en BSO volgen voor een groot deel een genderstereotiep patroon. Ze worden als het ware in vakken gestopt, met alle gevolgen vandien:  een verspilling aan human resources,  een gesegregeerde  en rigide arbeidsmarkt, sociale en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Daarom organiseert het Vlaamse Gelijkekansenbeleid in samenwerking met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het Departement Onderwijs en Vorming een studiedag over het thema gender en studiekeuze.

Welke actoren en factoren beïnvloeden het studiekeuzeproces? Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid zocht een antwoord op die vragen en presenteert zijn gloednieuwe onderzoeksrapport.  De deelnemers aan de studiedag denken daarop verder: welke ingrepen kunnen ervoor zorgen dat jongens en meisjes een vrije studiekeuze kunnen maken op basis van hun talenten, competenties en motivatie - los van genderverwachtingen?

WAAR EN WANNEER:  Op woensdag 14 oktober 2015 in VAC Dirk Bouts te Leuven (vlakbij het station), van 9 tot 13u.

AUG 7

OCM Doelstellingenkader 2015-2019

Op 17 juli werd het nieuw doelstellingenkader in toepassing van de Open Coördinatiemethode aan de Vlaamse Regering overgemaakt.

Het vertrekt vanuit de analyse dat achterstellingsmechanismen op basis van gender, seksuele identiteit, handicap en een gebrek aan toegankelijkheid er nog steeds voor zorgen dat mensen of groepen van mensen op drempels stuiten waardoor ze niet of moeilijk de kans krijgen om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. Het horizontale gelijkekansenbeleid legt de focus op drie strategische doelstellingen om hierin verandering te brengen.

Elke inhoudelijke bevoegde minister neemt de verantwoordelijkheid op om concrete acties uit te werken binnen de eigen beleidsdomeinen en zal de nodige maatregelen treffen om de geformuleerde doestellingen te realiseren.

Je kan het nieuwe doelstellingenkader op deze pagina terugvinden.

APR 14

Opvallen en rechtslaan

Welke ervaringen hebben homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders met pesterijen, ongewenst gedrag en geweld op school, op het werk, thuis of in de openbare ruimte? Waarom lichten zij vaak enkel vrienden en familie in, of soms zelfs niemand? Welke impact hebben geweldservaringen op hun welzijn?

We presenteren actuele bevindingen over holebi- en transfobie in Vlaanderen en Brussel. We debatteren over de rol van hulpverleners en overheidsdiensten en presenteren een brochure voor slachtoffers.

Op 20 mei organiseren Gelijke Kansen in Vlaanderen, minister Liesbeth Homans en çavaria een studievoormiddag voor hulpverleners, overheidsdiensten, beleidsmakers en geïnteresseerden over holebifobie en transfobie op school, op de werkvloer, thuis en op straat.

Meer informatie kan u vinden op http://www.cavaria.be/sites/default/files/studievoormiddag.pdf

 

 

 

MRT 30

Watjes in het Engels

De informatieve brochures 'Alles wat je wilde weten over holebi's' en 'Alles wat je wilde weten over transgenders' werden naar het Engels vertaald.

Je kan ze beide lezen en downloaden op deze pagina. Je vindt er ook alle andere brochures van Gelijke Kansen in Vlaanderen.

 

nov 20

Gezocht: jongeren met een transouder

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoekt jongeren tussen 12 en 18 jaar wiens vader of moeder een transitie heeft doorgemaakt en dit minsten 1 jaar en maximum 7 jaar geleden.

Waarom? Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van kinderen en ouders in deze gezinnen in kaart te brengen om zo hen in de toekomst beter te ondersteunen. Jij en je gezin zullen 1 of 2 keer geïnterviewd worden. Beide ouders (of voogd) geven toestemming voor de deelname van minderjarige kinderen. De interviews worden volledig anoniem behandeld.

Deelnemen of bijkomende info? Neem contact op met Myrte Dierckx (Universiteit Antwerpen) via e-mail (Myrte.Dierckx@uantwerpen.be). Onder leiding van Prof. dr. Dimitri Mortelmans (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Guy T’Sjoen (Universiteit Gent) en dr. Joz Motmans (Universiteit Antwerpen).

Je leest hier meer over het onderzoek.

jan 9

Goed Gevoel zoekt huisvaders

Voor een reportage over huisvaders in Goed Gevoel, is journalist Sofie De Niet op zoek naar vaders die ervoor kiezen om hoofdverantwoordelijke te zijn voor de kinderen en het huishouden. Kortom: huisvaders, die zich deels of helemaal uit het beroepsleven terugtrekken en het klassieke rollenpatroon omdraaien als duurzame levenswijze voor hun gezin.

Kennen jullie zulke huisvaders of pionier-papa’s die graag getuigen over hun keuze en rol? Neem dan contact op via freelance.sofie@gmail.com

Praktisch: de interviewsgaan door in december of begin januari (thuis of op locatie), bij het verhaal hoort ook een foto genomen door onze fotograaf. De tekst kan worden nagelezen voor de publicatie in het maartnummer.

Interesse? Vragen? Ken je nog mogelijke kandidaten? Laat Sofie iets weten en/of forward deze oproep.

nov 12

18/11: persmoment "Genderklik voor jongens"

 
Op 18 november, de dag voor Internationale Mannendag, worden de resultaten van het genderklikproject "Genderklik voor jongens" voorgesteld. Het project werd uitgevoerd door genderatwork.
 
Net als vrouwen ondervinden ook mannen nadelen van genderstereotypen. Stereotiepe mannelijkheid blijft vaak onderbelicht omdat het maar zelden in vraag gesteld wordt. Nochtans zijn de effecten van stereotiepe mannelijkheid problematisch. Mannen zijn bijvoorbeeld vaker slachtoffer én dader van geweld. Anderzijds wordt er nog vaak negatief gereageerd op vaders die een gezonde work/life balans willen.
 
Genderatwork voerde een actieonderzoek in 8 scholen tijdens het schooljaar 2013-2014. De organisatie onderzocht hoe je met jongeren kunt spreken over mannelijkheid. Op basis van de resultaten van het actieonderzoek werkten genderatwork concrete tips en lesmodules uit waar de jongeren zelf, leerkrachten en scholen mee aan de slag kunnen gaan om mannelijkheid en gendergelijkheid bespreekbaar te maken. Dit materiaal werd verzameld op www.genderklikvoorjongens.be .
 
Wil je dit  lanceringsmoment bijwonen? Schrijf je dan in via katlijn@genderatwork.be of 0497-36 51 89.

nov 5

Voetballen in regenboogveters

Pro League en Proximus League zetten met de regenboogcampagne de strijd tegen homofobie in de verf.

Ploegen uit de 1ste en 2de klasse geven dit weekend de aftrap van de regenboogcampagne. Door een wedstrijd met regenboogveters te spelen, willen de clubs hun steun uitspreken voor de strijd tegen homofobie. Ook de supporters worden opgeroepen om getooid in regenboogkleuren naar de wedstrijden af te zakken. De campagne zal via de sociale media gevoerd worden onder de overkoepelende hashtag #footballplus.

Deze campagne betekent ook de officiële lancering van de toolkit ‘Voetbal vs. Homofobie: 1-0’. Deze toolkit kwam tot stand in samenwerking met Gelijke Kansen in Vlaanderen. In de toolkit vinden voetbalclubs en supporters nuttige informatie en praktische tips om binnen hun club aandacht te schenken aan een holebivriendelijk klimaat.

Het Belgisch voetbal doet dan ook een oproep aan alle voetbalclubs om mee te doen aan de acties van de Football+ Foundation en te werken aan een holebivriendelijk klimaat in alle geledingen van het voetbal, zowel binnen de clubwerking als op de tribunes. Zo wordt voetbal een feest voor iedereen!

Voor meer informatie:

Football+ Foundation
An De Kock
+32499 409051
an.de.kock@fplusf.be

www.maakergeenspelvan.be  en www.fplusf.be

OKT 1

Week van toegankelijkheid op VRT

De Belgische omroep VRT gaat aandacht besteden aan toegankelijkheid voor personen met een handicap. Aanleiding is de komst van een voorleesknop die de Radio 2-website toegankelijker maakt voor mensen met leesmoeilijkheden.

Vanaf maandag 29 september maakt een voorleesknop de Radio 2-website toegankelijker voor mensen met leesmoeilijkheden. Met een simpele druk op die knop leest een stem de tekst op de webpagina voor. Naar aanleiding van die lancering besteedt een aantal VRT-netten tijdens de Week van de Toegankelijk aandacht  toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Met de voorleesknop wil Radio 2 haar website toegankelijker maken voor bezoekers die moeite hebben met het lezen van lange teksten op een scherm, zoals het geval kan zijn voor personen met dyslexie of specifieke verstandelijke beperkingen. Na een testperiode en een grondige evaluatie van de knop, kan het systeem ook worden uitgebreid naar andere VRT-sites.

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

 Naar aanleiding van de lancering van de voorleesknop besteedt Radio 2 op maandag 29 september nog meer aandacht aan toegankelijkheid voor personen met een handicap. Zo gaat Anja Daems ('De Madammen', elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur) zich op maandag een dag lang voortbewegen in een rolstoel en ondertussen haar gewone dagtaken proberen af te werken. Een hele week lang roept Radio 2 zijn luisteraars op om toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen in kaart te brengen.

Ook het Eén-programma 'Volt' (woensdag 1 oktober, 20.40 uur) focust op de toegankelijkheid van winkels, cafés en restaurants. Hoe moeilijk is het om daar met een rolstoel te komen en welke inspanningen mogen we verwachten van uitbaters? 'Volt' test en debatteert.

Het Radio 1-programma 'Hautekiet' (elke weekdag van 9.00 tot 10.00 uur) gaat dan weer samen met de luisteraars op zoek naar plekken waar de toegang voor mensen met een beperking nog altijd niet evident is. Een luisteraar signaleerde al hoe moeilijk het is voor mensen met een visuele beperking om verrichtingen te doen bij aan bankautomaat. Hoe kan het beter? Wat zijn de grootste pijnpunten? Jan Hautekiet zoekt het uit.

Radio voor doven

 MNM maakt op maandag 29 september radio voor doven. Karolien Debecker nodigt in 'Generation M' (maandag tot en met woensdag, 22.00 - 24.00 uur) enkele dove mensen uit en maakt maximaal gebruik van de webcam om iedereen bij het programma te betrekken. Op dinsdag 30 september ontdekt acteur Bert Verbeke Gent vanuit een rolstoel. Hij brengt, samen met een rolstoelgebruiker, verslag uit in het programma van Karolien. Op woensdag 1 oktober, ten slotte, gaat het in het programma over hoe personen met een handicap met seksualiteit omgaan.

Op dinsdag 30 september is er een overleg gepland tussen de VRT en verschillende verenigingen die zich inzetten voor de belangen van personen met een handicap. De openbare omroep zal er onder andere zijn engagement uitspreken om al zijn evenementen (opnames met live publiek, tentoonstellingen, optredens...) zo toegankelijk mogelijk te maken voor personen met een handicap.

SEP 23

Parkeerkunst @S.M.A.K. Gent

Vlaamse overheid en het S.M.A.K. roepen met parkeerkunst op om parkeerplaatsen voor mensen met een handicap te respecteren
 

Vanaf nu gaat u twee keer nadenken alvorens uw wagen zomaar op een “blauwe” parkeerplaats te parkeren. De Vlaamse overheid pakt uit met een uniek initiatief: kunst op parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. In plaats van te bestraffen, wil de Vlaamse overheid met unieke kunst het belang van dergelijke parkeerplaatsen tastbaar maken en foutparkeerders op het juiste moment een reden geven om NIET op een dergelijke plaats te parkeren. Het initiatief werd vanmorgen gelanceerd aan het S.M.A.K. in Gent in het bijzijn van Minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en Artistiek Directeur van het S.M.A.K. Philippe Van Cauteren – eveneens peter van de actie - en zal zich de komende maanden verder verspreiden over de rest van Vlaanderen en Brussel. De kunstenaars voor dit unieke project werden zorgvuldig geselecteerd door Philippe Van Cauteren, en betreffen duo’s van telkens een kunstenaar mét, en een kunstenaar zonder beperking. Het verloop van dit unieke en hartverwarmende initiatief werd volledig gefilmd. De documentaire kan u hier bekijken.

Respectloos parkeren

Misbruik van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap is een gekend probleem. Er worden jaarlijks zo’n 40.000 chauffeurs beboet omdat ze onterecht een parkeerplaats voor mensen met een handicap bezetten, of omdat er misbruik van een parkeerkaart is vastgesteld. Dit is een gemiddelde van 109 overtredingen per dag.

“Mensen zonder handicap realiseren zich niet hoe belangrijk deze parkeerplaatsen zijn voor de zelfstandigheid van mensen met een handicap”, aldus Minister Homans. “Het geeft mensen met een handicap de vrijheid om alleen naar de winkel te gaan, om te gaan werken, om een voorstelling bij te wonen, kortom: om te LEVEN.” Enkel bestraffen lijkt helaas niet te werken. De Vlaamse Overheid komt daarom in samenwerking met de provinciehoofdsteden van Vlaanderen en Brussel met een initiatief dat foutparkeerders een extra reden geeft om niet op een dergelijke parkeerplaats te parkeren. “Sommige mensen zijn er zich misschien niet van bewust hoe zij met dergelijke overtredingen inbreken op de bewegingsvrijheid van mensen met een handicap, maar bij veel anderen schuilt er ook asociaal gedrag en een mentaliteitsprobleem achter”, zegt Heidi Vander Poorten van Gelijke Kansen in Vlaanderen. “Ons doel was dan ook beide aspecten aan bod te laten komen. Voor het creatieve idee deden we een beroep op het creatieve bureau Famous, en zij bedachten het hele initiatief dat de naam “parkeerkunst” meekreeg: kunstwerken op parkeerplaatsen voor mensen met een handicap door mensen met een handicap.”

Parkeerkunst

De Vlaamse overheid ging in samenwerking met de VZW VFG (Vereniging Personen met een Handicap), het creatieve bureau Famous en Artistiek Directeur van het S.M.A.K. Philippe Van Cauteren op zoek naar zes kunstenaarsduo’s, voor zes verschillende steden: Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven, Brugge en Hasselt. Elk kunstenaarsduo bestaat uit een kunstenaar mét, en een kunstenaar zonder beperking. Voor Gent werden dit Simon Coussement en Bart Lodewijks. Simon Coussement, 28 jaar, lijdt aan spierdystrofie. Hij houdt van muziek en kunstwerken creëren. Vroeger deed hij dit laatste met de hand, maar door zijn beperking ging dit steeds moeilijker. Uiteindelijk stapte hij over op Photoshop en Illustrator. Bart Lodewijks is een gerenommeerd beeldend kunstenaar uit Gent, die al sinds zijn kindertijd grote lineaire krijttekeningen maakt in typische arbeiderswijken, zowel binnen als buiten, en schrijft over het creatieproces. De voorbije jaren werkte hij samen met het S.M.A.K. in Gent, met Capacete in Rio de Janeiro, The Model in Sligo, Ierland en met de Whitechapel Gallery in Londen. Voor dit project gingen ze samen aan de slag. Bart Lodewijks: “Simon heeft het kunstwerk gemaakt, ik was de coach vanaf de zijlijn. In zijn rolstoel snijdt Simon de bochten net zo behendig aan als een formule 1 coureur. Dit bracht ons ertoe om zijn stuurmanskunsten te vereeuwigen op het asfalt. De verfsporen die hij met zijn wagen op het parkeervak aan het S.M.A.K. nalaat zijn onomkeerbaar en kunnen niet zomaar opnieuw gemaakt of verbeterd worden.” Samenwerken was wel even aanpassen, voor allebei. “Dit project was heel direct en indringend. Het was echt wennen aan elkaar, en wennen aan Simon’s beperking. Er ging geregeld iets mis, en dat hebben we ook meegenomen in ons hele verhaal. Het was een heel unieke ervaring: ik nam niet enkel Simon mee de kunstwereld in, maar hij nam ook mij zijn wereld in. Het kunstwerk hebben we heel toepasselijk de naam ‘Perfect Gelukt’ meegegeven.”

Om dit kunstwerk te realiseren, hebben Bart en Simon veel tijd samen doorgebracht. Simon: “We gingen eerst in overleg, daarna maakten we samen enkele schetsen, Bart in een schetsboekje en ik op de computer. Vervolgens oefenden we op asfalt met enkele krijtlijnen, nadien met waterverf. Met een verfkwast aan mijn rolstoel leerde Bart mij lijnen trekken – zijn specialiteit - en dat ging me het best af in achteruit. Door veel oefening in het rolstoelschilderen kwamen we samen tot een mooi resultaat.” Voor Simon ging een droom in vervulling met dit project: “Ik droomde er al lang van om eens mijn kunstzinnige ideeën uit te kunnen wisselen met een echte kunstenaar, én eens te kunnen samenwerken met een reclamebureau. Om dan ook nog eens met mijn beperking iets te kunnen doen voor andere mensen met een beperking, maakte het geheel compleet. Ik hoop dat ik met dit initiatief andere mensen met een beperking een hart onder de riem kan steken. En vooral: dat we mensen kunnen sensibiliseren omtrent het belang van deze parkeerplaatsen. Wij zijn al zo beperkt in onze bewegingsvrijheid. Het is heel hard om te zien dat sommige mensen hier totaal geen rekening mee houden.”

Creatief bureau Famous, dat het hele initiatief bedacht, leidde ook het hele project. “Parkeerkunst is een van de meest beklijvende projecten die we de laatste jaren gerealiseerd hebben bij Famous,” zegt Tim Driesen, Creatief Directeur bij Famous. “Achter elke beperking zit een verhaal waar je niet onverschillig bij kan blijven. Ik hoop dat we er met Parkeerkunst in slagen om die verhalen tot bij de mensen te krijgen. Parkeren op een plaats die voorbehouden is voor iemand met een handicap, is vooral terug te brengen tot een gebrek aan begrip en een gebrek aan respect. Ik hoop dat onze verhalen iets aan dat begrip kunnen doen. En dat de kunst het respect kan afdwingen dat personen met een handicap verdienen.”

S.M.A.K. steunt parkeerkunst

Het nieuwe initiatief werd vandaag gelanceerd aan het S.M.A.K. Op de parking vooraan werd het kunstwerk van Bart Lodewijks en Simon Coussement onthuld. Philippe Van Cauteren, Artistiek Directeur van het S.M.A.K. en peter van de actie: “Toen ik het voorstel “ontdekte” – want het was echt een ontdekking - was ik ontroerd. Dit hele initiatief gaat over de kunst om respect te hebben voor een bepaalde groep in onze samenleving. Plots wordt de parkeerplek een canvas waarop de kunstenaar een problematiek aankaart die de hele samenleving aangaat”. Als peter van dit project was Van Cauteren zeer betrokken bij elke stap in het proces, alsook bij de keuze van de kunstenaars: “Ik wou dit doen met echt goede kunstenaars. Met kunstenaars die een empathie voor hun omgeving hebben en bereid zijn zich hiervoor als kunstenaar te engageren.”

Verdere roll-out in Vlaanderen en Brussel

Met Gent is het project nu van start gegaan en zal het zich in de komende weken verder verspreiden over Vlaanderen en Brussel.  Zo zijn Leuven (7/10), Brussel (2/10), Hasselt (7/10), Antwerpen en Brugge (2/10) nog aan de beurt, met telkens een ander kunstenaarsduo. Voor Leuven zijn dit Elise Lepage en Jaak Villeneuve. Elise vertrekt voor haar schilderijen van taal en schrifturen, Jaak is eveneens kunstschilder maar werd geboren zonder armen, en schildert met zijn mond. Brussel kan rekenen op abstract kunstschilder Wannes Lecompte en poëzieschrijfster Anja De Greve, die in een rolstoel zit door een zuurstoftekort bij de geboorte. Hasselt wordt vertegenwoordigd door visueel kunstenaar Fred Eerdekens en beeldhouwer/schilder Ivo Konings, die in 1992 zijn rug brak en sindsdien in een rolstoel zit. Voor Brugge gaan schilder/tekenaar Ronny Delrue en dichter/schilderes Johanna Thuyn samenwerken. Johanna is verlamd vanaf haar nek naar aanleiding van een auto-ongeval. En in Antwerpen tenslotte zullen visueel kunstenaar Karel Verhoeven en blinde dichtster Tonia In Den Kleef instaan voor de creatie van een parkeerkunstwerk.

Bedrijven die over parkeerplaatsen voor mensen met een beperking beschikken (grootwarenhuizen, financiële instellingen, bioscopen, etc), kunnen ook deelnemen: de Vlaamse overheid voorziet samen met de kunstenaars ontwerpen met levensmotto’s van de kunstenaars. Deze kunnen door middel van een sjabloon worden aangebracht op de desbetreffende parkeerplaatsen.
Meer info over het hele project alsook een inschrijvingsformulier kan u vinden op de website www.parkeerkunst.be


Voor meer info of voor interviews, gelieve contact op te nemen met:

Kathy Van Looy
PR Manager Famous
kathy.vanlooy@famous.be
0479 98 98 77


 

SEP 11

Opendeurdagen bij RoSa!

 

RoSa’s Maand van de Student - van 1 oktober tot 1 november 2014

De RoSa bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie over alle denkbare kwesties waarbij gender centraal staat. Wij nodigen uw studenten uit om zich te laten inspireren en gebruik te maken van onze expertise en onze schat aan bronnenmateriaal.

Gratis workshop “Gender voor Dummies”

In het kader van RoSa’s Maand van de Student bieden wij ook een gratis workshop “Gender voor dummies” aan op woensdag 22 oktober om 14u. De workshop duurt ongeveer twee uur.

Wat betekent 'gender' nu eigenlijk precies? Welke invloed hebben onbewuste vooroordelen over mannen en vrouwen op ons leven? Hoe leiden ideeën rond mannelijkheid en vrouwelijkheid tot sociale ongelijkheid en ongelijke kansen? Hoe kan het genderthema ingepast worden in papers of Bachelor-/Masterproeven? Het komt allemaal aan bod in deze interactieve workshop!

Meer informatie over de Maand van de Student, de workshop en onze (gratis) diensten voor studenten en docenten kan u vinden op onze website.

MEI 15

Homofoob geweld in cijfers

Negen op de tien holebi’s is ooit in aanraking gekomen met verbaal of psychisch geweld, drie op de tien met fysiek geweld en één op vijf met materieel geweld. De gevolgen voor het slachtoffer zijn een slechtere zelfwaardering, een meer negatieve mentale gezondheid en meer zelfmoordgedachten. Dit blijkt uit de grootschalige online bevraging die binnen het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid werd verricht door de vakgroep Sociologie van UGent.

De cijfers over homofoob geweld in Vlaanderen omvatten een heel breed spectrum aan ervaringen, gaande van ongepaste nieuwsgierigheid tot een wurgings- of verstikkingspoging meemaken. Globaal genomen zijn negen op tien van de deelnemers ooit in aanraking gekomen met één of meerdere vormen van homofoob geweld. Het gaat om een niet-representatieve steekproef, dus de cijfers moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en kunnen niet zomaar veralgemeend kunnen worden naar álle holebi’s in Vlaanderen.

Aan de hand van bevraging van de slachtoffers werd een daderprofiel opgesteld. In 40% van alle ergste incidenten ging het om een dader die alleen handelde. In meer dan de helft van de gevallen werd men dus geconfronteerd met twee of meer daders. Deze daders waren overwegend mannen. Zowel wanneer het ging over verbaal geweld, fysiek geweld, materieel geweld, als over seksueel geweld, kende men voornamelijk een Belgische achtergrond toe aan de daders.

In de helft van alle gerapporteerde incidenten zijn dader en slachtoffer bekenden voor elkaar. Voor verbaal en seksueel geweld zijn de daders vaker bekenden dan voor wat fysiek en materieel geweld betreft; dader en slachtoffer zijn dan vaker onbekenden van elkaar. Deze bekende daders zijn het vaakst medestudenten, kennissen of vrienden. Dit sluit aan bij de bevinding dat homofoob geweld zich vaak voordoet in de context van de schoolomgeving.

Dergelijke ervaringen met homofoob geweld hebben een impact op het mentale welbevinden van de slachtoffers. Degenen die ooit in aanraking gekomen zijn met homofoob geweld, rapporteren een slechtere zelfwaardering, een meer negatieve mentale gezondheid, en meer zelfmoordgedachten dan degenen die nooit in aanraking gekomen zijn met geweld. Bovendien voelen zij zich significant vaker onveilig op straat of in andere openbare ruimten.

Daarbij komt dat bijna 15% van de deelnemende holebi’s aangaf niemand op de hoogte gebracht te hebben van het hetgeen hem of haar overkomen was. Deze personen zijn niet geneigd om anderen op de hoogte te brengen omdat zij het incident te onbelangrijk vinden om te vertellen, omdat zij vrezen dat de situatie nog erger zou worden, of omdat men bijkomende vernedering wenst te vermijden. Toch blijkt dat degenen die minstens één persoon uit hun sociale netwerk inlichten, ook een betere mentale gezondheid en een betere zelfwaardering rapporteren.

Lees het rapport op de website van Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Meer informatie? Lies.dHaese@ugent.be (tel. 09/264 91 90)

MEI 13

Vorming gender & seksuele diversiteit voor scholen

Het nieuwe en sterk uitgebreide vormingsaanbod van çavaria voor schooljaar 2014-2015 staat nu online. Ontdek het op http://cavaria.be/vormingen/onderwijs

Voor basis- en secundaire scholen zijn alle vormingen GRATIS dankzij middelen van het project ‘Gender en seksuele diversiteit in het onderwijs'.

Een greep uit het aanbod: Je wil werken aan een verdraagzame school. Je wil de talenten op je school maximale ontwikkelingskansen geven en begrijpt dat gender hierin een belangrijke rol speelt. Je wil ervoor zorgen dat onderwijs over diversiteit meer is dan onderwijs over verschillende culturen. Je wil een schoolcultuur creëren waarin holebi zijn bespreekbaar is en holebi-jongeren zich veilig voelen. Je hebt transgender leerlingen op school en wil hen een goede begeleiding bieden.

Zowel éénmalige vormingen als begeleidingstrajecten behoren tot de mogelijkheden. Voor elke school wordt op maat gewerkt. Voor meer informatie of een afspraak: stuur een mailtje naar steven.debaerdemaeker@cavaria.be.

MEI 7

Sports4Every1

Vandaag lanceerde Gelijke Kansen in Vlaanderen in samenwerking met çavaria haar nieuwe campagne tegen homofobie in de sport.

Eind 2013 lanceerde Vlaams minister van Gelijke Kansen een campagne om homofobie in het voetbal te tackelen. Vandaag willen we de hele sportwereld betrekken. Atleten uit verschillende sporttakken brengen één boodschap:  de sportwereld is open en tolerant,  ze verwelkomt  diversiteit en er is geen plaats voor homofobie.

Holebi-sporters die openlijk uitkomen voor hun geaardheid vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Onlangs deed Tom Daley, de Britse schoonspringer, zijn coming-out. Ook bij ons gaven een aantal atleten in het verleden al het goede voorbeeld. Maar het is even belangrijk dat ook heterosporters zich inzetten voor diversiteit in de sport, en daarmee een duidelijk teken van openheid en tolerantie geven.

Hou daarom de komende weken de website en facebook pagina van Sports4Every1 goed in de gaten en ontdek wie er allemaal een lans breekt voor diversiteit in de sport.

MAA 6

Non-discriminatieclausules in overheidsopdrachten

Eind 2014 moeten alle overheidsopdrachten een non-discriminatieclausule bevatten. Die moet ervoor zorgen dat opdrachtnemers de non-discriminatieregelgeving naleven, net als aanverwante regelgeving rond pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk en de regelgeving rond toegankelijk bouwen. Dat keurde het College van Ambtenaren-Generaal goed op 13 februari 2014.

 Twee soorten clausules

Er zijn twee soorten clausules. De eerste reeks clausules heeft betrekking op de selectiefase van de opdracht. De tweede reeks clausules kan opgenomen worden in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht.

Met de eerste reeks clausules kunnen kandidaten of inschrijvers die al definitief strafrechtelijk veroordeeld zijn voor discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk uitgesloten worden van de toegang tot een overheidsopdracht.

Met de tweede reeks clausules wordt het mogelijk als overheid flagrante gevallen van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag tijdens de uitvoering van de opdracht te sanctioneren. De tweede reeks omvat ook inbreuken op de regelgeving rond toegankelijk bouwen.

Waarom deze clausules?

Alle overheidsopdrachten moeten duurzaam zijn tegen 2020. Dat wil zeggen dat ecologische, sociale en economische criteria geïntegreerd worden in de verschillende fases van elke overheidsopdracht. De non-discriminatieclausule is een sociaal criterium en één van de acties van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014. In het actieplan staat expliciet dat de standaardisering van een non-discriminatieclausule in elke overheidsaanbesteding geen probleem mag vormen, “aangezien het hier enkel de garantie betreft dat de inschrijver/opdrachtnemer de wet respecteert”.

____________________

Contactpersonen

An Van Acker, jurist Team Gelijke Kansen, departement DAR, 02 553 59 60, an.vanacker@dar.vlaanderen.be

Alexander Lemmens, jurist afdeling Overheidsopdrachten, departement BZ, 0491 96 86 63, alexander.lemmens@bz.vlaanderen.be

MAA 5

Een nieuw interfederaal Centrum in de strijd tegen discriminatie

Het samenwerkingsakkoord voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, verschijnt vandaag, op woensdag 5 maart, in het Belgisch Staatsblad.

De ministers van gelijke kansen van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, Joëlle Milquet, Pascal Smet, Fadila Laanan, Harald Mollers, Eliane Tillieux en Bruno De Lille, verheugen zich over deze nieuwe fase in de oprichting van een interfederaal en onafhankelijk orgaan, die elke burger in België bescherming tegen discriminatie moet bieden.

1.            Een Europese verplichting

Het interfederaal Centrum komt er in uitvoering van artikel 13 van de Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie om een orgaan aan te duiden dat moet toekijken op de gelijke behandeling van alle personen zonder discriminatie op grond van ras of etnische afstamming.

Omdat de strijd tegen discriminatie en de bevordering van gelijke kansen in België geen bevoegdheid is die toegewezen of voorbehouden werd aan de federale overheid, de Gewesten of de Gemeenschappen, voldeed de bestaande federale instelling, het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), niet aan de Europese richtlijn. Het CGKR is immers niet bevoegd voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Ten gevolge hiervan moest een nieuw orgaan gecreëerd worden dat bevoegd is voor de strijd tegen discriminatie met betrekking tot zowel de federale bevoegdheden als de bevoegdheden van de Gewesten en Gemeenschappen. In juni 2013 ondertekenden alle regeringen hiertoe een samenwerkingsakkoord tot oprichting van een interfederaal Centrum. Nu ook alle parlementen van dit land dit historische akkoord hebben goedgekeurd, kan, tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, het interfederaal Centrum effectief van start gaan.

België gaat met de oprichting van het interfederaal Centrum verder dan de verplichtingen uit de Europese richtlijn. Het interfederaal Centrum zal immers niet alleen bevoegd zijn voor discriminatie op grond van een zogenaamd ras en etnische afstamming, maar ook voor discriminatie op grond van nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, fysieke of genetische eigenschap en sociale positie.

2.            Een gemeenschappelijke onafhankelijke instelling

Het interfederaal Centrum creëert nieuwe mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen de verschillende overheden van het land in het kader van de strijd tegen discriminatie, steeds met respect voor de autonomie en de bevoegdheden van de onderscheiden entiteiten. Zo zal het interfederaal Centrum beheerd worden door een interfederale raad van bestuur, maar worden de dossiers behandeld door de federale, Vlaamse, Franstalige of Brusselse kamer, volgens de regelgeving waarvoor zij de exclusieve bevoegdheid hebben.

Het was voor alle partners bij het samenwerkingsakkoord erg belangrijk dat het interfederaal Centrum onafhankelijk zou zijn. Zo verwijst het samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk naar de Principes van Parijs, een document van de Verenigde Naties dat de criteria bepaalt waaraan een mensenrechteninstelling moet voldoen.  Daarnaast wordt de Raad van Bestuur samengesteld uit onafhankelijke actoren, gekozen door de verschillende parlementen (en dus niet door de uitvoerende macht). Strenge onverenigbaarheden verhinderen bovendien dat de leden van de Raad van Bestuur “politieke” functies uitoefenen.

3.            Een direct contact met de burger

Dankzij de oprichting van het interfederaal Centrum zullen alle burgers, waar ook in dit land en ongeacht de wetgeving die op hen van toepassing is, kunnen rekenen op dezelfde steun en bescherming van een gemeenschappelijke en onafhankelijke instelling.

De burger zal zich rechtstreeks tot het centraal bureau van het interfederaal Centrum in Brussel kunnen richten, of tot de lokale meldpunten in Vlaanderen (de Vlaamse « meldpunten discriminatie» worden ingekanteld in het Interfederaal Centrum) en in Wallonië (de “Espaces Wallonie”). Deze meldpunten zullen in samenwerking met de gewesten, gemeenschappen, de provincies en de gemeenten georganiseerd worden en zullen integraal deel uitmaken van het interfederaal Centrum. Teneinde te garanderen dat deze meldpunten hun lokale rol kunnen vervullen, zal een voldoende geografische spreiding worden verzekerd zodat eenzelfde dienstverlening als vandaag kan worden gegarandeerd aan de bevolking.

4.            Een federaal Migratiecentrum

Naast het interfederaal Centrum, wordt ook een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel gecreëerd. Het Federaal migratiecentrum zal de bevoegdheden van het huidige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding die niet overgedragen werden aan het interfederaal Centrum, overnemen.

MAA 5

Geweld tegen vrouwen: iedere dag en overal

Een nieuw rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) presenteert de resultaten van ‘s werelds grootste enquête naar geweld tegen vrouwen, waaruit de omvang blijkt van het geweld waaraan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online blootstaan. Het verslag toont niet alleen de wijdverspreide omvang van geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun jeugd hebben meegemaakt. Uit de enquête komt naar voren dat beleidsmakers de omvang van het geweld tegen vrouwen moeten erkennen en ervoor moeten zorgen dat maatregen ook in de praktijk en niet alleen op papier tegemoetkomen aan de behoeften en rechten van alle vrouwelijke geweldslachtoffers.

“Deze enquêtecijfers kunnen en mogen eenvoudigweg niet worden genegeerd. De enquête van het FRA wijst uit dat lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld tegen vrouwen in alle lidstaten van de EU een grootschalige schending van de mensenrechten vormt”, zegt FRA-directeur Morten Kjaerum. “De enore omvang van het probleem bewijst dat geweld tegen vrouwen niet slechts enkele vrouwen, maar de hele samenleving iedere dag raakt. Daarom is het noodzakelijk dat beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en eerstelijnswerkers maatregelen herzien om alle vormen van geweld tegen vrouwen aan te pakken, ongeacht waar het plaatsvindt. Maatregelen voor het aanpakken van geweld tegen vrouwen moeten nu op een hoger plan worden gebracht.”

In het kader van de enquête werden vrouwen ondervraagd over hun ervaringen met lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld, waaronder huiselijk geweld. Ook werden er vragen gesteld over voorvallen van stalking, seksuele intimidatie en de rol van nieuwe technologieën bij geweldservaringen van vrouwen. Daarnaast werd gevraagd naar jeugdervaringen van de respondenten met geweld.

 

Enkele belangrijke bevindingen op basis van de antwoorden op de enquête zijn:

 • 33 % van de vrouwen is slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld vanaf de leeftijd van 15 jaar. Dit percentage komt overeen met 62 miljoen vrouwen.
 • 22 % is slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door een partner.
 • 5 % van alle vrouwen is slachtoffer geweest van verkrachting. Bijna één op de tien vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld door iemand anders dan de partner, geeft aan dat meerdere daders betrokken waren bij het ergste voorval.
 • 43 % heeft een vorm van psychologisch geweld door een huidige of voormalige partner ondergaan, zoals publieke vernedering, een vrouw verbieden het huis te verlaten of haar opsluiten, haar dwingen pornografisch materiaal te bekijken, en dreigingen met geweld.
 • 33 % heeft jeugdervaringen met lichamelijk of seksueel geweld door een volwassene. 12 % heeft jeugdervaringen met seksueel geweld en in de helft van de gevallen door onbekende mannen. Bij deze vormen van misbruik gaat het doorgaans om een volwassene die de geslachtsdelen toont of de geslachtsdelen of borsten van het kind aanraakt.
 • 18 % van de vrouwen is slachtoffer geweest van stalking vanaf de leeftijd van 15 en 5% in de twaalf maanden vóór het vraaggesprek. Dit percentage komt overeen met negen miljoen vrouwen. 21 % van de vrouwen die slachtoffer zijn geweest van stalking, gaf aan dat het stalken meer dan twee jaar duurde.
 • 11 % van de vrouwen heeft ongewenste toenaderingen op sociaalnetwerksites of seksueel expliciete e-mails of tekstberichten (sms-berichten) ontvangen. 20 % van de jonge vrouwen (18-29) is slachtoffer geweest van een dergelijk vorm van cyberintimidatie.
 • 55 % van de vrouwen heeft een vorm van seksuele intimidatie ondergaan. 32 % van alle slachtoffers van seksuele intimidatie zei dat de dader een baas, collega of klant was.
 • 67 % heeft het ergste voorval van geweld door een partner niet gemeld bij de politie of een andere organisatie.

De enquête waarop het rapport is gebaseerd, maakt duidelijk dat verschillende groepen actie moeten ondernemen om geweld tegen vrouwen te bestrijden, zoals werkgevers, gezondheidswerkers en aanbieders van internetdiensten. Het FRA doet een aantal voorstellen om de situatie te verbeteren en de Europese en nationale beleidsmakers te steunen bij het vaststellen en uitvoeren van uitgebreide maatregelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden:

 • De lidstaten van de EU dienen het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul) te ratificeren.
 • De lidstaten van de EU moeten geweld binnen intieme relaties als een publieke aangelegenheid en niet als een privéaangelegenheid beschouwen. De wetgeving in alle EU-lidstaten zou daarom verkrachting binnen het huwelijk op dezelfde wijze als andere gevallen van verkrachting moeten behandelen en huiselijk geweld moeten aanpakken als een zaak die grote publieke bezorgdheid wekt.
 • Het is noodzakelijk dat de lidstaten van de EU het bestaande toepassingsgebied van wetgevingsinstrumenten en beleidsmaatregelen betreffende seksuele intimidatie herzien en erkennen dat seksuele intimidatie in diverse situaties kan voorkomen en dat daarbij verschillende media kunnen worden gebruikt, zoals het internet en mobiele telefoons.
 • Politie, gezondheidswerkers, werkgevers en gespecialiseerde slachtofferhulpdiensten moeten worden opgeleid en met de nodige middelen en bevoegdheden worden uitgerust om slachtoffers bij te staan.
 • De politie en andere relevante diensten moeten worden opgeleid om de gevolgen van psychologisch misbruik voor slachtoffers te herkennen en te begrijpen en ervoor te zorgen dat alle vormen van geweld tegen vrouwen (en meisjes) in verschillende situaties worden erkend, vastgelegd en aangepakt.
 • De politie zou ertoe moeten worden aangemoedigd routinematig zaken te erkennen en te onderzoeken waarbij cyberstalking of -intimidatie een rol speelt.
 • Internet- en socialemediaplatformen zouden slachtoffers van cyberintimidatie proactief moeten helpen dit te melden en zij zouden ertoe moeten worden aangemoedigd ongewenst gedrag te beperken.
 • Gespecialiseerde hulpdiensten moeten tegemoetkomen aan de behoeften van slachtoffers die in de nasleep van de slachtofferervaring onder negatieve gevoelens lijden, zoals zelfbeschuldiging en schaamte.
 • Campagnes en maatregelen om geweld tegen vrouwen te bestrijden moeten zowel tot mannen als tot vrouwen worden gericht. Mannen moeten op positieve wijze worden betrokken bij initiatieven die zich richten op hoe sommige mannen geweld tegen vrouwen gebruiken.
 • Er bestaat een duidelijke noodzaak om de gegevensverzameling over geweld tegen vrouwen te verbeteren en te harmoniseren, zowel in als tussen de lidstaten van de EU.

Je kan meer lezen op de website van het FRA.

FEB 26

21 maart: Internationale Dag tegen Racisme

Meer info op de facebook pagina.

FEB 6

An act of love!

De #actoflove campagne van minister Smet en Gelijke Kansen in Vlaanderen wil vooral jongvolwassenen bereiken omdat zij vaak aan het begin van hun relatie hun onderlinge verhouding vormgeven.

Ze bevinden zich op een belangrijk moment om zich bewust te worden van hun eigen genderverwachtingen, voordat eventuele genderstereotiepe verhoudingen zich vastzetten.

Via radio en sociale media gaat er aandacht naar zowel genderstereotypen enerzijds als de combinatiedruk en de compensatieclausules anderzijds. Er wordt intensief samengewerkt met MNM. Daar worden ook radiospots uitgezonden, net als op Q Music en Studio Brussel. Flair brengt volgende week dan weer een speciaal katern.

Ga het gesprek aan met je partner, discussieer mee op twitter en facebook! Hieronder vind je materiaal waarmee je aan de slag kan.

Facebook header

Twitter header

Facebook post

 

 

FEB 3

'Crazy in love' of 'Love hurts'?

Binnen een relatie gebeurt het vaak dat na verloop van tijd een van beide partners een stap opzij zet in zijn of haar loopbaan. Voor de kinderen, het huishouden of mantelzorg voor familieleden. Dat heeft grote gevolgen voor het pensioen, de sociale zekerheidsrechten en de loopbaankansen van de niet- of deeltijds werkende partner. Houdt de relatie stand, dan hoeft dit geen probleem te zijn. Komt het echter tot een breuk, dan is de financiële weerslag vaak dramatisch.

Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet wil dit probleem aanpakken, door partners te informeren over de impact van loopbaanbeslissingen genomen om de combinatiedruk te verlichten én door hen kant-en-klare clausules aan te reiken waarmee zij compensatie-afspraken kunnen formaliseren bij de notaris. 

Een onderzoeksopdracht van de KULeuven en de UHasselt resulteerde in een gebruiksvriendelijke gids voor notarissen en juridisch adviseurs, die de minister tijdens de personferentie voorstelde. Een bijhorende brede mediacampagne in de aanloop van Valentijn in samenwerking met o.a. radiozender MNM en Flair sensibiliseert het publiek.  

Neem een kijkje op www.genderklik.be en neem deel aan de discussie via #actoflove op twitter of de facebook pagina van MNM.

Meer info in de brochure voor notarissen en juridisch adviseurs

JAN 31

EVA Toegankelijk Vlaanderen

Op voorstel van minister Pascal Smet en na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting.

Via de oprichting van deze EVA wil men een meer uniform, professioneel en gecoördineerd aanbod inzake adviesverlening verzekeren. Taken die vandaag verspreid zijn in het veld worden overgenomen en verenigd.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

JAN 27

Gezocht: vertegenwoordiger van de assistentiehondenscholen

De Cel Machtiging Assistentiehondenscholen, die recent werd opgericht, is een onafhankelijk orgaan dat de regels bepaalt voor het afleveren van attesten voor assistentiehonden. Dit attest biedt aan de gebruiker de garantie dat de hond een kwaliteitsvolle assistentiehond is met toegangsrecht tot publieke plaatsen.

Voor de operationele werking is men nog op zoek naar een vertegenwoordiger van de assistentiehondenscholen. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 31 januari 2014.

Meer informatie:

Cel Machtiging Assistentiehondenscholen
Arnold Stael
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
T 051 26 19 50
F 051 22 82 58
arnold.stael@vives.be

U vindt deze informatie eveneens in de oproep van de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen die u hier (website van het VAPH) kan downloaden.

 

JAN 17

Regenboogverklaring in Gent

Op 17 januari 2014 ondertekenden de Stad Gent en enkele partnerorganisaties de ‘Regenboogverklaring’. Die verklaring wordt de basis van de geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad. Ze omvat zes punten en een waaier aan acties, onder andere om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op school. Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz ondertekende als eerste de verklaring.

België is een vooruitstrevend land op het gebied van gelijke kansen. Maar: gelijke rechten ‘op papier’ garanderen (jammer genoeg) nog niet dat mensen in het dagelijkse leven altijd gelijk behandeld worden. Nog te vaak worden holebi’s en transgenders gediscrimineerd en krijgen ze te maken met vooroordelen.

Samen lokaal werken aan gelijkwaardigheid: de Gentse ‘Regenboogverklaring’

Op lokaal vlak zijn er echter veel mogelijkheden om werk te maken van de gelijkwaardigheid van mensen, zeker ook wat (meer) respect voor holebi’s en transgenders betreft.

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen: ‘Daarom ondertekenden de Stad Gent en enkele partners, zoals politie, justitie ,onderwijs, middenveld,…op 17 januari 2014 de “Regenboogverklaring”. Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op het vlak van gelijke kansen. Gent had bijvoorbeeld als eerste in het land een Meldpunt Discriminatie. In ons huidige bestuursakkoord staan verschillende punten over de aanvaarding van holebi’s. Maar bij onze stadsdiensten en het middenveld groeide de nood aan een geïntegreerde aanpak. Deze nieuwe Regenboogverklaring wordt de basis daarvan.’

Zes punten en een waaier aan acties

De Regenboogverklaring bevat zes punten die allemaal bijdragen aan respect voor holebi’s en transgenders in Gent:

 1. We maken de Gentenaar bewuster en informeren hen.
 2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten.
 3. We ondersteunen en versterken holebi’s en transgenders in onze stad.
 4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze stad.
 5. We hebben aandacht voor holebi’s en transgenders in ons aanbod en in onze beeldvorming.
 6. We hebben elkaar nodig. We doen dit samen. Voor Gent, met  Gent en in Gent!

De focus ligt op de partners en hun samenwerking, op de holebigemeenschap zelf en op de betrokkenheid van de Gentenaars. De verklaring bevat veel meer dan alleen een principiële aanpak van geweld: bij de zes punten hoort een waaier aan acties die in de loop van de volgende jaren worden uitgevoerd en uitgebreid. Ze is bovendien niet gericht op één groep of sector: er zijn op vele vlakken uitdagingen die iedereen samen moet aangaan.

Goeie aanpak begint op school

Gender is een thema dat vaak aan bod komt in het onderwijs. Scholen moeten dan ook manieren aangereikt krijgen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Een aantal acties zijn gericht op de leerkrachten: thematische onderwijscafés, ontsluiting van pedagogisch materiaal, uitnodigingen voor vormingen en projectwerking. Het thema krijgt bovendien een plaats in de starterscursus voor nieuwe leerkrachten.

Agressie, pesten en onterecht onderscheid zijn en blijven onaanvaardbaar. Discriminatie en agressie moeten zowel preventief als repressief aangepakt worden. Het Meldpunt Discriminatie zorgt voor zowel de behandeling van individuele meldingen als voor preventieve en sensibiliserende acties. De Politiezone Gent bereidt specifieke acties voor.

Eerste evaluatie op 17 mei 2014, de ‘Internationale dag tegen homofobie’

De Stad Gent heeft als organisatie een voorbeeldrol. Door ondersteuning van holebi-organisaties, een intern diversiteitsbeleid en vorming voor personeel, publieke evenementen en aandachtstrekkers, toont de Stad zich vastberaden tegen homofobie.

Schepen Tapmaz besluit: ‘Stap voor stap willen we met onze positieve boodschap en met onze acties vooruitgang boeken. We vragen dat slachtoffers elk homofoob incident aangeven bij de juiste instanties, dan kunnen we de opvolging garanderen en discriminatie verder bestrijden. Op 17 mei 2014, de “Internationale dag tegen homofobie”, evalueren we de Regenboogverklaring en de bijbehorende acties voor het eerst, samen met alle partners. We zullen dan nagaan hoe we het actieplan nog kunnen uitbreiden.’

Lees de Regenboogverklaring.

 

Informatie

Dienst Gelijke Kansen, Sabien Blondeel
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 266 21 65
e-mail sabien.blondeel@gent.be

De heer Resul Tapmaz, Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39
e-mail Schepen.tapmaz@gent.be

Transgenders op het werk

Vanochtend werd de publicatie 'Transgenders op het werk' gelanceerd, een praktisch instrument voor werkgevers,  boordevol tips, getuigenissen en andere nuttige informatie.

De lancering gebeurde tijdens een studiedag die werd georganiseerd door Woho Academy i.s.m. Gelijke Kansen in Vlaanderen. De publicatie is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse ministers van Gelijke Kansen en Werk.

Sinds 2009 vormen transgenderpersonen een bijzondere doelgroep van het Vlaamse gelijkekansenbeleid. Dat heeft onder andere geleid tot het decretaal verankeren van het recht op een nieuw diploma waarop de nieuwe naam wordt vermeld. Dat heeft ook geleid tot de oprichting van het Transgender Infopunt waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema.

Met de nieuwe publicatie wordt gefocust op de werkvloer. Zowel de Vlaamse overheid als het Transgender Infopunt ontvangen regelmatig vragen werkgevers die te maken krijgen met een transgender personeelslid. Daaruit blijkt dat werkgevers het welbevinden van de transwerknemers en de werksfeer erg te harte nemen. Zij weten echter niet hoe zij dit concreet moeten aanpakken. Deze publicatie moet hen daarbij helpen. Zij richt zich in eerste instantie tot werkgevers, maar is ook bedoeld voor onder andere ombuds- en vertrouwenspersonen, HR-managers, diversiteits- en Jobkanaalconsulenten en preventie-adviseurs.

De inhoud van de publicatie kwam tot stand in overleg met een heleboel organisaties en individuele experten. Vandaar dat Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet de eerste exemplaren overhandigde aan vertegenwoordigers van UNIZO, Voka, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, VDAB, çavaria, Casa Rosa en GenderExpress.

Lees de publicatie Transgenders op het werk

Holebi of hetero, maak er geen spel van!

Sport heeft een belangrijke maatschappelijk dimensie. Van alle sporten is voetbal veruit het populairst. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat het bijzonder stil blijft rond holebi’s in het voetbal. Daarom heeft minister Pascal Smet samen met de gehele voetbalwereld een actieplan uitgewerkt. Een communicatiecampagne op de sociale media en concrete initiatieven voor sporters, trainers, supporters, bestuursleden, scheidsrechters en veiligheidsverantwoordelijken zorgen voor een sensibilisering, genuanceerde beeldvorming en empowerment.

5 tot 8% van de Vlaamse bevolking noemt zich holebi. Maar in het professioneel circuit van mannenvoetbal in België speelt vandaag geen enkele homo die zich geout heeft.

Het actieplan biedt antwoord op de nood aan sensibilisering rond holebiseksualiteit in het voetbal, een genuanceerde beeldvorming over sportende holebi’s en acties die holebi’s empoweren.

De acties bevatten verschillende initiatieven zodat iedereen die actief of passief met voetbal bezig is, bereikt kan worden. De aftrap wordt gegeven met een sensibiliserende campagne met de bedoeling het thema bespreekbaar te maken in alle geledingen van de maatschappij. Met de campagne ‘The only gay in football’ wil de minister de vooroordelen tegenover holebi’s doorbreken, en in het bijzonder holebiseksualiteit in het voetbal zichtbaar en bespreekbaar maken. Voor deze campagne haalt hij Robbie Rogers, voetballer bij LA Galaxy en de enige openlijk homoseksuele profvoetballer, naar hier.  Ze wordt in hoofdzaak via sociale media gevoerd, via facebook ‘The only gay in football’ en #onlygayinfootball op twitter.

Daarnaast bestaat het actieplan uit concrete initiatieven die telkens een aantal specifieke doelgroepen aanspreken. Trainers worden bereikt door de huidige trainersopleiding aan te vullen met didactisch materiaal dat dieper ingaat op holebiseksualiteit. Clubs en hun besturen krijgen tips aangereikt om een holebivriendelijke clubsfeer te creëren. Zij kunnen o.a. via hun gedragscodes en andere zelfregulerende maatregelen een positief signaal van openheid geven. Voetbalstewards en andere begeleiders worden gesensibiliseerd vanuit het veiligheidsperspectief in het kader van homofobe spreekkoren en ander ongewenst gedrag rond het voetbalterrein. Gelijkaardige initiatieven worden ingebed in de supporterswerkingen van voetbalclubs, die een belangrijke rol spelen in het creëren van een open, tolerante en holebivriendelijke voetbalomgeving. Alle deze initiatieven worden bovendien mee uitgedragen door de federaties, clubs, clubbesturen en de Football+ Foundation die hun voorbeeldfunctie opnemen door in hun eigen communicatie aandacht te besteden aan discriminatie op grond van seksuele identiteit. 

Begin 2014 is er ook een praktisch werkinstrument beschikbaar voor iedereen die in het voetbal rond deze thematiek aan de slag wil gaan. De Toolkit zal de problematiek kaderen, een overzicht geven van initiatieven uit binnen- en buitenland ter inspiratie, maar ook dieper ingaan op wat voetbalfederaties en -bonden, clubbesturen, supportersverenigingen, e.a. concreet kunnen doen om discriminatie, en homofobie in bijzonder, in het voetbal tegen te gaan.

Zowel de partners uit de voetbalwereld (Koninklijke Belgische voetbalbond, Pro League, Nationale Voetballiga, Voetbalfederatie Vlaanderen, Football+ Foundation, Koninklijke Vlaamse voetbalbond) als de Vlaamse sportinstellingen (Panathlon Vlaanderen, Bloso, Vlaamse Sportfederatie) nemen deel aan het actieplan. Ook Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, en federaal minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, zetten vandaag hun schouders onder het actieplan ‘Holebi of hetero, maak er geen spel van!’.

Pascal Smet (Vlaams minister van Gelijke Kansen): “In Vlaanderen en Brussel zijn er duizenden voetbalclubs, honderdduizenden spelers en miljoenen supporters. Voetbal is en blijft dé sport voor jong en oud, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur. We hebben vandaag zowel de spelers, de clubs, de scheidsrechters als de supporters mee aan boord om heel concreet werk te maken van de verdere maatschappelijke aanvaarding van holebiseksualiteit. Een zeer mooi en duidelijk signaal van openheid en tolerantie.”

Ludwig Sneyers (CEO Pro League): “Voetbal is de meest toegankelijke aller sporten en de motor tot integratie. Eens op het veld vallen verschillen weg en wordt er samengewerkt om te winnen. Het is deze gedachte die de Pro League hoog in het vaandel draagt en blijft promoten: samen de sport beleven waarbij iedereen zich welkom voelt en alle verschillen wegvallen. De voorbije jaren spanden we ons met de clubs en verschillende partners in voor een open klimaat in het voetbal, met respect voor diversiteit. Met onze sport slaagden we er in het verleden in om de barrières van ras en religie te overwinnen. Nu willen we de aandacht vestigen op het laatste taboe, namelijk seksuele diversiteit. Voor de Pro League is iedereen welkom zoals hij is op het voetbal.”

François De Keersmaeker (voorzitter KBVB): "Elke actie die inzet op voetbal als een open en tolerante sport, met een positieve benadering verdient onze steun."

Lees de concrete initiatieven in het actieplan op www.maakergeenspelvan.be

Volg de campagne op Facebook www.facebook.com/theonlygayinfootball

Doe mee op twitter #onlygayinfootball

Het moet niet altijd Rik Torfs zijn...

Rik Torfs is een alom gekend expert. Zowel in zijn huidige functie als rector, zijn vroegere politieke engagement als in zijn expertise van kerkjurist werd en wordt hij druk gesolliciteerd door de media.  Zo verdeelde hij in de periode van de pauswissel bijvoorbeeld zijn aandacht over de geschreven pers, VTM, VRT en Vier TV. De expertendatabank bood in diezelfde periode met kerkjuriste Hildegard Warnink een vrouwelijk alternatief, waarvan verschillende redacties gebruik maakten. Vandaag promoot Rik Torfs mee de Expertendatabank met een gerichte communicatiecampagne naar de journalistiek.

Expertendatabank wordt door Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet geoptimaliseerd en actief gepromoot bij journalisten. Hij doet dit met de bereidwillige medewerking van enkele bekende koppen, zoals Carl Devos vorig jaar en Rik Torfs vandaag

Minister Smet:“ Ik sta niet achter dit project omdat ik mensen als Carl Devos en Rik Torfs niet meer in de media wil, maar om meer diversiteit in de media te krijgen. Het is belangrijk dat ze onze diverse samenleving weerspiegelt. In de huidige ook voor de media woelige tijden waarin redacties worden uitgedund, is Expertendatabank bovendien meer dan ooit welkom als hulpmiddel voor journalisten om experten uit ondervertegenwoordigde groepen aan bod te kunnen laten komen.”

Expertendatabank bevat expertise- en contactgegevens van in totaal 1006 unieke experten met elk een specifieke expertise. 91,35 % van hen is een vrouw.  27,8 procent heeft een andere origine en 4,27 % een functiebeperking.  0,6 % is ervaringsdeskundige in armoede en 0,4 % is transgender. Hun expertises gaan van kerkelijk recht tot akoestiek in muziekzalen. Zoek maar eens op www.expertendatabank.be

 

Alles wat je altijd al wilde weten over...

Het verspreiden van juiste informatie over holebiseksualiteit is belangrijk: het neemt vooroordelen en twijfels weg, en maakt het thema bespreekbaar.

Daarom liet Gelijke Kansen in Vlaanderen in opdracht van minister Pascal Smet, en in samenwerking met çavaria, een volledig herwerkte versie maken van ‘Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’, een informerende en sensibiliserende publicatie gericht naar holebi’s én hetero’s.

"Misschien ben je een jonge holebi en vraag je je af waar je lotgenoten kan ontmoeten? Of ben je een leerkracht op zoek naar leestips om holebiseksualiteit in de klas ter sprake te brengen. Of ben je een ouder die vermoedt dat zijn kind biseksueel is en weet je niet of je dat vermoeden mag/moet ter sprake brengen. Of ben je getuige van homofoob gedrag en wil je weten of discriminatie op basis van seksuele identiteit strafbaar is. Of ben je een grootmoeder die zich stiekem afvraagt hoe haar homoseksuele kleinzoon ‘het’ nu eigenlijk doet."

Tegelijk werd een gloednieuwe publicatie aangemaakt met basisinformatie over het transgenderthema. Deze publicatie is een primeur: voor het eerst wordt op laagdrempelige en toch genuanceerde wijze een brede waaier aan informatie aangereikt aan transgenderpersonen en hun omgeving.

“Is het een jongen of een meisje? Het is de eerste vraag die bij een geboorte op de lippen brandt. Meteen is de toon gezet voor een strakke opdeling in m/v. Wat mannen en vrouwen zijn, hoe ze zich mogen gedragen, hoe ze hun leven uitbouwen – dat alles lijkt al van in de wieg vast te liggen. Deze brochure is een belangrijk instrument om te komen tot een maatschappij die een plek biedt aan mensen uit een heel genderscala, in plaats van twee enge vakjes. Ze probeert helderheid te scheppen in de zeer complexe materie van transgender en gender, maar ook taboes te doorbreken en hands-on informatie te geven.”

 

Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's.

Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders.

 

 

Conferentie ‘Genderkloof in werk, loopbaan en familie’

 

In tijden waarin heel wat aandacht gaat naar de discussie over de verlenging van de loopbaan, wordt er verrassend weinig gesproken over de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen.  Dat die ‘genderloopbaankloof’ geen evident begrip is, maakt het aanzwengelen van de maatschappelijke discussie erover extra moeilijk. Loonkloof, verschil in studiekeuze, ongelijke vertegenwoordiging in sectoren en in verticale doorstroom: het zijn maar enkele interagerende factoren in een complexe thematiek.

Op 28 november focussen we op één specifieke factor: de relatie tussen werk, loopbaan en familie. In een maatschappij met wijzigende intergenerationele verhoudingen en een groeiende variatie aan samenlevingsvormen, is deze focus extra actueel. Het leidt bovendien geen twijfel dat  beleidsmaatregelen een sterke invloed hebben op de wijze waarop burgers arbeid en zorg (kunnen) combineren.
Deze conferentie wil beleidsmedewerkers, academici, middenveldactoren en andere geïnteresseerden in de arbeidsmarkt actuele inzichten aanbieden over verschillende aspecten van de genderkloof in werk, loopbaan en familie.
 

Waar?

U bent welkom op donderdag 28 november 2013 in zaal Mallemunt van Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel.
 

Programma?
 

9u15

Onthaal met koffie en thee

9u30

Welkom door Pascal Smet,
Vlaams minister van Gelijke Kansen

9u40

‘Actuele bevolkings- en gezinsevoluties’ door
Lieve Vanderleyden (Studiedienst Vlaamse Regering)

10u05

‘De gender-loopbaankloof: een stand van zaken op de
Vlaamse arbeidsmarkt’ door Marijke Verbruggen
(Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KULeuven)

10u30

pauze

10u50

‘De genderloopbaankloof en ouderschap: analyse op basis
van de  Generations and Gender Panel Survey’ door Karel
Neels (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
UAntwerpen)

11u15

‘Impact van beleid op de genderloopbaankloof’ door Sile
Padraigin O’ Dorchai (Departement Toegepaste Economie,
DULBEA, ULB)

11u40

Slotreflectie door  Luc Sels (Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen, KULeuven)

12u15

Broodjeslunch

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

Reportage Studeren met een beperking in hoger onderwijs? TZALWEL!

In het kader van het project TZALWEL! maakte het SIHO een reportage over vier studenten met een beperking die vertellen over hun ervaringen, dromen en ambities.

Er zijn meer studenten met een beperking dan iedereen denkt. Soms zijn ze zichtbaar aanwezig in de les, maar vaak ook helemaal niet. Studenten met een beperking staan niet altijd te springen om hun beperking kenbaar te maken. Ze vrezen dat ze dan een stempel krijgen. Of dat ze anders zullen worden behandeld. Er zijn veel meer studenten met een beperking aan onze hoger onderwijsinstellingen dan je op het eerste zicht zou denken. Maar ze verschillen in de eerste plaats niet zoveel van andere studenten. Ze willen ook gewoon studeren en een diploma behalen. Met het oog op een bepaalde job, of zomaar uit interesse…

Met de reportage wil het SIHO het hoger onderwijs en het brede publiek een realistisch en niet-stereotiep beeld geven over studeren met een beperking.

Klik op deze link om de reportage te bekijken.

Deel de reportage gerust in uw eigen netwerk!

De reportage is bedoeld voor studenten secundair onderwijs en hun omgeving, personeel in het hoger onderwijs, studenten met en zonder beperking, de arbeidsmarkt en het ruime publiek.

Je kan de reportage delen via websites, nieuwsbrieven en andere sociale media. Of je kan ze tonen in lessen of op studiedagen.

Meer informatie over het project en korte thematische filmpjes vind je op www.siho.be/tzalwel.

 

Het SIHO is heel benieuwd naar jouw reactie? Deel ze via het contactformulier op de website of via mail naar info@siho.be. Geef ook aan of jouw reactie mag gedeeld worden op de website.


 

Educatieve map voor lager onderwijs leert kinderen omgaan met diversiteit

Minister Smet en çavaria presenteren educatieve map voor lager onderwijs in Brusselse school

Donderdag 26 september stelden çavaria en minister van Onderwijs Pascal Smet ‘Er was eens… een regenboog: Diversiteit in de klas’ voor, een nieuwe educatieve map over gender en seksuele diversiteit voor het lager onderwijs. De nieuwe educatieve map werd meteen in de praktijk gebracht met een proefles in het tweede leerjaar van de Groene School in Anderlecht.

De nieuwe educatieve map bevat algemene informatie over genderrollen, seksuele oriëntatie en genderdiversiteit en waarom het zo relevant is om het hier over te hebben in de klas. Leraars krijgen uitgelegd hoe ze aan aan een open schoolklimaat kunnen werken door middel van concrete tips en een driestappenplan.

Verder wordt een aantal uitgewerkte lesmethodieken aangereikt om meteen in de klas te gebruiken. Ze zijn onderverdeeld in leeftijdscategorieën en zijn zeer uiteenlopend. Sommige kunnen snel tussen 2 lessen geïntegreerd worden terwijl met andere methodieken langer in de klas kan gewerkt worden.

De map is specifiek ontworpen voor de lagere school. “De lagere school is een plek waar kinderen gevormd worden met indrukken en denkbeelden die een basis vormen voor de rest van hun leven”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “ Kinderen die op jonge leeftijd leren respect te hebben voor elkaar, voor anderen en anders zijn nemen dit sneller mee als ze ouder worden. Door op een jonge leeftijd met kinderen te werken rondom thema’s als diversiteit en seksuele oriëntatie leren ze dat dit alledaagse zaken zijn in hun omgeving en de samenleving. Kennis over gender helpt hen om zich vrijer te ontwikkelen, ongehinderd door stereotiepe denkbeelden”, vult Borghs aan.

Steven De Baerdemaker, de gedetacheerde leraar die door minister Smet werd aangesteld om te werken rond gender en seksuele diversiteit in het lager en secundair onderwijs, maakte van de gelegenheid gebruik om een proefles uit de nieuwe educatieve map te geven. “Steven is één van de twee leerkrachten die ik dit jaar heb vrijgemaakt om structureel te werken rond holebiseksualiteit en gender in het onderwijs”, licht minister Smet toe. “We zijn volop bezig aan het meerjarenwerk om de mentaliteit op vlak van gender en seksuele diversiteit te wijzigen en op scholen meer aandacht te geven aan deze thema’s. Gendermechanismen en genderstereotyperingen verander je niet op één-twee-drie. Daarom dat het zo belangrijk is dat we hier in de lagere school reeds aandacht aan besteden. Op een correcte manier en zonder er een issue van te maken", aldus Smet.

De nieuwe educatieve map ‘Er was eens… een regenboog: Diversiteit in de klas’ wordt volgende maand verstuurd naar alle Nederlandstalige lagere scholen.

 

Vernieuwde gids ouderschap holebi&transgender

Zondag 22 september stelde çavaria de nieuwe juridische gids over ouderschap voor holebi’s en transgenders voor. De voorstelling vond plaats in het kader van de Mamoesdag, de jaarlijkse trefdag voor holebi(wens)ouders en hun kinderen van ’t Kwadraat vzw.

De nieuwe gids werd gemaakt in opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en schept duidelijkheid in het ingewikkeld juridisch kluwen rond ouderschap. “Heel wat holebi’s en transgenders zijn ouders, of koesteren een kinderwens. Daarbij komen gauw keuzes kijken, die vaak verbonden zijn met een kluwen aan juridische implicaties. Met deze brochure wil ik deze ouders en wensouders wegwijs maken”, zegt minister Smet. “Deze gids is er ook voor iedereen die van dicht of van ver betrokken is bij het ouderschap van holebi’s of transgenders. Familie en vrienden vinden er antwoorden. En voor ambtenaren, advocaten of medewerkers van adoptiecentra is deze gids een schitterend werkdocument” aldus Smet.

“Ouder worden is sowieso een grote stap in je leven, maar bij holebi’s en transgenders zijn er soms wat extra obstakels waar je rekening mee moet houden”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “Hoe zit het bijvoorbeeld met adoptie, draagmoederschap en pleegzorg? Wat zijn de gevolgen op het vlak van successierechten en fiscaliteit? Onze nieuwe gids helpt je een antwoord te vinden op deze vragen” aldus Borghs.

“Helaas blijkt uit deze gids dat wanneer een lesbisch koppel een kind krijgt, de niet-biologische moeder (meemoeder) nog steeds een adoptieprocedure moet doorlopen om erkend te worden als ouder van haar eigen kind. We pleiten bij çavaria dan ook voor de automatische erkenning van de meemoeder” vult Borghs aan.

De juridische gids over ouderschap voor holebi’s en transgenders kan je bestellen via www.cavaria.be/mediatheek/juridische-gids-over-ouderschap

Inclusief hoger onderwijs in beeld.. The making of

Recent is er heel wat aandacht voor beeldvorming van personen met een beperking in de media. Minister van Gelijk Kansen, Pascal Smet, lanceerde hierrond een mediacampagne ‘Gelijke rechten voor mensen met een handicap’.

Het SIHO ondernam de voorbije jaren tal van acties rond beeldvorming. Denk maar aan de portretten van studenten en beroepskrachten, de cartoonwedstrijd ‘Cartoon it yourself’ en de filmpjes van TZALWEL. Een niet-stereotype beeldvorming draagt bij aan een positieve cultuur voor diversiteit en inclusie.

Op deze studienamiddag nemen we jullie mee in ‘the making of’. We benaderen dit onderwerp op een humoristische, wetenschappelijke, kritische en ontwapenende manier.

 

Programma

13u - Onthaal met koffie.

13.30 - Inleiding door minister Pascal Smet.

13.45u - De invloed van beeldvorming op beleid en praktijk.

Hoe maak je beelden? Wat leer je uit beelden? Hoe kan je ze inzetten? Het SIHO toont hoe de portretten en de vernieuwde workshop Di(ver)sability Awareness tot stand kwamen.

14.30u - Première eindresultaat TZALWEL.

Dit academiejaar maakte het SIHO samen met Frederic Tilleman en met financiële steun van Gelijke Kansen Vlaanderen een reeks thematische filmpjes over studeren met een beperking in hoger onderwijs. We tonen in première het eindresultaat, een reportage over de ervaringen van vier studenten in hoger onderwijs. Daarnaast hoor je van de makers en studenten hoe het materiaal tot stand kwam.

15.15u - Prijsuitreiking Cartoonwedstrijd ‘Cartoon it yourself’.

Bekendmaking van de winnaars en tentoonstelling van alle cartoons.

15.30u - William Boeva, the biggest name in comedy...

Met een mond groter dan ’s mans gestalte geeft William Boeva als een ware stand-upper zijn klare kijk op de wereld. Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want misschien zijn er niet zoveel verschillen als het oog doet vermoeden…www.williamboeva.be

16u - Receptie.

Wanneer?

Donderdag 19 september 2013, 13u-17u

Waar?

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23 / 1000 Brussel

Inschrijven

Inschrijven kan t.e.m. woensdag 11/09 via info@siho.be met vermelding van naam, organisatie, adres en BTW-nummer. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Kostprijs: 40€ (studenten gratis)

Save the date! The making of ... TZALWEL!

Inclusief hoger onderwijs in beeld | The making of…

Recent is er heel wat aandacht voor beeldvorming van personen met een beperking in de media. Minister van Gelijk Kansen, Pascal Smet, lanceerde hierrond een mediacampagne ‘Gelijke rechten voor personen met een handicap’.

Het SIHO ondernam de voorbije jaren tal van acties rond beeldvorming. Denk maar aan de portretten van studenten en beroepskrachten, de cartoonwedstrijd en de filmpjes van TZALWEL!. Een niet-stereotype beeldvorming draagt bij aan een positieve cultuur voor diversiteit en inclusie.

Op deze studienamiddag nemen we jullie mee in ‘the making of’. Verschillende sprekers tonen mogelijkheden om via beeldvorming praktijk en beleid te beïnvloeden. Hoe maak je beelden? Wat leer je uit beelden? Hoe kan je ze inzetten? We benaderen dit onderwerp op een humoristische, poëtische, wetenschappelijke, kritische en ontwapenende manier. We maken ook de winnaar van de cartoonwedstrijd bekend en tonen in première het eindresultaat van TZALWEL!.

Wanneer?     

Donderdag 19 september 2013, 13u30-17u

Waar ?           

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23 / 1000 Brussel

Routebeschrijving

 

Inschrijven kan via info@siho.be met vermelding van naam, organisatie, adres en BTW-nummer. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Kostprijs: 40€ (studenten gratis)

Nieuw internationaal verdrag: WIPO-verdrag

De ‘World Intellectual Property Organization’ (WIPO), een agentschap van de Verenigde Naties, belegt van 17 tot 28 juni juni een diplomatieke conferentie in Marrakech (Marokko). Aan deze bijeenkomst nemen vertegenwoordigers uit ruim 130 lidstaten deel, geflankeerd door een schare deskundigen en observatoren, zowel van de zijde van de rechthebbenden (uitgevers, auteurs) als van de social-profit en overheidsorganisaties die werken aan de toegankelijkheid van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. Ook de Belgische overheid en de Europese Commissie waren met een delegatie present en actief.

Wereldwijd wordt het aantal personen met een visuele beperking geraamd op 314 miljoen mensen, waarvan 90% in een ontwikkelingsland leeft. Slechts 5% van de gedrukte publicaties zijn in een ander leesformaat (braille of audio) beschikbaar. Dit is de zogenaamd ‘Book Famine’. Daarnaast zijn er tal van andere doelgroepen van mensen met een leesbeperking, zoals personen met dyslexie of met afasie.

Op 26 juni werd, na meer dan 10 jaar van embryonale ontwerpteksten, spaak lopende onderhandelingen, lobbywerk op het scherp van de snee en de moeilijk overbrugbare kloof tussen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen, een akkoord bereikt. Dit wordt vandaag plechtig ondertekend. Het bereikte resultaat is een baanbrekend internationaal verdrag, dat voortaan geboekstaafd staat als het mirakel van Marrakech, omdat deze historische doorbraak hier werd verwezenlijkt.

Een positieve ingesteldheid en een duidelijke politieke wil bij alle onderhandelende partijen, gecombineerd met een grote dosis creativiteit en flexibiliteit, en met een stevige doortastendheid van de leidende WIPO-delegatie, hebben geleid tot een uitgebalanceerd eindverdrag dat vandaag, 28 juni 2013, wordt ondertekend.

Dit is een bindend internationaal verdrag in balans: omdat het de verruimde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking kadert en uitwerkt met respect voor de internationale copyright regelgeving (waaronder de conventie van Bern die al dateert van 1886).

Anderzijds komt het WIPO-verdrag tegemoet aan belangrijke wensen en noden van personen met een leesbeperking:

 • Het verdrag is toepasselijk op iedereen met een leesbeperking, niet alleen personen met een visuele beperking.
 • Er wordt een recht geïnstalleerd op de reproductie van gedrukte boeken in een aangepast leesformaat.
 • Er wordt een recht geformuleerd op uitlenen en distribueren, aan de beoogde doelgroepen van personen met een leesbeperking, op welke drager dan ook, zowel via een materiële drager (braillepapier, audio-cd) als via online distributie (download of streaming).
 • Grensoverschrijdend lenen of distribueren wordt mogelijk gemaakt via het installeren van een landelijke ‘geautoriseerde organisatie’ (‘authorised entity’). Dit maakt dat Vlamingen eindelijk ook toegang kunnen krijgen tot bv. Franse, Engelse en Spaanse boeken, boeken waarvan zij nu helaas verstoken blijven.

Het is nu zaak om de komende maanden te ijveren voor een landelijke implementatie in België, waarbij overleg tussen de overheid, de rechthebbenden en de doelgroepen van mensen met een leesbeperking raadzaam is. Er moet nagegaan worden in welke mate de federale auteurswet moet worden bijgestuurd.

Het WIPO-verdrag heeft als officiële benaming: “Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled”.

De Vlaamse Luisterpuntbibliotheek heeft als één van de vertegenwoordigers van de internationale bibliotheekorganisatie (IFLA) actief geparticipeerd aan deze diplomatieke conferentie in Marokko.

Meer informatie en de tekst over de Marrakech Treaty is te lezen op:

www.luisterpuntbibliotheek.be

www.ifla.org

www.wipo.int/dc2013/en

 

Contactpersoon bij Luisterpuntbibliotheek:

Geert Ruebens, directeur, 0477-82 13 50, geert.ruebens@luisterpuntbibliotheek.be

Conferentie Boedapest | 10 jaar homohuwelijk in BE

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de baanbrekende wet waarmee het Belgisch Parlement en de Senaat de erkenning van het homohuwelijk invoerden, organiseert de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering op 5 juli een seminarie in Hongarije: "Tien jaar huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in België. Juridische en politieke perspectieven en het EU charter van de burgerrechten."

Behalve tien jaar ervaring in België, komen ook de recentste ontwikkelingen in Nieuw Zeeland, de VS en het uitgebreid adoptie-recht aan bod.

Het besloten seminarie is bedoeld voor politici, juristen, academici en iedereen die betrokken is bij de mogelijke invoering van dergelijke wetgeving elders in Europa. Meer dan veertig Hongaarse deelnemers meldden zich voor de workshop aan. Het biedt tevens de internationale sprekers een unieke gelegenheid om nader kennis te maken met de actuele situatie van dit voor Hongarije allesbehalve evidente thema.

Voor de academische en juridische sfeer spreken Paul Borghs (voor ECSOL en cavaria), David Paternotte (ULB), Christine Bidaud Garon (Université de Lyon en Franse Assemblée générale). De wetgevers en politici zijn vertegenwoordigd door gouverneur Cathy Berx (CD&V), Vlaams Parlementslid Jan Roegiers (sp.a) en Oostenrijks lid van het Europese Parlement Ulrike Luncaek (Groenen).

Alle toespraken worden op video geregistreerd en zullen na afloop in korte versie voor download beschikbaar zijn. Wie op de hoogte wil blijven van het nabericht en de resultaten van het seminarie kan zich melden op dit e-mailadres – 5july@flanders.hu

Het seminarie wordt georganiseerd in samenwerking met de Hongaarse Rainbow Mission Foundation en met steun van Kretakör en de ambassades van België, Frankrijk en Australië te Boedapest.

No Hate Speech campagne | 26 juni, Brussel

De Vlaamse overheid lanceert mee de online campagne tegen haatspraak en cyberpesten in al zijn vormen (rassenhaat, antisemitisme, islamofobie, zigeunerhaat, homofobie, seksisme, onverdraagzaamheid …), en roept jongeren en jeugdorganisaties op om haatspraak te ontmaskeren en er tegen op te treden.

Met de slogan 'Young People for Human Rights Online' lanceerde de Raad van Europa op 21 maart de No Hate Speech-campagne. Het project loopt tot 2014 en staat voor gelijkheid, waardigheid, mensenrechten en diversiteit. In 47 landen werden nationale campagnes opgestart, zo ook in België. Haatspraak is een schending van de mensenrechten, die bovendien ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.

De No Hate Speech-idee wordt hier in België officieel gelanceerd op 26 juni op het Flageyplein in Brussel, met een flashmob op het No Hate Speech-lied, bal moderne, infostanden, concerts, muurschilderingen.

Voor België wordt de campagne gecoördineerd door de Franse Gemeenschap, maar ook in Vlaanderen zoeken we een aantal online actievoerders die actief willen reageren op haatspraak en opkomen voor mensenrechten, die andere jongeren willen mobiliseren om solidair te zijn met mensen en groepen die doelwit zijn van online haatspraak.

De  No Hate Speech-beweging wordt in Vlaanderen mee vorm gegeven  door jeugdorganisaties, Vlaamse administraties,  en organisaties actief  op het terrein van gender, gelijke kansen, media, onderwijs, cultuur, sport…

Minister Pascal Smet ondersteunt de campagne voluit, vanuit al zijn bevoegdheden. De ontwikkeling van sociale netwerken heeft ertoe geleid dat jongeren in grotere mate deelnemen aan wat er gebeurt in cyberspace. De online ruimte biedt jongeren nieuwe mogelijkheden, uitdagingen, maar ook gevaren. Net zoals in de offline ruimte kunnen jongeren het slachtoffer zijn, maar ook daders van misbruik en schendingen van de mensenrechten. Cyberpesten en haatspraak zijn intolereerbare uitwassen. Haatspraak moet in al zijn vormen stopgezet!

Met deze boodschap zal minister Smet , samen met zijn collega minister Evelyne Huytebroeck, de flashmob mee op gang dansen. Afspraak om 15.50u op het Flageyplein.

Contactpersoon Vlaamse administratie: Gerda Van Roelen, agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd, tel. 02 553 41 41 of e-mail gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be

"Woefkesdecreet" | Assistentiehonden

Vanop de publiekstribune in het Vlaams parlement zullen een 20-tal leden van de Belgian Assistance Dog Federation (BADF) vanmiddag toezien hoe een decreetswijziging rond assistentiehonden unaniem wordt goedgekeurd. De BADF is een koepelvereniging van scholen voor assistentiehonden.

Wie voortaan assistentiehonden weigert op publieke plaatsen, riskeert hiervoor  een politieboete of GAS-boete. De gewijzigde uitvoeringsbesluiten verschijnen nog voor het zomerreces in het Belgisch Staatsblad. De BADF-leden zullen tijdens de plenaire zitting in de koepelzaal vergezeld zijn van hun assistentiehonden.

Het oorspronkelijke systeem voorzag een sanctionering voor de toegangsweigering via een administratieve sanctie. Uit de praktijk bleek dat dergelijke bestraffing niet effectief is. Daarom besliste Vlaams Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet om de administratieve geldboeten te vervangen door politiestraffen. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zorgt ervoor dat de hondenscholen attesten kunnen afleveren aan de assistentiehond en zijn begeleider, zodat zij zich identificeerbaar kunnen maken. 

Dankzij de wijziging van het 'Woefkesdecreet'  wordt de weigering van een assistentiehond op een publieke plaats vanaf nu beschouwd als een strafrechterlijke inbreuk die bestraft kan worden met proces-verbaal van de politie of een GAS-boete! Deze wijziging maakt de procedure veel eenvoudiger voor slachtoffers die onmiddellijk kunnen aankloppen bij de politie. Met deze beslissing is een belangrijke stap gezet naar een duidelijke en effectieve regeling

Mark van Gelder, voorzitter van de BADF, is verheugd met de decreetswijziging: "Wij zijn heel blij dat het “Recht op Toegang” nu eindelijk wettelijk geregeld is en dit zowel voor de werkende Assistentiehonden als voor die in opleiding. Dit is vooral een grote stap vooruit voor de trainers en gastgezinnen van de verschillende opleidingscentra."

Voor meer info:
Mark van Gelder, voorzitter BADF, t: 0476 27 65 29 

Mediacampagne over mensen met een handicap

Mensen verschillen. Ondanks die verschillen maken we allemaal deel uit van dezelfde samenleving. Mensen met een handicap worden zelden als gewone mensen in beeld gebracht, gewoon mensen met hun talenten, hun mogelijkheden en hun eigen kantjes. Daarom lanceert Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet een campagne die de stereotypen rond mensen met een handicap doorprikt: "Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders".  

In het verleden werden mensen met een handicap ofwel gemeden ofwel betuttelend of problematiserend benaderd. Toch kan het anders. De beperking of de handicap moet niet ontkend worden, maar het moet niet altijd of alleen maar daar over gaan. Mensen met een handicap zijn veel meer dan hun handicap. De laatste jaren verandert er heel wat. Mensen met een handicap eisen hun rechten op als burgers en ze willen niet meer betutteld worden. Ze willen volwaardig deelnemen aan de samenleving en gezien worden als actieve en veelzijdige mensen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt dat op verschillende manieren ondersteund. Toch blijft het beeld dat van mensen met een handicap gegeven wordt vaak te sterk bepaald door de handicap. Met de campagne “Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders” en enkele treffende spotjes gaan we de stereotypes te lijf.

“Het gaat er vooral om dat we mensen met een handicap in onze maatschappij de kansen geven waar ze recht op hebben en dat betekent dat ze als gewone mensen worden gezien en op een evidente manier aan bod komen. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig en de campagnespotjes nodigen uit tot een andere kijk”, aldus minister Pascal Smet.

De spotjes werden gemaakt met mensen met een handicap in de hoofdrol en de scenario's werden afgetoetst bij partners en organisaties van mensen met een handicap.

Minister Smet roept tegelijk ook alle media op om met creatieve en positieve antwoorden gevolg te geven aan deze campagne. De VRT springt alvast mee op de kar. Van 13 tot 30 juni heeft de VRT redactionele aandacht voor mensen met een beperking  in diverse programma’s op radio en TV, onder meer in Vlaanderen Vakantieland, 1000 zonnen, Vanthilt on tour, enz…

Bekijk de campagnespotjes hier.

Opvallen en rechtslaan

Holebi’s en transgenders worden nog geregeld geconfronteerd met vooroordelen, discriminatie en agressie. En dat zowel op school, op het werk als in de openbare ruimte. Wat zijn de actuele tendenzen? Wat weten we uit onderzoek?

We schenken met name aandacht aan preventie via onderwijs en jeugd, veiligheid op straat, de rol van politie en meldpunten, weerbaarheid, welzijn op het werk, de grootstedelijke context en de acties van onze overheden.

Programma

9u onthaal met koffie

9u20 opening en lezingen door onder meer Joz Motmans,   Alexis Dewaele, Hassan Jarfi en Thierry Limpens

12u15 lunch

13u werkwinkels door onder meer Merhaba, Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, Belgian Rainbow Cops, Garance en Sint-Martinusschool (Molenbeek)

16u30 slotdebat (moderator: Sven Pichal)

17u receptie

 

Locatie

Brussels Info Place, Koningsplein 10, 1000 Brussel

Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (ingang nr 6). Bereikbaar met het openbaar vervoer. Zie: www.biponline.be.

Inschrijven gratis maar verplicht via www.cavaria.be/congres-geweld of tel. 09/223 69 29

Ontsnap jij aan homofoob geweld?

Recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat één op vijf holebi's zich het laatste jaar onveiliger is gaan voelen. Maar hoe ziet de situatie in Vlaanderen eruit?

Krijgen ook Vlaamse holebi's te maken met fysiek, verbaal, materieel of seksueel geweld? Hoe onveilig voelen zij zich? Om een doeltreffend beleid op te stellen gaf minister Smet het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en de Universiteit Gent de opdracht in een grootschalige enquête de ervaringen van Vlaamse holebi's te bevragen. Van 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homofobie en Transfobie, tot 30 september kan dit anoniem op www.holebigeweld.be.

'Ontsnap jij aan homofoob geweld' is een online survey, gericht naar holebi's in Vlaanderen, die peilt naar hun ervaringen met geweld omwille van hun seksuele oriëntatie. Ook holebi's die nog nooit te maken kregen met homofoob geweld, kunnen van 17 mei tot 30 september de anonieme vragenlijst op www.holebigeweld.be invullen. Zo wordt een zo divers mogelijk beeld van de situatie geschetst. De resultaten zullen achteraf als leidraad dienen voor het beleid van de Vlaamse overheid omtrent homofoob geweld.

Help ons door de enquête zelf in te vullen op www.holebigeweld.be en/of deze informatie te verspreiden onder jouw vrienden of kennissen!

In geval van vragen of opmerkingen, neem contact op met Lies.Dhaese@UGent.be!

De mediaprofessor | Expertendatabank

Vanochtend verscheen een artikel van Bart Eeckhout met de vraag waarom redacties steeds in hetzelfde vijvertje experten blijven vissen.

De expertendatabank van de Vlaamse overheid probeert experten uit ondervertegenwoordigde groepen in de media aan bod te laten komen.

 

Lees het artikel in DM

Lees de tekstversie van het artikel

Deadline 24: Jong creatief talent voor Universal Design

Verzin een vernieuwend ontwerp dat het Universal Design gehalte van het station Antwerpen Centraal of zijn omgeving verhoogt. Een concrete openbare locatie die meer toegankelijk kan. 24 teams van studenten architectuur en design. 7 toegankelijkheidsprincipes. Bakken slimme creativiteit. 24 uur de tijd. Dat waren de ingrediënten van de ontwerpwedstrijd Deadline24 waarmee Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en Enter vzw de interesse van jonge ontwerpers voor Universal Design hebben willen wekken en hen willen stimuleren om de basisprincipes in hun ontwerpproces en denken te integreren. Om een comfortabele leefomgeving voor iedereen te creëren, hebben we nood aan architecten en ontwerpers die een mensvriendelijk ontwerp vooropstellen. 

Universal design is ontwerpen voor iedereen. Een mooi, gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerp van de dagelijkse dingen en gebouwen om ons heen helpt de grootst mogelijke groep van uiteenlopende gebruikers. Dit gaat verder dan enkel  aandacht besteden aan personen met een handicap, ouderen en ouders met een kinderwagen. Iedere gebruiker staat centraal bij Universal Design. Het zorgt voor gebruiksgemak en veiligheid. Dit is aangenaam voor iedereen maar voor personen met een beperking is het een voorwaarde om actief en zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Meer zelfs:  Good design enables, bad design disables.

24 studententeams begonnen dinsdagavond enthousiast en vol inspiratie aan hun opdracht in het centraal station van Antwerpen. Internationale gastsprekers en een kritische toets door ervaringsdeskundigen stelden hun ideeën op scherp.  24 uur later mag het resultaat er zijn. Een gebrek aan slaap stond hun verfrissende ideeën niet in de weg. Er is blijkbaar heel wat creatief talent in Vlaanderen.

Een 11-koppige jury met nationale en internationale faam, onder voorzitterschap van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, koos na grondige deliberatie de twee winnende ontwerpen. In de categorie ruimte en architectuur maakten een pakket ontwerpvoorstellen die resulteerden in een meer logische toegang tot het stationsgebouw en een aangename relatie tussen ondergrondse fietsparking en het bovenliggend Astridplein indruk op de jury. In het onderdeel productdesign was het winnende ontwerp  een intelligent ticket waarbij je zelf als treinreiziger je eigen profiel en noden kan bepalen. Lize Gielkens en Pieter-Jan Kosten (ruimte en architectuur) en Jan De Rycke, Alexander Vercruysse en Jeroen Meybosch (productdesign) ontvingen hiervoor hun prijs uit handen van minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. Binnenkort vertrekken zij naar Boston op studiereis om nog meer doordrongen te worden van Universal Design.

Persuitnodiging: Ontwerpwedstrijd Deadline24

Een concrete openbare locatie die meer toegankelijk kan. 24 teams van studenten architectuur en design. 7 toegankelijkheidsprincipes. Bakken slimme creativiteit. 24 uur de tijd. Dat zijn de ingrediënten van de ontwerpwedstrijd Deadline24 waarmee Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet en Enter vzw de interesse van jonge ontwerpers voor Universal Design willen wekken en hen willen stimuleren om de basisprincipes in hun ontwerpproces en denken te integreren. Om een comfortabele leefomgeving voor iedereen te creëren, hebben we nood aan architecten en ontwerpers die een mensvriendelijk ontwerp vooropstellen. 

Universal design is ontwerpen voor iedereen. Een mooi, gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerp van de dagelijkse dingen en gebouwen om ons heen helpt de grootst mogelijke groep van uiteenlopende gebruikers. Dit gaat verder dan enkel  aandacht besteden aan personen met een handicap, ouderen en ouders met een kinderwagen. Iedere gebruiker staat centraal bij Universal Design. Het zorgt voor gebruiksgemak en veiligheid. Dit is aangenaam voor iedereen maar voor personen met een beperking is het een voorwaarde om actief en zelfstandig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Meer zelfs:  Good design enables, bad design disables.

Internationale gastsprekers inspireren op 23 april ‘s avonds 24 teams van studenten om hun ontwerpopdracht te starten. 24 uur later zal elk team haar ontwerp voorstellen aan een 11-koppige internationale jury onder voorzitterschap van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen. Minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet maakt de resultaten van de jury bekend en reikt de prijzen uit.

Wij nodigen u alvast uit op Deadline 24 en de prijsuitreiking op 24 april om 19u00 in Designcenter De Winkelhaak Antwerpen (Lange Winkelhaakstraat 26).

Voor meer informatie, zie ook www.deadline24.be en http://www.youtube.com/watch?v=wCMsGy0jCDY

________________________________________________________

Kabinet van Pascal Smet, Vlaams minister voor Gelijke Kansen

Nina Mallants, woordvoerster -  nina.mallants@vlaanderen.be - 0495/55 74 46

Gender en seksuele diversiteit op school | Studiedag

Gender en seksuele diversiteit op school: van beleid naar praktijk.

Gender speelt in onderwijs op tal van manieren. In oktober 2012 ondertekenden de onderwijskoepels en de minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet een gemeenschappelijke verklaring over een genderbewust en holebivriendelijk beleid op school. Met de studiedag op 31 mei reiken de onderwijskoepels in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming inzichten en inspiratie aan voor de concretisering ervan in schoolbeleid en -praktijk.

Gastsprekers in de ochtend zijn o.m. Prof. Elizabeth Meyer en Dr. Chia Longman. In de namiddag is er keuze tussen tien parallelle sessies.

Meer informatie kan je in de uitnodiging vinden.

Inschrijven kan via www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=102.
Gelieve om uw inschrijving te bevestigen uiterlijk op 24 mei de som van 25 EUR over te schrijven op rekeningnummer (IBAN) BE96 0682 1838 3605 van GO-NAS met als vermelding 'SZ13IG01 + naam en voornaam deelnemer.

Wanneer? 31 mei 2013
Waar? Hendrik Consciencegebouw, Brussel

Transgender Infopunt opent zijn deuren

Op vrijdag 15 maart geeft Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel het startschot van het Transgender Infopunt. Dat wordt ondergebracht in het UZ Gent en zal er als neutrale instantie toegankelijk zijn voor iedereen met vragen over transgenderisme of genderidentiteit. Het Infopunt wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, in het kader van het gelijkekansenbeleid van minister Smet. Hij is de eerste minister van Gelijke Kansen die een beleid voert voor transgender personen.

De situatie van transgenders is bijzonder kwetsbaar in verschillende maatschappelijke domeinen. Zo zijn bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers erg hoog, net als de zelfmoordcijfers en gezondheidsproblemen. Van bij zijn start als minister van Gelijke Kansen was het voor Pascal Smet dan ook duidelijk dat transgender personen een specifieke aandachtgroep moesten worden in zijn gelijkekansenbeleid.

Zo financierde hij een diepgaand onderzoek over geweld tegen transgenders. En sinds het najaar van 2012  kunnen diploma’s en kwalificatiebewijzen met de nieuwe naam verkregen worden. Verder werkt hij aan een betere en sterkere positie van transgenders op de werkvloer, en aan betere informatie.

“Altijd zijn er mensen geweest die worstelden met hun genderidentiteit. En nog meer dan bij holebiseksualiteit was er maar met mondjesmaat openheid van geest om daarover te praten, om daarover informatie te kunnen krijgen – laat staan om dat te uiten. Broodnodig nochtans want begrip is de eerste stap naar aanvaarding en vervolgens geluk. Precies daarom heb ik samen met het UZ Gent het initiatief genomen om een toegankelijk infopunt op te richten”, zegt minister Smet. Vragen van ‘wat is een transgender’, over ‘waar vind ik in mijn buurt een psycholoog met ervaring in deze materie’, tot ‘ik word gepest op het werk; wat kan ik doen?’ en ‘mijn dochtertje wil enkel jongenskleren aan; hoe moet ik daar op reageren?’ blijven voortaan niet meer onbeantwoord.

DIENSTVERLENING

Dr. Joz Motmans is aangesteld als coördinator van het Infopunt en neemt in die functie de dagelijkse werking op zich: “Je kan bij ons terecht met alle vragen naar zorg, informatie of ondersteuning over de diverse aspecten van transgenderisme, zoals werkgerelateerde thema’s, discriminatie en meer. Het is de bedoeling dat we een laagdrempelig aanspreekpunt bieden voor transgender personen, hun familie en andere naaste contacten en hulpverleners.” De dienstverlening van het Transgender Infopunt staat open voor alle vragen en is gratis, ongebonden, vrijwillig, open en toegankelijk voor iedereen, en anoniem (indien gewenst). De website www.transgenderinfo.be biedt een overzicht van alle relevante vragen over identiteit, leven als transgender, transgenderzorg of procedures voor o.a. geslachtswijziging en klachtenmelding.

HUISVESTING

Om de continuïteit en kwaliteit van de informatieverstrekking en (zorg)ondersteuning te garanderen, werd het Transgender Infopunt gehuisvest in het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek in het UZ Gent. Diensthoofd prof. dr. Guy T’Sjoen: “Het ziekenhuis heeft ruim 25 jaar expertise in transgenderzorg en geniet op dat vlak een uitstekende (inter)nationale reputatie. Maar ook onze psychologen en artsen worden overrompeld met vragen van niet-medische aard. Dus ook zorgvertrekkers hebben baat bij dit Infopunt.”

TOENAME IN ZORGVRAAG

Dat de nood aan transgenderzorg de laatste jaren sterk toeneemt, wordt erg duidelijk in de cijfers van het UZ Gent. Prof. dr. T’Sjoen: “We zijn van een gemiddelde van 17 volwassen patiënten per jaar in de jaren 1990, tot 27 in de jaren 2000, geëvolueerd tot gemiddeld 77 patiënten per jaar tijdens de laatste drie jaren. Dezelfde evolutie zien we op kortere termijn ook bij het kinderteam: tien jaar geleden hadden we slechts een handvol dossiers, en nu haast 40 nieuwe gezinnen per jaar. De toegenomen aandacht voor het transgender thema in media en beleid leidt meer mensen tot bij de gespecialiseerde hulp. Wat natuurlijk goed is, maar tegelijk voor langere wachtlijsten zorgt.” Dr. Motmans: “En dan zijn er nog heel wat transgenders die nooit medische hulp zoeken, maar wel met vragen zitten over discriminatie of op zoek zijn naar een praatgroep. Tel daar alle partners, ouders, familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega’s enzovoort bij, en je weet dat de groep met vragen zeer groot is. Zelfs voordat we van start gingen met het Infopunt, stond de telefoon hier al roodgloeiend.”

LANCERING 15 MAART

Minister Pascal Smet zal het Transgender Infopunt officieel in het UZ Gent openen op vrijdag 15 maart om 18 uur, voor geïnteresseerde hulpverleners en transgender personen.

Locatie: Atrium P3-P4 (vooraan op de UZ-campus, aan de poliklinieken)

De pers is van harte welkom op dit evenement. Graag vooraf een seintje ter bevestiging van uw komst.

TRANSGENDER INFOPUNT
Dr. Joz Motmans – contact@transgenderinfo.be

gratis telefoonnummer 0800 96 316

www.transgenderinfo.be

Cartoon it yourself

Het SIHO organiseert een cartoonwedstrijd over toegankelijk lesgeven aan een diverse studentenpopulatie in het hoger onderwijs.

Indienen kan via mail of post, tot en met 20 april 2013.

Voor meer info en voorwaarden, check de poster, de website of mail naar matthijs.van.trigt@siho.be.

Internationale Vrouwendag | Wie, wat, waar?

Vlaams-Brabantse vrouwendag – Zondag 3 maart – Provinciehuis, Leuven

De vrouw anno 2013 ... De moderne vrouw is een wereldvrouw. Veelkleurig, veelzijdig en ondernemend. Kom naar de vrouwendag en laat je inspireren! Je wisselt ervaringen uit met andere vrouwen, hoort interessante stellingen,...

Een leuke ontmoeting, een boeiend verhaal, een inspirerende lezing, en een gezellig moment met vrouwen die net als jij op zoek zijn naar het goede leven.

Programma

 • lezingen waar o.a. inspirerende vrouwen hun verhaal brengen
 • workshops persoonlijke ontwikkeling
 • creatieve workshops
 • infobeurs

Het volledige programma kan u in de folder terugvinden.

Deelname is gratis maar inschrijven voor 1 maart 2013 is verplicht:

Schrijf online in voor de vrouwendag 2013

Schrijf in via een e-mail naar jessy.clynen@vlaamsbrabant.be

Er is gratis busvervoer vanuit verschillende opstapplaatsen.
 

Evanement - donderdag 7 maart – Meldertstraat, Hasselt

De Dienst Gelijke Kansen van de provincie Limburg en de Limburgse Vrouwenraad organiseren “Seksisme: dagelijkse kost?”

De toegang is gratis, meer info lees je www.evanement.be

Heb je een vraag over de toegankelijkheid? 011/305740

Je vindt hier de flyer.

 

De avond van het andere F***woord – Vrijdag 8 maart – Domzaal Vooruit, Gent

Nieuwssite De Wereld Morgen besteedt een hele week lang, van 4 t.e.m. 10 maart, bijzondere aandacht aan feminisme en seksisme bij ons anno 2013. Als kers op de taart wordt op 8 maart een feestelijke avond georganiseerd met uitstekende muziek, beeld en interactie, in samenwerking met Democrazy en Vooruit.

Niet alleen vrouwen, maar ook mannen, kinderen, knaagdieren en journalisten zijn welkom.

Programma:

Er werd gekozen voor een aantal opmerkelijke en eigenzinnige vrouwelijke artiestes. Er bestaan ook feministische mannelijke artiesten , maar aangezien het merendeel van de rockartiesten mannen zijn en de programmatie van rockfestivals en concertzalen voor 90% uit mannelijke artiesten bestaan, werd eens een exclusief vrouwelijk muzikaal programma samengesteld.

Info en tickets: http://vooruit.be/nl/event/3477

Lees meer op www.dewereldmorgen.be van 4 tem 10 maart.

 

Interculturele Vrouwendag – Vrijdag 8 maart – De Centrale, Gent

“… Ik ben een vrouw Fenomenaal. Een fenomenale vrouw. Dat ben ik …! (Maya Angelou)

Oog in Oog viert vrouwendag op 8 maart 2013 rond het thema ‘Vrouwenklank’.

Naast een standjesmarkt i.s.m. poëzieklank en Wablief brengen fenomenale vrouwen poëzie van alle windstreken. Afsluiten doen we met ‘La Guardia Flamenca’. Spektakel gegarandeerd! Tot dan?!

De deuren gaan open vanaf 17.30. Lees meer in de folder.

 

Make up Expo – Vrijdag 8 maart – Beursschouwburg, Brussel

'We put on make-up, wigs, whiskers and jeans.'

Een retrospectieve trip door de intrigerende wereld van choreografe Antonia Baehr, paardenfluisteraar Werner Hirsch en hun verwanten. Via installaties, foto’s, een videoprogramma en een archief gluren we binnen bij deze bijzondere artistieke collega’s. Met veel humor en zelfrelativering stellen ze de positie van de artiest én het publiek in vraag.

Lees meer op de website van de Beurschouwburg. http://www.beursschouwburg.be/nl/event/2964/#2940

Vaststelling weigeren assitentiehonden voortaan opdracht politie

Nog altijd stellen mensen met een handicap vast dat winkeluitbaters hen de toegang weigeren wanneer ze vergezeld zijn van een assistentiehond. Verschillende instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de Meldpunten Discriminatie maar ook organisaties zoals de vzw Hachiko ontvangen gemiddeld een veertigtal klachten per jaar van weigeringen van assistentiehonden.

Het decreet van 2009 dat de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor mensen met een assistentiehond regelt, voorziet al wel in administratieve sancties (geldboetes) bij het weigeren van een assistentiehond. Hiervoor moesten specifieke ambtenaren aangesteld worden en werd de procedure veel te omslachtig om effectief te zijn.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet besliste daarom de voorziene administratieve geldboeten te vervangen door politiestraffen. Deze wijziging maakt de procedure veel eenvoudiger voor slachtoffers. Het volstaat voor hen de politie te contacteren; wat bovendien kan op elk moment van de dag, omdat de politie altijd bereikbaar is. Met deze beslissing is een belangrijke stap gezet naar een duidelijke en effectieve regeling. De laatste te nemen stap, was de attestering van de assistentiehondenscholen. Vlaams minister Jo Vandeurzen deed de voorbereiding, waardoor vandaag de scholen de noodzakelijke attesten kunnen afleveren aan de assistentiehonden die de zelfredzaamheid van de persoon met een beperking aanzienlijk vergroten.

Minister Vandeurzen: “ik ben verheugd te kunnen melden dat de sector van de assistentiehondenscholen en het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap de handen in elkaar hebben geslagen om de kwaliteit van de opgeleide en geattesteerde honden absoluut te garanderen. “

Minister Smet: “Als minister van Gelijke Kansen wil ik dat discriminatie effectief bestraft wordt en dat gelijke kansen afdwingbaar zijn. Publieke plaatsen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap vergezeld van een assistentiehond. Wie mensen weigert omwille van een assistentiehond, discrimineert en riskeert uiteindelijk een strafrechtelijke sanctie. Dit is een belangrijke stok achter de deur, als laatste stap na sensibilisatie en bemiddeling.”

Ook Mark van Gelder, voorzitter van de BADF (Belgian Assistance Dog Federation), een koepelvereniging van scholen voor assistentiehonden is verheugd met de decreetwijziging: ”Wij zijn heel tevreden met deze wijziging. In het verleden was de rol van de politie onduidelijk waardoor er geen gevolg werd gegeven aan gesignaleerde weigeringen. Dat probleem is nu eindelijk van de baan en voor alle gebruikers van een assistentiehond is dit een belangrijke verbetering.”

 

Niettegenstaande  een decreet uit 2009 is er tot op vandaag geen uitvoerbare bestraffing voor het weigeren van assistentiehonden op publieke plaatsen. Uit de praktijk blijkt vooral dat het bestraffen via administratieve sancties niet effectief is. Daarom besliste Vlaams Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet om de administratieve geldboeten te vervangen door politiestraffen. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zorgt ervoor dat de hondenscholen attesten kunnen afleveren aan de assistentiehond en zijn begeleider, zodat zij zich identificeerbaar kunnen maken. De Vlaamse regering gaf aan beide dossiers vandaag haar principiële goedkeuring met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State.

 

Meer info

Nina Mallants, woordvoerster van Vlaams minister Pascal Smet

0495 55 74 46  -  nina.mallants@vlaanderen.be

 

Kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen – 02 552 64 67

Studievoormiddag 25/1: VGT voor dove baby's en peuters

Wat?
Deze studievoormiddag wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe cursus ‘Leren Visueel Communiceren in VGT met Dove Baby’s en Peuters’. Het boek en de materiaalkoffer die bij de cursus horen worden gepresenteerd.

Waar?
Vrije Universiteit Brussel, Camputs Etterbeek E 012
Wanneer?
25 januari 2013

Wie?
Georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, vzw ‘t Signaal en Fevlado-Diversus

Programma?
Naast de voorstelling van het boek en de materiaalkoffers, zal dr. Margaret Harris (UK) een overzicht geven van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van visuele communicatiestrategieën en gebarentaal in de vroegtijdige moeder-kindinteractie.

 
09u00: Onthaal met koffie
09u30: Introductie door dr. Gerrit Loots
09u45: Lezing Fernand Vanhee (Rotary-NVSG)
10u00: Dr. Margeret Harris: 'The importance of visual communication for you deaf children'
10u45: Pauze met koffie
11u15: Voorstelling boek en materiaalkoffer, blik op de toekomst
12u00: Afsluitend woord
12u15: Lunch
14u00: Discussie in beperkte kring
16u00: Einde

Lees meer op de website van Fevlado

Inschrijven kan via sdhaesel@vub.ac.be met vermelding van naam en voornaam, functie en organisatie. Gelieve te vermelden of u ook wenst in te schrijven voor de namiddag of u gebruik wenst te maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Voor het bijwonen van de studiedag, inclusief lunch, betaalt u 10 euro per persoon. De inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnr. BE16 4255 1884 1174 BIC: KREDBEBB (vzw 't Signaal) met vermelding van naam en voornaam.

Vaders en ouderschapsverlof

In deze brochure vind je meer uitleg over het ouderschapsverlof, waarmee je tijd vrij kunt maken voor je kind. Ook over geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof) en loopbaanonderbreking krijg je meer informatie.

De inspiratie kan je alvast halen bij 7 papa's die getuigen in deze brochure. Zij vertellen je hoe geboorte- en ouderschapsverlof ze helpt een evenwicht te vinden in hun soms drukke leven.

Lees de brochure

 

Je vindt andere brochures van het Vlaams gelijkekansenbeleid op deze pagina's.

Gelijke kansen voor dove baby's

Fevlado, de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties vzw, start een nieuw project rond het recht op volledige informatie voor horende ouders van dove baby’s. Dit project werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid, cel Gelijke Kansen in Vlaanderen, en zal zes maanden duren (december 2012 – mei 2013). De VUB onderzoeksgroep Interpersoonlijke, Discursieve en Narratieve Studies in Psychologie en Educatiewetenschappen (IDNS-PE) zal als partner de wetenschappelijke omkadering voorzien.

Het doel van het project is het sensibiliseren en bewust maken van horende ouders en professionelen over de voordelen van het vroeg aanleren van Vlaamse Gebarentaal en het tweetalig en bi-cultureel opvoeden van dove baby’s. 90% van de dove baby’s heeft horende ouders en zij vormen het doelpubliek van dit project: ouders die net hebben vernomen dat hun kind doof is (sinds de invoering van neonatale screening, genaamd de Algo-test, kan dit al twee weken na de geboorte) en die bijna uitsluitend medische informatie krijgen over die doofheid. 

Lees meer en bekijk het filmpje op http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=134

Transfoob geweld

Heel wat transgenders (mensen die zich niet, of niet helemaal één voelen met de sekse waarin ze geboren worden) krijgen met geweld te maken. Op de wereldwijde ‘Transgender Day of Remembrance’, die jaarlijks op 20 november plaatsvindt, maakt het Steunpunt Gelijkekansenbeleid de eerste resultaten bekend van het onderzoek naar geweldervaringen van transgenders in België. Daaruit blijkt dat 4 op de 5 transgenders al het slachtoffer van geweld werd omwille van hun transgender identiteit of achtergrond.

Dit onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid past in een reeks onderzoeken die minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet, heeft gevraagd naar aanleiding van de vele voorvallen van homofoob en transfoob geweld. Ook transgenders zijn immers sinds het begin van zijn legislatuur een expliciete aandachtsgroep voor het gelijkekansenbeleid. Het onderzoek dat in de lente en zomer van 2012 is afgenomen bij 260 respondenten uit België, toont aan dat 1 op de 3 minstens één keer een vorm van seksueel geweld meemaakte, een kwart onder hen kreeg met fysiek geweld te maken, 4 op de 5 met verbaal of psychisch geweld, en bijna 2 op de 10 met materieel geweld. Onderzoeker Joz Motmans: “Een andere opvallende vaststelling is dat de daders vaak bekenden zijn uit de naaste omgeving, meestal mannen, en dat driekwart van de daders ouder dan 20 jaar zijn. Het lijkt dus lang niet altijd te gaan om de stereotype jonge ‘hanggastjes’ die de transgenders niet kennen.”

Bij gevallen van fysiek geweld doet een kwart van de respondenten aangifte bij de politie. Seksueel geweld wordt slechts in 7% van de gevallen aangegeven. Deze lage aangiftebereidheid wordt onder andere verklaard uit gevoelens van schaamte, de angst dat politie de zaak niet au sérieux zou nemen, of omdat men ervan uitgaat dat de daders toch niet gestraft zullen worden. Bovendien wenden zeer weinig respondenten zich tot andere instanties, zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de 13 lokale meldpunten discriminatie of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Minister Smet zal daarom vragen dat met deze gegevens wordt rekening gehouden bij de opmaak van het “nationaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld”.

Transfoob geweld moet op verschillende fronten aangepakt worden. Enerzijds voorziet minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet, deze legislatuur een wijziging van het Vlaamse antidiscriminatiedecreet en worden “genderidentiteit” en “genderexpressie” als specifieke discriminatiegronden opgenomen. Zo krijgen transgenders een beschermend kader dat een duidelijk signaal geeft dat transfobie niet kan, én de aangiftebereidheid hopelijk verhoogt. Anderzijds wordt ingezet op andere domeinen zoals onderwijs en werk om preventief aan sensibilisering te werken. Zo kunnen mensen die een naamsverandering ondergingen sinds 1 september 2012 bij hun onderwijsinstellingen een nieuw diploma of scholingsbewijs krijgen met hun nieuwe naam. Daarnaast werkt minister Smet samen met zijn collega Muyters aan een publicatie voor werkgevers, om hen te ondersteunen in het correct omgaan transgenders op de werkvloer.

Lees het rapport hier


Meer weten?

Joz Motmans, onderzoeker, Joz.motmans@ua.ac.be – 0486 688579

Nina Mallants, woordvoerster minister Smet, Nina.mallants@vlaanderen.be – 0495 55 74 46

 

Van ladder naar raster - Trends

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wil mannen en vrouwen aanzetten tot evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken. Het opnemen van het ouderschapsverlof is hierin een belangrijk element. Het blijven echter vooral vrouwen die ouderschapsverlof opnemen. Met de brochure ‘Vaders en ouderschapsverlof’ werd gewerkt aan een mentaliteitsverandering om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen.

Maar ook werkgevers spelen hun rol in deze kwestie. Ervaring leert dat veel werkgevers de vraag van een mannelijke werknemer om ouderschapsverlof op te nemen, vaak associëren met een gebrek aan engagement voor de job. Een gelijkaardige vraag van een vrouwelijke werknemer wordt daarentegen als vanzelfsprekend ervaren. Ook hier speelt dus een genderstigma en is er nood aan sensibilisering. Deze publicampagne “Van ladder naar raster” in Trends is alvast een begin. 

Beleidsbrief Gelijke Kansen 2013

De beleidsbrief Gelijke Kansen 2013 gaat dieper in op de prioriteiten die de minister stelt zowel in zijn transversaal beleid via de Open Coördinatiemethode als zijn eigen functioneel beleid, en dit voor de gronden gender, seksuele identiteit, toegankelijkheid en handicap.
Naast een pro-actief gelijkekansenbeleid werkt hij ook aan een antidiscriminatiebeleid waar centraal de interfederalisering van een aantal gelijkheidsorganen staat en de verdere uitbouw van de Vlaamse meldpunten.

Lees de beleidsbrief Gelijke Kansen 2013

Who's afraid of the F-word?

Vandaag is de crisis alomtegenwoordig. De klok dreigt teruggedraaid te worden voor diverse sociale maatregelen. Onder het motto 'Hoogtijd' gaat de Nationale Vrouwendag van dit jaar op zoek naar alternatieven voor een meer gelijke, solidaire en duurzame samenleving. Het thema krijgt vorm doorheen workshops, tentoonstellingen, documentaires, theater, muziek, debat en een lezing door Sandra Ezquerra (Universitat de Vic in Barcelona).

Sandra Ezquerra opent de Vrouwendag met een lezing over de impact van de crisis op vrouwen in Spanje en de rol van het feminisme in de protestbeweging. Ze is sociologe en activiste binnen de 15-M-beweging, de protestbeweging die 'indignados' samenbrengt om te protesteren tegen specifieke crisimaatregelen.  In het artikel "Feminist practice in the 15-M movement: progress and outstanding issues" uit juli 2012 maakt Ezquerra een feministische analyse van de beweging en de crisis in Spanje. Daarnaast is zij mede-auteur van Capitalism - Crises and Alternatives dat in het begin van 2012 verscheen.

Praktisch
41e Vrouwendag - Zondag 11 november 2012 - 11:00
Casino Kursaal Oostende, Oosthelling 12, 8400 Oostende

Interviews vooraf
Een interview met Sandra Ezquerra is mogelijk op aanvraag op zaterdag 10 november tussen 11 en 13u in Hotel Centrale (Rue des Colonies 10, Brussel). Aanvraag: Sofie De Graeve, woordvoerster Vrouwen Overleg Komitee op 02 229 38 73 of 0479 78 98 33, vrouwendag@amazone.be voor vrijdag 9 november.

 

Meer informatie over hele reeks lezingen kan je vinden op de genderklikwebsite en de website van deBuren.

Duik in het verleden van jongens en meisjes...

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis lanceert een didactische webmodule over de manier waarop man/vrouw-idealen de levens van jongens en meisjes, mannen en vrouwen beïnvloedden doorheen de 19de een 20ste eeuw in België. Op www.gendergeschiedenis.be kunnen leerlingen, leerkrachten en andere geïnteresseerden aan de slag met twaalf interacties die telkens een ander aspect van dit verleden behandelen. De interacties zijn – zo hopen we - zowel leuk als leerrijk, en brengen herkenbare onderwerpen als gezin, school, werk... aan bod. Ze kunnnen los van elkaar of als een geheel worden opgelost, en gaan vergezeld van handige pdf-documenten met achtergrondinformatie. De module is ontwikkeld voor gebruik in de lessen geschiedenis van de derde graad van het middelbaar onderwijs, maar een aantal interacties is ook bruikbaar in andere vakken of met andere leeftijdsgroepen.

www.gendergeschiedenis.be

Genderbewust en holebivriendelijk onderwijs

De schoolomgeving is een cruciale leer- en socialisatiecontext voor kinderen en jongeren. Het is dan ook een evidentie voor minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet om er een actief beleid uit te bouwen rond genderstereotypen, heteronormativiteit en homofobie. Het onderwijsveld deelt deze overtuiging en heeft dit vandaag bevestigd met de gezamenlijke verklaring over een structurele aanpak omtrent gender en seksuele geaardheid in het onderwijs.

De ondertekenaars verbinden zich formeel om alle leerlingen, studenten of personeelsleden respectvol en evenwaardig te behandelen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De verklaring stelt dat discriminatie bestreden en verworpen wordt en dat niemand nog door genderverwachtingen beperkt wordt in studie of andere keuzes. Weerstanden tegen holebi’s en transgenders moeten verdwijnen, zo staat er in de verklaring.

In de lessen en leraarskamers zal de thematiek bespreekbaar gemaakt worden met genuanceerde informatie. Scholen zullen een handje geholpen worden door de aanstelling van een gedetacheerde leerkracht. Die zal netwerken opzetten, mensen sensibiliseren en informeren, en allerhande goede praktijken of lesmateriaal verzamelen en ontsluiten zodat  scholen kunnen verder bouwen op bestaande expertise. Het resultaat wordt eind mei 2013 gedeeld op een studiedag. Dat er al goede voorbeelden bestaan bewijzen de leerlingen van het KA Hiel vandaag met een interactieve les over genderstereotypen.

Minister van Onderwijs Pascal Smet: “Als mensen zich bewust worden van de stereotypen, verwachtingen en mechanismen over vrouwelijkheid en mannelijkheid of over seksuele geaardheid, dan maken ze automatisch de ‘klik’ om ongelijkheden en discriminatie weg te werken. Dat deze verklaring zo unaniem ondersteund wordt, betekent veel voor veel mensen. Want homo zijn is geen keuze, het is wat je bent. En dat moet kunnen zonder discriminatie of beperking.”

Voor Mieke Van Hecke ligt de verklaring in lijn met haar vormingsproject: “De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Verdraagzaamheid, openheid, evenwaardigheid en respect zijn stuk voor stuk significante begrippen.  We willen deze boodschap niet alleen uitdragen, maar ook de verankeren in het beleid van de katholieke scholen.” 

“Kunnen omgaan met verschillen, verschillen aanvaarden en diversiteit als een positieve factor binnen de school en de maatschappij zien, zijn onderdeel van het pedagogisch project van het GO!,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en actief respect voor ieders eigenheid ongeacht zijn of haar geaardheid zijn voor ons dan ook belangrijke basiswaarden.”

“Holebi-jongeren en transgenders willen niet doodgezwegen worden of als abnormaal beschouwd worden. Toch zijn pesterijen, depressieve gedachten en zelfmoordpogingen een realiteit bij deze jongeren. Opvoeding en juiste informatie kunnen de angst en vooroordelen uit de weg ruimen. Met deze engagementsverklaring zetten verschillende onderwijspartners alvast een belangrijke stap”, aldus de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel Elio De Bolle.

 

In het kader van zijn bevoegdheid Gelijke Kansen neemt Pascal Smet onder de noemer genderklik nog een heleboel andere initiatieven voor een genderbewust en holebivriendelijk klimaat. Hij gaf eveneens de opdracht voor wetenschappelijke onderzoek naar homofoob en ‘gender-based’ geweld.

___________________________________________

Meer info

Alle ondertekenaars en hun visie over de verklaring kan je hier vinden. Lees het charter hier.

Interview op tv-brussel

Nina Mallants, woordvoerster van Vlaams minister Pascal Smet, 0495 55 74 46  -  nina.mallants@vlaanderen.be

 

Een schepen van Gelijke Kansen?

In alle 308 Vlaamse en 19 Brusselse steden en gemeenten wordt er deze dagen onderhandeld over coalities en bestuursakkoorden. Dat er afgelopen legislatuur slechts ongeveer 1 op 3 gemeenten een schepen van Gelijke Kansen hadden, vindt Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet te weinig. In een brief aan alle gemeenten bepleit hij het nut van specifieke schepenen voor Gelijke Kansen.

Omdat steden en gemeenten een grote impact hebben op het dagelijks leven van al hun inwoners – ook die met een handicap of beperking, holebi’s, mannen en vrouwen – kunnen ze met hun beleid ieders participatiekansen verhogen. Vandaag wordt ‘gelijke kansen’ vaak ondergebracht bij ‘sociale zaken’ of ‘welzijn’, maar een gelijkekansenbeleid is ruimer. Een schepen voor gelijke kansen ontwikkelt eigen initiatieven om alle inwoners maximaal te laten participeren. Hij of zij kan vanuit een schepenambt ook transversaal de andere beleidsdomeinen stimuleren om maatregelen te treffen. Net zoals de Vlaamse en federale ministers van Gelijke Kansen dat doen.

Toegankelijke winkels en horeca, toegankelijke infrastructuur voor cultuur, sport en vrije tijd, aandacht voor toegankelijkheid bij sociale woningbouw, scholen, openbare toiletten, voorbehouden parkeerplaatsen, …. Slechts enkele voorbeelden waarbij een gemeente het verschil kan maken voor mensen met een beperking. Met een verouderende bevolking neemt het belang hiervan alleen maar toe.

Gemeenten kunnen ook ondersteunend werken naar holebi’s of transgenders. Of samenwerken met Meldpunten Discriminatie. Ze kunnen jonge gezinnen beter laten participeren dankzij ruimte voor borstvoeding en babyverzorging, één lokaal loket voor kinderopvang of crisiskinderopvang voor ouders die gaan solliciteren, vorming volgen,…

De website van Gelijke Kansen in Vlaanderen geeft een uitgebreid overzicht van aandachtspunten voor en sterk lokaal lokaal gelijkekansenbeleid.

Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet: “Een stad of gemeente kan pas echt werk maken van een gemeente voor iedereen, als u ook een schepen heeft die verantwoordelijk wil zijn voor deze inclusie. In het belang van de mensen met een handicap, holebi’s, mannen en vrouwen van uw gemeente herinner ik u daarom aan het belang van het aanduiden van een schepen voor Gelijke Kansen.”

Meer info

Nina Mallants, woordvoerster van Vlaams minister Pascal Smet, 0495 55 74 46  -  nina.mallants@vlaanderen.be

Tips & tricks voor een lokaal gelijkekansenbeleid

Deze dagen wordt er druk onderhandeld in Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten over te vormen coalities en de opmaak van een bestuursakkoord. 

Zowel in de federale als in de Vlaamse regering zijn er ministers die "gelijke kansen" als afzonderlijke portefeuille hebben. Het is belangrijk dat die evolutie ook lokaal wordt doorgezet want steden en gemeenten hebben een grote impact op het dagelijks leven van mensen met een handicap, holebi's, mannen en vrouwen, en kunnen in hun beleid trachten iedereen zoveel mogelijk participatiekansen te geven.

Daarom is de aanduiding van een schepen specifiek voor gelijke kansen en de uitbouw van een lokaal gelijkekansenbeleid belangrijk.

Hieronder vind je alvast wat tips&trics!  

Genderbeleid

De Nederlandstalige Vrouwenraad maakte een memorandum op met 10 aandachtspunten met het oog op een sterk lokaal gelijkekansenbeleid.

10 aandachtspunten voor lokale besturen (PDF)

Holebi- en transbeleid

Çavaria stelt een pakket maatregelen voor om een lokaal holebi- en transgenderbeleid uit te werken. Je leest er meer over op de website, en je kan de brochure “Een lokaal holebi- en transgenderbeleid: Maak er werk van!” gratis bestellen bij çavaria.

Op de website van çavaria vind je ook heel wat inspiratiebronnen voor een lokaal holebi- en transgenderbeleid, onder meer in de beleidsnota’s van een aantal steden en gemeenten.

Handicapbeleid

Ook voor personen met een handicap kan op lokaal vlak nog heel wat verbeteren. KVG vzw schreef haar memorandum 'U verwacht onze stem! Wat verwachten wij van u?' (PDF) . Je kan ook meer lezen op hun website.

Ook VFG vzw stelde een memorandum op: Iedereen telt mee in de stad of gemeente.

 

Beleidsparticipatie door personen met een handicap?

Momenteel heeft Vlaanderen geen eigen advies- of participatiestructuur voor mensen met een handicap. Nochtans stelt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat partijstaten deze personen actieve participatiemogelijkheden moeten bieden. Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet liet het project NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons) onderzoeken hoe deze lacune weggewerkt kan worden. Vandaag overhandigde NOOZO de conclusies aan minister-president Peeters en minister van Gelijke Kansen Smet. Meteen het startschot voor de opmaak van een conceptnota.

NOOZO stelt in haar onderzoek een groot hiaat vast op gebied van beleidsparticipatie door mensen met een handicap. Vlaanderen telt geen enkel centraal of transversaal participatieorgaan.

NOOZO stelt een transversaal platform voor dat over de beleidsdomeinen heen de Vlaamse Overheid bijstaat over alles wat handicap betreft. Ze wil een continue dialoog opbouwen, waardoor snel en dynamisch advies kan gegeven worden. Specifieke thema’s kunnen in werkgroepen via diverse participatiemethoden dieper worden aangepakt. NOOZO vraagt betrokkenheid bij het opstellen van de beleidsagenda en detecteren van knelpunten, samen formuleren van oplossingen, betrokkenheid via advies voor besluitvorming en bij evaluatie van nieuwe regelgeving.

Op basis van het rapport van NOOZO en de evaluatie ervan door de Vlaamse Regering wordt nu een conceptnota uitgewerkt rond de mogelijkheden voor een Vlaamse beleidsparticipatiestructuur.

Ondertussen dringen minister-president Peeters en minister Smet aan op het voortzetten van de vertegenwoordigende rol die vanuit de NOOZO-structuur voor mensen met een handicap in Vlaanderen wordt opgenomen. NOOZO vertegenwoordigt 22 organisaties: Absoluut vzw, Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Brailleliga vzw, Fevlado vzw, Fovig vzw, Gezin en Handicap vzw, GOVAG vzw, Grip vzw, Inclusie H, Inclusie Vlaanderen vzw, LVPH vzw, Marjan vzw, MS-Liga Vlaanderen vzw, Onze Nieuwe Toekomst vzw, Osteoporose Liga vzw, Ouders voor Inclusie vzw, Reumaliga vzw, SBPV vzw, Vebes vzw, VFG vzw, Vlaamse Liga NAH vzw, de Vlaamse Vereniging voor Autisme vzw en KVG vzw. 

Pascal Smet: “Dit rapport onderschrijft mijn overtuiging dat Vlaanderen echt nood heeft aan een adviesraad voor personen met een handicap. Zulke raad zal ervoor zorgen dat elke maatregel van de Vlaamse Overheid uitdrukkelijk rekening houdt met de gelijke kansen van mensen met een handicap.”

Kris Peeters: “Ik beschouw dit rapport als een sterke aanzet tot een meer optimale opbouw van participatiemogelijkheden voor personen met een handicap. Bovendien brengt het voorstellen aan, waardoor Vlaanderen zich in het kader van het VN-verdrag sterker kan profileren als volwaardige partijstaat.”

 

Lees het volledige rapport hier.

Mensen met een beperking vragen sterkere betrokkenheid bij het Vlaams beleid

 

Minister-president Peeters en minister van Gelijke Kansen Smet ontvangen morgen beleidsparticipatierapport van organisaties van mensen met een handicap.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt in artikel 33 dat partijstaten werk moeten maken van de beleidsparticipatie door personen met een handicap, door deze te betrekken en actief te laten participeren bij de opvolging van de implementatie van het verdrag.

Op Vlaams niveau is er momenteel echter geen advies- of participatiestructuur. Het project NOOZO (“Niets Over Ons Zonder Ons”) heeft onderzocht hoe, waarom en op welke wijze deze beleidsparticipatie in Vlaanderen het best te realiseren is. Het NOOZO-project werd gedragen door 22 organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen.

Bestaande vormen van beleidsparticipatie in binnen- en buitenland werden bestudeerd, er werd onderzocht hoe de ervaringsdeskundigheid van de doelgroep het beleid kan versterken en ondersteunen, en hoe concrete betrokkenheid, samenwerking en representativiteit kan worden georganiseerd. Het einddoel is duidelijk: een transversale overkoepelende participatiestructuur die samen met de Vlaamse overheid de noden, prioriteiten en suggesties van personen met een handicap kan vertolken en naar beleid kan vertalen.

Vrijdag overhandigt een delegatie van NOOZO dit rapport aan Vlaams minister-president Peeters en minister van Gelijke Kansen Smet. U bent hierop van harte welkom.

 

Waar: kabinet minister-president Peeters - Martelaarsplein 19 1000 Brussel

Wanneer: vrijdag 12 oktober om 9u30

ONTdekkingsdag, 18 oktober

Onze Nieuwe Toekomst vzw organiseert op 18 oktober de ONTdekkingsdag over politieke participatie van personen met een verstandelijke beperking.

ONTstartte dit project, met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen, omdat uit onderzoek bleek dat personen met een verstandelijke beperking niet participeerden aan het beleid (Goethals & Van Hove, 2011).

Verneem er meer over op 18 oktober. Je vindt hier de uitnodiging. (PDF)

Verder studeren met een beperking, kan dat? TZALWEL!

TZALWEL is een project van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en past in het kader van het gelijkekansenbeleid van Vlaams minister Pascal Smet. SIHO helpt alle Vlaamse hogescholen en universiteiten met inclusie van studenten met een beperking. Dit academiejaar ontwikkelt SIHO beeldmateriaal over studeren met een beperking in het hoger onderwijs. Studenten met een beperking zullen in een zestal filmpjes vertellen over hun ervaringen, dromen en ambities. Via deze filmpjes krijgt het hoger onderwijs en het brede publiek een realistisch en niet-stereotiep beeld over studeren met een beperking.

Er zijn meer studenten met een beperking aan de universiteit of hogeschool dan men denkt. Toch bestaat er nog heel wat onwetendheid over de mogelijkheden om verder te studeren en er is weinig Vlaams beeldmateriaal over studeren met een beperking in hoger onderwijs. Daarom ontwikkelt  SIHO dit academiejaar een zestal filmpjes die hieraan tegemoet komen. Thema’s die aan bod komen zijn: studiekeuze, toegankelijkheid van gebouwen en lessen, drempels en ondersteuning, het studentenleven, de examens, de toekomst na hoger onderwijs…

Het gehele academiejaar zullen studenten filmen en gefilmd worden op locaties of in situaties die zij zelf relevant vinden om te tonen. Daarnaast krijgen studenten een videocamera mee om zelf te filmen en videoboodschappen op te nemen. Het materiaal wordt op een aantrekkelijke manier gemonteerd. Het resultaat zijn krachtige filmpjes die humor en ernst combineren, vanuit een reportagestijl, met stop-motion animatie. Aantrekkelijk beeldmateriaal zal een reëel beeld geven over inclusief hoger onderwijs vanuit het perspectief van studenten zelf.

Door het persoonlijke verhaal zal dit beeld herkenbaar zijn bij een breed publiek, binnen hoger onderwijs én daarbuiten. Dit project zal studenten tonen in alle aspecten van studeren en jong zijn, dromen en talent hebben, uitkijken naar een job. Want jongeren met een beperking zijn net zoals alle andere jongeren op zoek naar een goede toekomst.

Pascal Smet, minister van Gelijke Kansen: 'Of je wil verder studeren, en wat je dan wil studeren kies je op basis van je talenten en je interesses. Dat geldt voor iedereen, ook voor jongeren met een beperking. Voor al wie daaraan zou twijfelen, zullen de getuigenissen van SIHO het gepaste antwoord bieden. Want studeren met een beperking moet zonder drempels.'

Check www.siho.be/tzalwel voor info en een eerste oproepfilmpje

 

Bijkomende info:

Mail info@siho.be.
Of bel Katrien De Munck, coördinator SIHO op 0477824023.

 

Handicap, een zaak van mensenrechten

Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet opende vrijdag 28 september een cartoontentoonstelling over handicap en mensenrechten in de exporuimte van het Boudewijn gebouw (1e verdieping). Hij maakte de winnaars bekend van de GRIP-wedstrijd: handicap, een zaak van mensenrechten.

Bij het thema handicap denkt niet iedereen direct aan rechten of mensenrechten. Vaak wordt er eerder aan zorg of verzorging gedacht. Ook niet aan humor of poëzie. Precies daarom organiseerde de vzw GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) een cartoonwedstrijd onder het motto: "Handicap, een zaak van mensenrechten."

VN-Verdrag

Als inspiratiebron gold het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Uit dit verdrag spreekt een nieuwe visie, één van inclusie en participatie. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het gewone leven. Het is aan de gemeenschap om drempels weg te werken en ondersteuning te bieden waar nodig. Dat is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechten.

Wedstrijd en tentoonstelling

243 cartoonisten gingen de uitdaging aan, van scholieren en amateurs tot professionelen. "De grote respons bewijst dat het thema leeft en dat er grote behoefte is aan het anders kijken naar handicap.

Op de 3de plaats eindigt Goed gezien van Nicola Hendrickx, een subtiel beeld over de meerwaarde en de creativiteit van een ander, blind perspectief. Luc Vermeersch toont een Bureauchef in een rolstoel die meteen een andere norm zet op de werkvloer. Constantin Sunnerberg kaapt de hoofdprijs weg met het poëtisch kunstwerkje Inside over een delicaat thema.

Ook Pascal Smet benadrukt het belang van positieve beeldvorming: "Als we een samenleving willen die echt inclusief is, moeten we nog één en ander veranderen, ook in de manier waarop we mensen met een handicap zien. Soms tonen de media wel al de kracht en talenten van mensen met een handicap, in plaats van te focussen op hun beperking. Ik wil dit signaal versterken met een campagne die de principes van het VN-Verdrag in de verf zet."

Op reis

De tentoonstelling van 40 cartoons is nog tot 25 oktober gratis te bezoeken in de exporuimte (1se verdieping) van het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel.

Daarna gaat de cartoonverzameling op reis, o.a. naar het Vlaams Parlement en enkele Fnac-vestigingen. Ze is ook te reserveren en online te bekijken.


Lees meer op http://www.gripvzw.be/acties/cartoons.html

 

Minister Smet in Sint-Petersburg

Ministers Smet en Huytebroeck strijden op de 9de Jeugdministerconferentie samen voor de rechten van àlle jongeren.

 

Vlaams minister van Jeugd, Pascal Smet en Franstalig minister van Jeugd, Eveline Huytebroeck zijn op dit moment samen op de 9e Jeugdministerconferentie van de Raad van Europa.  Deze Conferentie van de ministers van Jeugd van 50 landen moest leiden tot een verklaring over de toegang van jongeren tot hun rechten. De 2 Belgische  ministers eisten dat er op dat de Verklaring van én in Sint-Petersburg een punt werd opgenomen over discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De gevraagde toevoeging was echter onaanvaardbaar en onbespreekbaar voor het Russische gastland.

Als  intergouvernementele pan-Europese organisatie stelt De Raad van Europa zich sinds 1949 tot doel de rechten van de mens, de pluralistische democratie en de naleving van de wet te beschermen. Binnen de Raad van Europa zijn 50 landen actief in de jeugdsector. De 9de Jeugdministerconferentie stond  in het teken van jeugdrechten en het was de bedoeling om een gemeenschappelijke verklaring “jongeren en toegang tot rechten: ontwikkelen van innovatief jeugdbeleid in Europa”  te laten ondertekenen door de 50 lidstaten.

Vlaams minister van Jeugd, Smet en Waals  minister van Jeugd, Huytebroeck betreuren het feit dat er geen verklaring is en de houding van Rusland. Ze spraken zich daarover uit in hun tussenkomsten bij de slotsessie van de conferentie.  Samen streden ze over de taalgrenzen heen om seksuele oriëntatie in de verklaring van de conferentie te krijgen. Beide maakten een sterk statement tijdens de slotsessie over jeugdbeleid en holebirechten binnen de Raad.  “In 1949  werden we lid van de Raad van Europa omdat we geloofden in de waarden van de mensenrechten, democratie en rechtspraak. Op basis van deze fundamentele waarden hadden we samen een oplossing moeten vinden. Samenwerking tussen de lidstaten is de enige weg om te strijden tegen discriminatie van seksuele oriëntatie en genderidenteit.”

Smet en Huytebroeck hun speeches werden goed ontvangen op de slotzitting in Sint Petersburg.  Smet’s speech werd zelfs  met een staande ovatie en luid en lang applaus onthaald. Maar geen slotverklaring betekent toch ook een crisis binnen de Raad van Europa. Toch vindt Smet dat we de dialoog wel open moeten houden met de Russische federatie.

Evelyne Huytebroeck:“Ik betreur ten zeerste dat de conferentie niet in een gezamenlijke verklaring resulteert. Een compromis was mogelijk, maar wij wilden geen tekst die de gemeenschappelijke waarden die algemeen aanvaard zijn in verschillende eerdere teksten van het Comité van de ministers van de Raad van Europa in gevaar brengt. We kunnen deze waarden niet in vraag stellen: toegang tot alle rechten, ook voor onze jeugd, is een prioriteit.”

Pascal Smet: “Holebi zijn is geen keuze, het is wat je bent. Het is een keuze tussen een gelukkig of niet gelukkig leven. Jongeren hebben het recht om te weten en te begrijpen. Zij en hun familie hebben recht op informatie. Dat is waarom wij hebben gestreden voor de toevoeging rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dit gaat over mensenrechten! Informatie geven over een holebi is géén propoganda. Het helpt jongeren hun weg te vinden. Opgroeien is niet makkelijk, laten wij volwassenen het hen niet nog moeilijker maken. Diversiteit, solidariteit en tolerantie is de toekomst van Europa. Onze strijd stopt niet vandaag.”

Stefanie Veragtert (25), een van de jongerenvertegenwoordigers op de conferentie: “Reeds tijdens de openingssessie lieten wij, de aanwezige jongeren van het Europees Jeugdforum en Jeugdvertegenwoordigers ons ongenoegen blijken over de recente onderdrukking van het recht om zich te uiten en de vrijheid van spreken in het gastland door een respectvolle stille actie te houden met maskers zoals ook de actiegerichte Pussy Riot groep reeds eerder droeg. We zijn erg fier op tussenkomsten van onze Belgische ministers en hun strijd voor onze rechten.”

Het Europa vandaag moet investeren in het Europa van morgen. De toekomst van onze kinderen en jongeren zal hoe langer hoe meer bepaald worden door de sterkte van Europa en door de sterkte van de positie van kinderen en jongeren in het Europa van de toekomst. De toekomst van Europa is er één van solidariteit, hoop en perspectief. Europa moet iedereen alle rechten geven, ook de holebi-jongeren.

Lees ook het artikel in De Standaard.

Studiedag 'Genderdiversiteit en transgender' - 2 oktober 2012, Leuven

Programma

 • 09.00 uur: onthaal met koffie
 • 09.15 uur: welkomstwoord
 • 09.30 uur: inleiding op genderdiversiteit en transgender door Erika Frans, Sensoa
 • 10.30 uur: koffiepauze
 • 10.45 uur: getuigenis door Sarah Gommers, ervaringsdeskundige
 • 11.45 uur: vraagstelling
 • 12.00 uur: middagpauze met broodjesmaaltijd
 • 13.00 uur: workshop 'Omgaan met (gender)diversiteit begint bij jezelf' met Sarah Gommers en ervaringsdeskundigen
 • 15.00 uur: einde

Schrijf u online in voor deze studiedag (tot en met 27 september 2012)

U kan inschrijven voor de hele dag of alleen voor de voormiddag.

Voormiddag: inleiding op 'Gender in de blender' en getuigenis

Het educatief pakket "Gender in de blender" en de website www.genderindeblender.be geven inzicht in de moeilijke begrippen genderdiversiteit en transgender. Het concept is gebaseerd op de seksuele identiteit van elk individu, bepaald door vier componenten:

 1. geslacht (biologisch)
 2. genderidentiteit (de mate waarin je je man, vrouw, of een combinatie van beiden voelt)
 3. genderrol/genderexpressie (cultuurgebonden rolpatronen)
 4. seksuele oriëntatie.

Deze individuele benadering doorbreekt het duaal denken in man en vrouw. De gradaties en onderlinge combinaties van de vier componenten zijn eindeloos. Op deze manier wordt genderdiversiteit in beeld gebracht. Elke mens is uniek, dat is de boodschap. Vooroordelen en stereotypen zijn dan ook uit den boze. Aansluitend op deze theoretische inleiding volgt een aangrijpende getuigenis van Sarah Gommers, ervaringsdeskundige.

Namiddag: workshop 'Omgaan met (gender)diversiteit begint bij jezelf'

Deze workshop geeft de kans om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Onbekend is onbemind en dan vieren stereotypen en vooroordelen hoogtij. Vooral professionelen die in functie van hun beroep in contact komen met transgenders zoals politie en welzijnswerkers zijn op deze workshop welkom. De workshop wordt begeleid door ervaringsdeskundigen.

Boterhammen in het park, ook voor rolstoelers

Boterhammen in het Park is niet het enige evenement dat bezoek van Intro krijgt. Ook negentien andere kleine en grote evenementen, van muziek over film en theater, stemden in met een toegankelijkheidsonderzoek. Het pas gelanceerde project, dat drie jaar zou duren en de financiële steun van Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet (SP.A) krijgt, wil Brusselse evenementen voor iedereen toegankelijk maken.

Lees meer: http://www.brusselnieuws.be/artikel/ook-rolstoeler-lust-boterham-het-park

This is my home now

De Europese Vrouwenlobby, het Europees Netwerk van Migrantenvrouwen, het Vrouwenfilmfestival Dames Draaien/Elles Tournent, de Vrouwenraad en de Conseil des femmes francophones de Belgique nodigen u van harte uit op de Europese première van de documentaire “ This is my home now “ van Saddie Choua op donderdag 13 september om 19u30 in de CINEMA GALERIES, Koninginnegalerij 28, Brussel.

“This is My Home Now” vertelt het verhaal van drie vrouwen met een migrantenachtergrond die in Europa een nieuw leven opgebouwd hebben. Deze vrouwen die voor hun rechten opkomen, zijn tegelijkertijd een verrijking voor het gastland.
De Russische Anna doet wetenschappelijk onderzoek naar gender, is dichteres en baat een hotel uit in Lefkara, Cyprus. Dil uit Sri Lanka is een succesvolle stand-up comedian, journaliste, radiopresentatrice en actief in de strijd voor gelijke rechten van migranten en holebi's in Ierland. Sophie uit Tunesië runt in Marseille een schoonheidssalon en sociaal instituut, een empowerende ontmoetingsplaats voor vrouwen met verschillende achtergronden.
De verhalen van Anna, Dil en Sophie maken komaf met de geijkte stereotiepen over migrantenvrouwen en geven een gezicht en een stem aan het groeiend aantal vrouwen in Europa met een migrantenachtergrond, vrouwen die zelden gezien of gehoord worden.

De screening van de Europese première van “This is my home now” worden gevolgd door een Q & A-sessie met regisseur Saddie Choua en een optreden van de soundtrack band Shakara United.

Gratis toegang, reserveren aanbevolen via Jessica Machacova (Europese Vrouwenlobby) op 12 september: machacova@womenlobby.org


Galerie de la Reine 28 Koninginnegalerij / 1000 Bruxelles-Brussel
Bus : 29, 38, 63, 66, 71 (Arrêt-Halte : Arenberg)
Metro : 1, 5 (Arrêts-Haltes : Gare Centrale, De Brouckère)

Voor meer informatie/Pour plus d’informations/For more information:
Amandine Bach, Lobby européen des femmes, Europese Vrouwenlobby, European Women’s Lobby
Email : bach@womenlobby.org
Tel : +32 (0)2 217 90 20

Toegankelijkheid van stemlokalen

Op 14 oktober 2012 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Deelnemen aan verkiezingen is een grondwettelijk recht voor iedere Belg die minstens 18 jaar oud is. Het is belangrijk dat alle mensen van dit recht kunnen gebruikmaken. Maar personen met een handicap en ouderen die hun stem willen uitbrengen kunnen heel wat hinder ondervinden: moeilijk begaanbare voetpaden, te ver afgelegen parkeerplaatsen, te smalle doorgangen, drempels, trappen, … Het zijn allemaal problemen die ervoor zorgen dat mensen vaak een beroep moeten doen op het stemmen bij volmacht.

                                                                         

De recent goedgekeurde ministeriële besluiten leggen reeds een aantal basisvoorzieningen op. Vlaams ministers van Gelijke Kansen Pascal Smet en van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois werkten aanvullend een handig instrument uit dat de gemeentebesturen, als praktische organisator van de stembusgang, kan helpen ervoor te zorgen dat de stemlokalen toegankelijker worden en dat zo iedereen de kans krijgt om zelf zijn stem uit te brengen.   

Ga naar het Wenkenblad Stemlokalen

Ga naar het overzicht van beschikbare wenkenbladen

Herinnering: trans & geweld onderzoek

Het zijn de laatste dagen… Het onderzoek naar de mogelijke geweldervaringen van transgenders sluit af op 31 augustus om middernacht!
Neem nu nog deel door hier te klikken.

Oprichting Interfederaal Centrum

Oprichting Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme

Na jarenlang overleg op de verschillende bestuursniveaus van ons land, heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuwe gemeenschappelijke interfederale instelling op te richten, ter bevordering van gelijke kansen en bestrijding van discriminatie. Het ‘Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Discriminatie en Racisme’ zal op 30 juni 2013 van start gaan. Nadat gisteren en vanochtend de Federale Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en de Franstalige Gemeenschap al hun akkoord verleenden, is nu ook de Vlaamse Regering akkoord.

Op 30 juni 2013 zal de nieuwe gemeenschappelijk opgerichte instelling, het ‘Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Discriminatie en Racisme’ dus het leven zien. De Vlaamse kamer van dit centrum dient op onafhankelijke wijze de Vlaamse bevoegdheden te behartigen en rechtsbescherming te bieden voor materies waarvoor zowel Vlaanderen als gewest en als gemeenschap bevoegd is. Zo heeft het centrum de opdracht gelijke behandeling, gelijke kansen en evenredige participatie te bevorderen, en elke vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking, uitbuiting of vooroordelen te voorkomen. En dit op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming. Een belangrijk nieuw element is dat de Vlaamse kamer van dit nieuwe centrum nu ook de bevoegdheid heeft dit alles te toetsen  bij alle Vlaamse bevoegdheden,  zoals bijvoorbeeld onderwijs, mobiliteit, cultuur of sport. 

De Vlaamse kamer van de Raad van Bestuur van dit nieuwe centrum is als enige bevoegd voor alle Vlaamse bevoegdheden. De interfederale Raad van Bestuur is enkel bevoegd voor de gedeelde bevoegdheden van federale overheid en gemeenschappen of gewesten.

Het was een cruciale vraag van de Vlaamse regering om één antidiscriminatieorgaan op te richten. Opdrachten die daar niet onder vallen, moeten in een afzonderlijke instelling terecht komen. Interfederaal is daarom overeengekomen om de huidige werking van het CGKR rond migratie, mensenhandel en de grondrechten van vreemdelingen te behouden in het huidige CGKR – door een aanpassing van de oprichtingswet van 1993, en onder een andere naam  – en gezamenlijk een nieuwe instelling op te richten met een nieuwe naam.

Tijdens de onderhandelingen van de afgelopen maanden werd rekening gehouden met de Vlaamse visie op de architectuur van deze instelling. Zo wordt de Raad van Bestuur samengesteld uit onafhankelijke actoren, gekozen door de verschillende parlementen (en dus niet door de uitvoerende macht). Strenge onverenigbaarheden verhinderen bovendien dat de leden van de Raad van Bestuur “politieke” functies uitoefenen. In dezelfde zin is de verhouding tussen deze instelling en de verschillende parlementen scherper gesteld, en is overeengekomen om geen regeringscommissaris(sen) te voorzien. De Raad van Bestuur zal uit 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige leden bestaan.  Ze zullen aangevuld worden door 1 lid van de Duitstalige Gemeenschap dat uitsluitend mee beslist over materies met betrekking tot de bevoegdheden van de Duitstalige Gemeenschap.

Het Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Discriminatie en Racisme zal onderdak vinden in Brussel. Daarnaast zullen de 13 lokale meldpunten die Vlaanderen de voorbije jaren heeft opgericht, in het centrum worden opgenomen.

Verder verzekert het akkoord dat tegen 30 juni 2013 het Steunpunt Armoede niet langer deel uitmaakt van het interfederale centrum, maar van de POD Maatschappelijke Integratie. En dat er dan ook een operationele werking zal zijn inzake de strijd tegen gender, door de interfederalisering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Om de architectuur van een eventuele mensenrechtenkoepel uit te tekenen, wordt een werkgroep opgericht. De Vlaamse Regering waakt erover dat deze timing gehaald zal worden.

Vlaams minister-president Peeters: “Dit Centrum als toezichtinstrument is het sluitstuk voor ons Vlaams antidiscriminatiebeleid. Ik ben tevreden dat we na lang overleg tot dit compromis zijn gekomen, waar zowel de federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten tot een gezamenlijke oplossing zijn gekomen. De burger kan vanaf nu terecht bij één loket voor alle klachtenbehandeling inzake discriminatie en gelijke kansen. Vanaf 30 juni 2013 zal dit interfederaal Centrum het leven zien ..”

Vlaams minister van Gelijke Kansen Smet: “Een structuur is geen doel op zich, maar een middel. Het doel is mensen die gediscrimineerd worden, om wat voor reden dan ook, en waar dan ook in dit land, ook in Brussel, op één plaats met hun klacht terecht kunnen en in alle vertrouwen weten: hier doen ze er iets mee. Het doel is ook dat zo weinig mogelijk mensen dat moeten doen, dat het centrum niet alleen muren van discriminatie sloopt, maar ook drempels verlaagt, hellende vlakken aanlegt, deuren breder maakt, bruggen slaat… naar meer kansen. Dit akkoord geeft het nieuwe centrum de kans om af te stappen van symbooldiscussies en werk te maken van een samenleving die mensen insluit en ongelijkheid uitsluit.”

 

Algemene persinformatie:

Luc De Seranno, woordvoerder van Vlaams minister-president Kris Peeters, tel.: 02 552 60 12, persdienst.peeters@vlaanderen.be

Nina Mallants, woordvoerster van minister Pascal Smet, tel: 0495 55 74 46, nina.mallants@vlaanderen.be

Kapitein Winokio, enkele sfeerbeelden

Op donderdag 7 juni organiseerde Intro vzw met minister Smet een gratis voorstelling van Kapitein Winokio. Een zaal vol lachende gezichtjes.

Het verslag op brussel nieuws:

http://www.brusselnieuws.be/video/httpuploadtvbrusselbe120607winokiotoegankflv

Show Kapitein Winokio volledig toegankelijk

Intro vzw & Minister Smet organiseren Kapitein Winokio voor kinderen met een beperking

Op donderdag 7 juni organiseert Intro vzw een gratis voorstelling van Kapitein Winokio voor kinderen met een beperking. Intro kan hiervoor rekenen op de steun van Minister van Gelijke Kansen en Onderwijs Pascal Smet, die vooraf de samenwerking toelicht. Deze show is volledig toegankelijk.

Programma

Event Brewery; Delaunoystraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

13:00:    toespraken Bart Parmentier en minister Pascal Smet

13:30:    voorstelling Kapitein Winokio


Samen met Intro vzw wil minister Smet kinderen met een beperking laten kennis maken met de diverse mogelijkheden die er bestaan om evenementen toegankelijk te maken. Minister Smet: “Ik vind het belangrijk dat iedereen kan genieten van culturele evenementen, ook kinderen met een beperking. Daarom sensibiliseren we organisatoren hoe ze hun evenementen voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Maar  mensen met een handicap moeten ook vertrouwd geraken met het aanbod. Ik wil hen van jongs af aan laten proeven van de mogelijkheden.”

Ter plekke zijn tolken Vlaamse gebarentaal aanwezig en zorgt Intro vzw voor audiodescriptie samen met Audiotales, voelstoelen en een ringleiding voor kinderen met een hoorapparaat. Bart Parmentier, directeur van Intro vzw, benadrukt het belang van dit initiatief: “De show van Kapitein Winokio is een heerlijk spektakel, en bij deze voorstelling willen we ook kinderen met een beperking  betrekken. Zij worden al te vaak vergeten. Dat patroon willen we doorbreken door hen zonder zorgen te laten genieten van deze show.”

Intro vzw nodigde de Vlaamse scholen buitengewoon lager onderwijs uit op deze voorstelling. Nu al schreven meer dan 130 kinderen in om deze show mee te maken. Zij kunnen vanaf 11.30 ter plekke picknicken. De voorstelling en parking zijn gratis. Het vervoer wordt door de scholen geregeld.

Bijkomende info en inschrijving:

Nina Mallants,  woordvoerster van minister Pascal Smet
0495 55 74 46  -  nina.mallants@vlaanderen.be

Maarten Swijnsen, communicatieverantwoordelijk Intro vzw 0498 59 23 66 - maarten.swijsen@intro-events.be

Onderzoek naar gaybashings en gendergebonden geweld

Pascal Smet laat beweegredenen van gaybashings en gendergebonden geweld onderzoeken

Gendergebonden geweld en seksuele intimidatie zijn sterk bepaald door genderverwachtingen. Wie niet voldoet aan deze - vaak stereotiepe - verwachtingen, kan het slachtoffer worden van agressie. Om effectief op te treden, wil minister van Gelijke Kansen Pascal Smet meer weten over alle vormen van gendergebonden geweld, zowel tegen vrouwen als tegen mannen. Vandaag geeft hij het startschot voor een onderzoek naar de onderliggende oorzaken van gendergebonden geweld.

Hate crimes en geweld tegen holebi’s zijn erg actuele thema’s. Het overlijden van Ishane Jarfi in Luik zorgde voor een pijnlijke primeur in België: het eerste (officiële erkende) overlijden van een persoon ten gevolge van homohaat. Hoewel dit laatste nog geen juridische bekrachtiging heeft gekregen, is er wel degelijk een publieke perceptie dat gaybashings vaak voorkomen en vooral in steden zoals Brussel en – in mindere mate - Antwerpen. Maar niet alleen holebi’s zijn slachtoffers van hate crimes en geweld. Ook vele heterovrouwen geven aan dat zij vandaag vaker geconfronteerd worden met verbale beledigingen en geweld. Zo werd onlangs in Brussel de Hollaback-beweging opgericht. Deze beweging gaat de strijd aan tegen seksuele intimidatie. Net zoals bij gaybashing lijken ook heterovrouwen niet snel bereid om klacht in te dienen. Initiatieven zoals Hollaback bewijzen nochtans hoe deze problematiek “leeft”.

“Ik wil een beter inzicht krijgen in alle vormen van gendergebonden geweld, zowel in Brussel als daarbuiten, zowel tegen vrouwen als tegen mannen. Zo kan er effectief opgetreden worden”, zegt Pascal Smet. Zowel vrouwen (kortgerokt of niet), als transgenderpersonen, als holebi’s zijn potentiële slachtoffers van dit soort geweld. “Ik beschouw gaybashing, gendergebonden geweld en seksuele intimidatie als uitingen van dezelfde ‘kwaal’.”

Met projecten in het onderwijs en een waaier aan ‘Genderklik-acties’ (genderklik.be) stimuleert Pascal Smet reeds een holebivriendelijk en genderbewust klimaat. “Als mensen zich bewust worden van de stereotypen, verwachtingen en mechanismen rond vrouwelijkheid en mannelijkheid of rond seksuele geaardheid maken ze automatisch de ‘klik’ om ongelijkheden en discriminatie weg te werken”. Daarnaast initieerde hij al eerder 2 uitgebreide studies via het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: de UGent onderzoekt geweld tegen holebi’s (eerste resultaten tegen eind 2012) en de Universiteit Antwerpen onderzoekt het geweld tegen transgender personen (eindrapport tegen zomer 2013).

Vandaag vraagt Pascal Smet het Steunpunt Gelijkekansenbeleid om met nog vrije middelen een complementair onderzoek op te starten naar de problematiek van gaybashing en ander gendergebonden geweld in Brussel. Het wordt een onderzoek met een nieuwe participatieve methode. “Ik wil beter inzicht krijgen in de beweegredenen van de daders. Een onderzoeker zal daarom gedurende ongeveer één jaar participeren in de Brusselse centrumwijk waar zich gewelddelicten afspelen. Hij of zij zal verschillende overlegmomenten met buurtbewoners en de holebigemeenschap organiseren en contact zoeken met lokale gemeenschappen waar zich conflicten afspelen”.

Er staat ook een overleg in de steigers met onder andere de kabinetten van de federale minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en de Brusselse staatssecretaris van Gelijke kansen Bruno De Lille. Zo wordt bekeken hoe de krachten het best kunnen gebundeld worden.

Op tv-brussel : http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/smet-wil-seksuele-agressie-te-lijf-gaan

In De Standaard: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120524_141

 

Meer info:

Nina Mallants, woordvoerster minister Pascal Smet,
0495 557 446 - nina.mallants@vlaanderen.be

Goede voorbeelden van transvriendelijke werkomgevingen?

Gelijke Kansen in Vlaanderen wil werkgevers motiveren om zich meer open te stellen voor transgenders en gendervariante personen. Daartoe bereidt ze momenteel een brochure voor met tips en advies. En om het allemaal nog aantrekkelijker te maken, wil ze die brochure ook doorspekken met goede voorbeelden, quotes en inspirerende getuigenissen. Liefst ook uit de KMO-sector.

Ben jij of ken jij iemand die zo’n positieve ervaring kan delen?

Was je werkgever heel begrijpend wanneer je je verhaal deed of moest doen bij een sollicitatie? Werd je gewenste naam en aanspreekvorm geaccepteerd en in de administratie aangepast? Was kledij geen probleem, en kreeg je zelfs een gepast uniform aangemeten? Maakten ze geen probleem van het toiletgebruik, of voorzagen ze een derdegendertoilet? Kreeg je de kans om in een zijkamertje te dilateren na een operatie? Werd je privacy gerespecteerd op een nieuwe werkvloer?

Laat het ons weten!                    

Het maakt niet uit of het over een studentenjob, interimwerk, deeltijds of een voltijdse managerfunctie ging: zet je ervaringen op mail. Je hoeft je naam niet bekend te maken, maar als de vermelding van je naam en dat van het bedrijf je geen zorgen baart, dan horen we dat graag. We zoeken ook werkgevers die zelf willen getuigen!

Stuur je verhaal, quote al dan niet met naam of foto voor 5 juni 2012 door naar Joz Motmans: joz.motmans@ua.ac.be. Hij zal je laten weten of je verhaal in aanmerking komt voor de brochure.

Let wel: het is voor ons helaas niet mogelijk om op mogelijke klachten of problemen in te gaan. Hiervoor neem je best contact op met een discriminatiemeldpunt op:  02/212 30 00, 0800/12 800 of via www.meld-it.be

Alvast heel erg bedankt om mee te werken aan een transvriendelijke werkvloer!

Homoseksualiteit bij allochtonen. Onbespreekbaar?

Lezing en sofagesprek

Vrijdag 8 juni om 19u30 in het Atlasgebouw - zaal Canvas, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen.

Deelname gratis. De plaatsen zijn echter beperkt. Inschrijven via communicatie@merhaba.be.

Homoseksualiteit en etnisch-culturele minderheden. Een onmogelijke combinatie?  Brussel, Leuven en Gent werden dit jaar opgeschrikt door incidenten van geweld tegen homo's. Er werd steeds gewezen in de richting van allochtone jongeren. Soms terecht, vaak niet. Men verwijst ook graag naar het taboe rond homoseksualiteit binnen bepaalde minderheidsgroepen. Allochtone holebi's en transgenders ervaren heel wat drempels in hun emancipatie. Het is vaak niet evident om seksuele gevoelens te verzoenen met verwachtingen binnen het gezin of met hun geloof. Langs de andere kant wordt er vanuit traditionele holebi-organisaties vooral de klemtoon gelegd op coming-out.

Merhaba werkt al jaren rond deze materie en ziet dat er de laatste jaren heel wat beweegt, zo ook bij verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM). In Vlaanderen veroordeelde het Minderhedenforum meermaals met klem geweld omwille van geaardheid en nam ze deel aan anti-geweldacties. Merhaba zelf is sinds enkele jaren zowel lid van de holebikoepel çavaria als een aantal koepels van etnisch-culturele minderheden.  

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft de voorbije jaren in eigen kring gesprekken georganiseerd rond het thema homoseksualiteit, ondanks weerstand van de achterban. Mohammed Bencheikh en Habib El Kaddouri vertellen hoe het project rond 'homo emancipatie' is gegroeid, welke weerstanden ze al dan niet hebben overwonnen en wat de perspectieven zijn voor de toekomst.

Nadien gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van verenigingen van ECM. Mohammed Chakkar (FMV), Ursula Jaramillo (Minderhedenforum), Yilmaz Koçak (CDF) en Suzanne Monkasa (CCAEB) praten met moderator Riadh Bahri (VRT) over weerstanden die zij zien in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en welke rol organisaties voor ECM in deze kunnen spelen.

Psychotherapeute Sultan Balli blikt terug op avond en  gaat na welke implicaties een grotere bespreekbaaheid kan hebben op vlak van relatievorming van allochtone holebi's met hun partner, familie en vrienden.

Persbericht: Assistentiehonden

Politie kan in de toekomst weigeren van assistentiehonden bestraffen

"Gisteren in 'Volt' kwam pijnlijk aan de oppervlakte hoe mensen met een handicap nog steeds verhinderd worden om op gelijke voet met anderen te participeren aan de maatschappij, toen een kaaswinkel stand-upcomedian Henk Rijckaert, in gezelschap van een assistentiehond, de deur wees.

Op 20 maart 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat het weigeren van assistentiehonden op alle publieke plaatsen strafbaar stelt.

Danny Vancoppernollen van de vzw Dyadis haalde terecht aan dat het effectief bestraffen nog niet kan omdat hier volgens het decreet nog uitvoeringsbesluiten voor nodig zijn. Na rijp beraad, vond Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet het evenwel nuttiger het decreet van 2009 zelf te wijzigen, eerder dan uitvoeringsbesluiten te maken. Het decreet voorziet immers administratieve sancties bij het weigeren van een assistentiehond, waarvoor specifieke ambtenaren moeten worden aangesteld. Het leek Pascal Smet veel eenvoudiger om de voorziene administratieve geldboete te vervangen door politiestraffen.

Deze wijziging maakt de procedure veel eenvoudiger voor slachtoffers. Na goedkeuring van deze decreetswijziging zullen slachtoffers van een weigering voortaan de politie kunnen contacteren die het voordeel heeft dag en nacht beschikbaar te zijn.

Een efficiënte wetgeving is nodig. Elk jaar ontvangen verschillende instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de Meldpunten Discriminatie maar ook organisaties zoals de vzw Hachiko gemiddeld 30 klachten van weigeringen van assistentiehonden of honden in opleiding.

Minister Smet: “Belangrijker dan de letter van de wet, is de geest van begrip, empathie en solidariteit. Als minister van Gelijke Kansen moet ik erover waken dat rechten afdwingbaar zijn. Als minister van Onderwijs wil ik ervoor zorgen dat kinderen opgroeien met de gedachte dat rechten evident zijn, en meewerken aan een samenleving waarin die rechten niet afgedwongen moeten worden.”

Dinsdag 8 mei zijn de ontwerpteksten bezorgd aan het Centrum voor Gelijkeheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), in het kader van hun opdrachten ten aanzien van het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap, met de vraag om de wijzigingen te adviseren. Vandaag wordt hetzelfde gedaan naar de stakeholders. Belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld Licht en Liefde, de Brailleliga, maar ook de opleidingsscholen van de honden worden gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben. Begin juli wil Pascal Smet het wijzigingsontwerp voor een eerste maal laten goedkeuren op de Vlaamse Regering met het oog op een adviesvraag aan de Raad van State. Intussen werkt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen verder aan de uitvoering van de overige bepalingen van het decreet die de attestering van assistentiehonden betreffen.

Ook zonder dit decreet kunnen slachtoffers van deze vorm van discriminatie vandaag al actie ondernemen. Zo kan er klacht ingediend worden bij een regionaal meldpunt discriminatie. De meldpunten kunnen geen straffen opleggen aan de winkeliers, die weigeren, maar kunnen wel een onderhandeling opstarten tussen de winkelier en het slachtoffer en hopelijk wordt de winkelier zich dan wat meer bewust van de pijnlijke gevolgen van zijn weigering voor mensen met een handicap. Indien nodig kunnen slachtoffers daarnaast ook een beroep doen op het Gelijkekansendecreet om het toegangsrecht middels een stakingsvordering af te dwingen via de burgerlijke rechter, al dan niet vergezeld van een eis tot schadevergoeding.

De uitzending van Volt is te herbekijken op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/volt/2.21099/2.21109/1.1296582 en het aansluitend debat op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/volt/2.21099/2.21109/1.1296581.

De adresgegevens van de Meldpunten Discriminatie vindt u op http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Melddiscriminatie.aspx.  

 

Meer inlichtingen:

Bieke Volcke
Adjunct-woordvoerder minister Smet
Tel: 0477/77 64 30

 

Winnaar Genderklik-ontwerp

Minister Pascal Smet maakte op donderdag 10 mei de winnaar bekend van de Genderklik-ontwerp. De winnaar is een duo: Morgane Choppinet en Toon Vanpoucke. Zij studeren aan St-Lucas Gent, 2de bachelor Beeldende Vormgeving - Studio Reclame.

Een jury die bestond uit Bram Ceuppens (Mortierbrigade), Tim Driesen (Famous), Agna Smisdom (Gelijke Kansen in Vlaanderen) en Dieter Vanhoof (Boondoggle) stelde een shortlist op van 7 ontwerpen en duidde een winnaar aan. Alle genomineerden werden samen met hun docenten ontvangen door minister Smet op zijn kabinet. Het winnend ontwerp zal in 2013 het voorwerp uitmaken van een heuse mediacampagne.

 

 

Pascal Smet bekijkt hoe toegankelijkheid Plopsaland kan verhoogd worden.

Plopsaland wijzigde recent haar reglement over de toelating van personen met een handicap op haar attracties. Bij 19 attracties wordt de toegang geweigerd aan personen met een fysieke of visuele handicap. 4 attracties zijn niet langer toegankelijk voor personen met een mentale beperking. Naar aanleiding hiervan vond vrijdag een gesprek plaats tussen de Plopsaland-directie en een vertegenwoordiging van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de dienst Gelijke Kansen in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.

Tijdens het gesprek werden de standpunten van alle partijen verduidelijkt. Vanuit Plopsaland werd de nadruk gelegd op het belang van veiligheid en de verantwoordelijkheid die zij als organisatie dragen in geval van ongevallen. Vanuit gelijkekansenoogpunt erkennen we dat veiligheid een absolute prioriteit is, maar dit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een algemeen verbod voor personen met een handicap.  Mensen met een handicap zijn individuen met diverse functionele mogelijkheden. Het zijn die mogelijkheden die moeten beoordeeld worden voor een veilig gebruik van een attractie.

Plopsaland engageert zich om de problematiek verder uit te diepen en hiertoe op korte termijn opnieuw rond de tafel te zitten, samen met externe partners en experten. Het objectief is aan zo veel mogelijk mensen op een veilige manier toegang te verlenen aan het park.

Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet: “Ik ben tevreden met de uitkomst van dit overleg. Het belang van dit dossier beperkt zich niet tot Plopsaland. De kern van de zaak is hoe onze maatschappij aankijkt tegenover mensen met een handicap. We vereenzelvigen hen nog te vaak met hun beperking. Terwijl elk, net als ieder ander, zijn eigen karakteristieken en bekwaamheden heeft.”

“Ik neem de komende dagen contact op met mijn federale collega bevoegd voor consumentenzaken, Johan Vande Lanotte. Met hem bekijk ik in hoeverre de wetgeving op de veiligheid van pretparken en attractietoestellen kan bijdragen tot een oplossing. Met mijn collega bevoegd voor Toerisme, Geert Bourgeois, stem ik af hoe zijn beleid rond ‘Toerisme voor Allen’ in dit verhaal een rol kan opnemen. Daarnaast zal ik ook de kennis inroepen van vzw Enter, als Vlaamse expert inzake Handicap en Toegankelijkheid. Uiteraard hou ik ook de vinger aan de pols door de gebruikers verder te consulteren en te informeren over de stappen die we in dit dossier nemen. Het VN-Verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap gaat niet voor niets uit van de basisgedachte "niets over ons, zonder ons". In een latere fase zullen we het gesprek opentrekken naar de overige attractieparken. Plopsaland is hierbij een testcase die kan helpen om in alle pretparken de toegankelijkheid te versterken zonder in te boeten op de veiligheid.”

Meer inlichtingen:  
Jeroen JANSSENS - Woordvoerder Pascal Smet jeroen.janssens@vlaanderen.be - 0477 / 477.000

Shortlist Genderklikontwerpwedstrijd bekend!

Een jury die bestond uit Bram Ceuppens (Mortierbrigade), Tim Driesen (Famous), Agna Smisdom (Gelijke Kansen in Vlaanderen) en Dieter Vanhoof (Boondoggle) boog zich over de inzendingen in het kader van de ontwerpwedstrijd ‘Genderklik’, gericht naar 2de en 3de-jaarsstudenten Bachelor Grafisch Ontwerp en Beeldende Vormgeving.

 

Volgende shortlist is het resultaat (in alfabetische volgorde):

 • Morgane Choppinet en Toon Vanpoucke
 • Angelique Beyens en Zoë De Wit
 • Jolien Elegeert en Giel Verstrepen
 • Els Paridaens
 • Charlotte Saillier
 • Jana Vandromme
 • Simon Willems

 

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet maakt op 10 mei 2012 de winnaar bekend.

Oproep deelname transgender onderzoek

Transgender? Travestiet? Drag queen of king? Androgyn? Bigender?

Is het leven als trans geweldig?
Of ervaar je toch geweld?

Werd je al eens uitgescholden? Bespot?
Gepest? Uitgelachen? Vernederd?
Ben je als trans al eens bestolen? Aangerand? Klop gehad?

Of heb je net helemaal geen problemen?
En loopt alles bij jou wonderwel?

Laat het ons weten en ga naar: www.steunpuntgelijkekansen.be/transonderzoek

Je kan de enquête afdrukken, bestellen of online invullen. Invullen duurt maximum 30 minuten en is volledig anoniem.
Jouw ervaring delen helpt ons om het probleem via beleid mee op te lossen!


Meer informatie nodig?
Papieren enquêtes bestellen?

Contacteer:

Dr. Joz Motmans
Steunpunt gelijkekansenbeleid
Lange Nieuwstraat 55
2000 Antwerpen
Tel: 03/2655961
Mail: joz.motmans@ua.ac.be

Notariële clausules?

Vlaams minister Smet werkt aan notariële clausules die solidariteit tussen partners regelen.

Federaal Minister van Pensioenen Van Quickenborne kondigde vandaag aan dat hij de invoering van de mogelijkheid van een pensioensplit overweegt. Vlaams Minister Pascal Smet maakt zijn federale collega erop attent dat er op Vlaams niveau al voorbereidend onderzoek gebeurt in functie van een gelijkaardige beleidsmaatregel, ingebed in een bredere visie op de problematiek.

Minister Van Quickenborne kondigde vanmorgen zijn voornemen aan om pensioenrechten gelijk te verdelen tussen partners. Een dergelijke aanpassing aan de regelgeving zou ervoor zorgen dat een partner die meer gezinstaken opneemt ten koste van de uitbouw van een voltijdse baan, hiervoor niet afgestraft wordt bij pensionering. Het voorstel van Van Quickenborne bepleit een vrijwillige keuze van koppels die bij het opmaken van een huwelijks- of samenlevingscontract ervoor opteren dat een deel van de pensioenrechten van de voltijds werkende partner worden overgedragen naar de andere partner. Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet juicht dit idee toe, maar hij maakt zijn federale collega ook attent op de grote parallellen met een onderzoekstraject op Vlaams niveau. Smet kaart ook aan dat een compensatieregeling veel meer inhoudt dan enkel een rechtvaardigere verdeling van pensioenrechten. Het terugschroeven van de loopbaan heeft immers niet enkel gevolgen op het latere pensioen, maar ook op andere sociale zekerheidsrechten en op de loopbaankansen van de niet- of deeltijds werkende partner.

Minister Smet gaf in zijn beleidsnota (2009) al aan dat hij koppels bewust wil maken van de impact van loopbaankeuzes en hij kondigde ook aan hen ertoe te zullen aanzetten om dit thema in een relatie niet uit de weg te gaan en hierover onderling duidelijke afspraken te maken. In dat kader heeft hij de opdracht gegeven tot het in kaart brengen en ontwikkelen van allerlei clausules die kunnen worden ingeschreven in huwelijks- en samenlevingscontracten, zowel bij het begin van een relatie, als op latere momenten wanneer er effectief in een partnerrelatie loopbaanbeslissingen worden genomen met een financiële impact.

Bij de opmaak van de clausules wordt rekening gehouden met zowel sociale zekerheids-, vermogensrechtelijke als fiscale aspecten. Ook is er aandacht voor de verschillende mogelijke statuten van de partners: zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en personen zonder sociaalrechtelijk statuut. Bij elke clausule worden de voor- en nadelen beschreven op andere domeinen zoals bijvoorbeeld erfenis- en schenkingsrechten.

Minister Smet wil ook die personen helpen die met een scheiding geconfronteerd worden zonder dat zij ooit compensatieafspraken maakten. Voor hen laat hij de mogelijkheden in kaart brengen met betrekking tot het regelen van zowel alimentatie als de verdeling van het opgebouwde vermogen. De KULeuven en de Universiteit Hasselt bundelen hun expertise voor het uitwerken van deze opdracht. Prof. Dr. Johan Du Mongh en Prof. Dr. Nan Torfs focussen zich op de vermogensrechtelijke aspecten, Prof. Dr. Petra Foubert en Prof. Dr. Yves Stevens staan in voor de sociaalrechtelijke aspecten, en Prof. Dr. Elly Van de Velde en Prof. Dr. Caroline Vanderkeren nemen de fiscaalrechtelijke aspecten voor hun rekening. Het resultaat van dit onderzoek zal een praktisch instrument zijn voor (toekomstige) koppels , notarissen, bemiddelaars en advocaten. Het wordt verwacht in het najaar van 2012. Vervolgens komt er een informatie- en bewustmakingscampagne naar het brede publiek.

De Federatie van Notarissen is enthousiast over dit initiatief en verleent haar medewerking aan het onderzoek en aan de bekendmaking en de distributie van het instrument. Ook de Commissie Familierecht van de Orde van Vlaamse Balies heeft aangegeven dat zij samen met de minister wil bekijken hoe zij dit initiatief kan ondersteunen.

Vlaams Minister Pascal Smet stuurde vandaag alvast een brief naar zijn federale collegae Van Quickenborne en De Coninck om hen te wijzen op het traject dat hij vanuit zijn bevoegdheid opstartte en nodigt hen uit om gebruik te maken van de resultaten van die geleverde inspanningen. “Want in deze budgettair moeilijke periode zou het toch al te gek zijn om tweemaal te betalen voor dezelfde research.”

Meer inlichtingen:  

Jeroen JANSSENS - Woordvoerder Pascal Smet

jeroen.janssens@vlaanderen.be- 0477 / 477.000

 

 

 

Internationale vrouwendag: maak de genderklik

Maak de genderklik!

Pascal Smet lanceert campagne

naar aanleiding Internationale Vrouwendag.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet grijpt de Internationale Vrouwendag aan om zijn Genderklik-plan te lanceren. Daarmee wil de Vlaamse overheid wijzen op de impact van gendermechanismen op het leven van zowel vrouwen als mannen. De komende dagen verschijnt een originele advertentie in tal van dag- en weekbladen die verwijst naar de informatieve website genderklik.be.

‘Gender’ is de term voor de sociale constructie van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’.  Zij staat voor –vaak onbewuste–ideeënen vooroordelen over hoe vrouwen en mannen ‘zijn’, opvattingen over hoe zij zich moeten gedragen en verwachtingen met betrekking tot de taken die ze opnemen en de keuzes die ze maken in de uitbouw van hun leven. Gender bepaalt in belangrijke mate hoe individuen – vrouwen én mannen – zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het Vlaamse gelijkekansenbeleid stelt zichzelf tot doel om de werking van gendermechanismen bloot te leggen en de impact ervan te bestrijden. Dat is niet eenvoudig. Vanaf onze geboorte zij wij ondergedompeld in een omgeving waarin gendermechanismen constant aanwezig zijn. Van het speelgoed dat we krijgen toegestopt (“die werkbank is voor je broer”), over de kleren die we aangepast krijgen (“geen roze schoenen voor Seppe”) tot de rolmodellen die we rond ons zien (de kans op een “onthaalvake”is erg gering): we leren snel hoe gender werkt.

Die alomtegenwoordigheid van gendermechanismen zorgt voor gewenning waardoor hun werking niet meer in vraag wordt gesteld. Meer nog, wij ‘herkennen’ deze mechanismen vaak niet eens. Dat komt omdat we allen genderverwachtingen hebben geïnterioriseerd: we hebben ze ons eigen gemaakt en handelen er (vaak onbewust) naar.  Veel van de ongelijke kansen die burgers ervaren in concrete fasen van hun leven en in concrete maatschappelijke domeinen, hebben te maken met verwachtingen en beperkingen die gecreëerd worden door het optreden van gendermechanismen. Het wegwerken van die ongelijke kansen zal pas écht effect hebben wanneer wij allen herkennen hoe en wanneer gender zijn stempel drukt op ons handelen en wij dit in vraag durven stellen.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet grijpt deze Internationale Vrouwendag aan om zijn Genderklik-plan te lanceren. Met een leuke advertentie roept hij op tot het maken van een ‘genderklik’: het moment waarop je beseft op welke manier gendermechanismen werken. De advertentie is een creatie van reclamebureau Famous en verschijnt in verschillende dag- en weekbladen. Voor meer informatie over gender kan je terecht op de informatieve website genderklik.be.

De advertentie en de website zijn slechts het begin van een heel reeks initiatieven die de rest van de legislatuur doorgaan. Zo wordt in mei de winnaar bekend gemaakt van de Genderklik-ontwerpwedstrijd die zich richt naar de ‘beeldenmakers’ van de toekomst:  studenten Grafisch Ontwerp, Reclame en Beeldende Vormgeving. Het winnend ontwerp wordt het voorwerp van een grote sensibiliseringscampagne in 2013. Een oproep bij het middenveld leidde tot een brede waaier aan projecten die een genderklik beogen bij diverse doelgroepen: van vakbondsleden, over kleuterleerkrachten tot allochtone jongeren.

Bekijk de genderklikadvertentie

Meer inlichtingen:  

Jeroen JANSSENS - Woordvoerder Pascal Smet jeroen.janssens@vlaanderen.be- 0477 / 477.000

Vrouwen en mannen in België. Editie 2011

De brochure is de tweede editie van een instrument over genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven door het Instituut.

"Meten is weten". Dat was het uitgangspunt van de eerste editie van de publicatie Vrouwen en mannen  in België, en dit blijft ook de leidraad van deze tweede editie. In deze publicatie wordt een heel aantal genderstatistieken en -indicatoren samengebracht. Het gaat bijvoorbeeld over de verschillende participatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, hun verschillende tijdsbesteding en hun verschillend surfgedrag op internet, het aantal vrouwen en mannen in topfuncties, enzovoort. Het betreft in deze publicatie in de eerste plaats gegevens die de voorbije jaren werden geproduceerd of samengesteld door de federale overheidsdiensten.

De bedoeling van deze publicatie is om op een objectieve manier de verschillen tussen vrouwen en mannen voor te stellen, en om zo de maatschappelijke gender(on-)gelijkheid zichtbaar te maken. 

Lees het volledig rapport op http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/vrouwen_en_mannen_in_belgi_genderstatistieken_en_-indicatoren_editie_2011.jsp 

 

Gender in beelden

Bekijk het filmpje Gender4Dummies.

 

Vorming interculturele communicatie

Overal kom je in contact met een variatie aan mensen: op het werk, in je contacten met klanten, … Hoe ga je om met die diversiteit? Hoe komt je tot goede afspraken en heldere communicatie?

Nielsen Vermont, vormingsmedewerker bij deSOM, zet je in een interactieve cursus op weg naar interculturele communicatie.  

Deze vorming wordt georganiseerd door het meldpunt discriminatie, Diversiteitsdienst Brugge, deSOM en Vormingplus. 

Meer informatie bij het meldpunt discriminatie, katia.hoorne@westkans.be

Genderklik ontwerpwedstrijd: nieuwe indieningsdatum

In het kader van de Genderklik-ontwerpwedstrijd voor 2de en 3de jaarsstudenten Bachelor Grafisch Ontwerp en Beeldende Vormgeving is de deadline voor de indiening van de definitieve ontwerpen verschoven naar 10 februari 2012, 16u.

Voor meer informatie, ga naar www.genderklik.be bij 'nieuws' en 'campagne'.

Voorbij het cliché

Eind 2011 publiceerde Gelijke Kansen in Vlaanderen 'Voorbij het cliché'.

Deze brochure wil journalisten inspireren bij hun streven naar een genuanceerde beeldvorming. Het is een bundeling van de artikelenreeks van de hand van Jef Van Baelen die eerder verscheen in De Journalist. 

Lees de brochure 'Voorbij het cliché' 

Evaluatie Vlaams non-discriminatiebeleid

Vandaag werd het eerste rapport ter evaluatie van het Vlaams antidiscriminatiebeleid geagendeerd op de Vlaamse Regering.

Volgens het Gelijkekansendecreet dient de Vlaamse Regering tweejaarlijks aan het Parlement een rapport voor te leggen ter evaluatie van haar antidiscriminatiebeleid. Dit rapport evalueert daartoe in dit eerste rapport de werking van de meldpunten discriminatie.  

In uitvoering van het Vlaams gelijkebehandelingsbeleid werden in 13 centrumsteden meldpunten discriminatie ingericht. Deze meldpunten hebben als opdracht o.m. slachtoffers van discriminatie bij te staan in de niet-gerechtelijke afwikkeling van hun melding, en in die zin tebemiddelen tussen partijen met het oog op het stopzetten van de discriminerende praktijken.

Gezien de prille werking van de meldpunten discriminatie - in 2009 bevonden ze zich nog in proeffase - beperkt dit rapport zich tot een evaluatie van het werkjaar 2010. De meldpunten zijn bovendien pas sinds 1 januari 2010 aangesloten op het METIS-systeem, het centraal registratiesysteem ontwikkeld door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat uniforme registratie van alle meldingen van discriminatie mogelijk maakt, en vergelijkbaar cijfermateriaal ter beschikking stelt.

In een eerste deel van het rapport worden de krijtlijnen van het Vlaams antidiscriminatiebeleid geschetst. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de meldpunten discriminatie en de concrete invulling van hun opdrachten. In een laatste deel wordt stilgestaan bij een aantal perspectieven en aandachtspunten voor de toekomst.  

Lees het evaluatierapport.

OCM Handicap

Vandaag heeft de Vlaamse regering het doelstellingenkader goedgekeurd voor personen met een handicap. Dit doelstellingenkader bundelt alle engagementen die de verschillende Vlaamse ministers zullen concretiseren tijdens de verdere looptijd van deze legislatuur.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet heeft de opmaak van deze kaderafspraak gecoördineerd. Voor juli 2012 moet deze afspraak verder worden uitgewerkt in actieplannen. De verschillende ministers zullen in de volgende beleidsbrieven ook aandacht besteden aan de uitvoering van deze actieplannen. Op die manier kan het parlement de voortgang ook volgen. Er wordt ook een indicatorenset ontwikkeld om de positie van mensen met een handicap te kunnen beoordelen.  

Sedert het begin van deze legislatuur is het beleid inzake personen met een handicap een domein van de minister van Gelijke Kansen, conform de visie van het VN-verdrag terzake. Deze visie houdt in dat personen met een handicap niet enkel via een welzijnsperspectief maar via een algemeen – inclusief – perspectief moeten worden bekeken. Mensen met een handicap mogen niet herleid worden tot hun handicap. Zij zijn consument, werknemer, ouder. Zij willen sporten, cultuur beleven, studeren, werken. Op al deze vlakken moet er dan ook aandacht zijn voor deze groep. Via deze kaderafspraak wil de Vlaamse regering hier een aanzet toe geven.

Essentieel is ook dat de Vlaamse regering vandaag heeft beslist dat alle ministers hun beleidsdomeinen zullen laten screenen op de impact van het VN-verdrag. Hetzelfde zal gebeuren met de regelgeving. Ook daarover is afgesproken dat die zal getoetst worden aan datzelfde verdrag. Binnen onderwijs is deze opdracht al uitgevoerd, de Vlaamse regering engageerde zich al om dit advies als basis te nemen bij nieuwe maatregelen. Meer in het bijzonder zal dit gebeuren bij de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd met betrekking tot het onderwijs aan kinderen met een beperking.

Deze kaderafspraak is een aanvulling op het doelstellingenkader dat de Vlaamse regering al in 2010 goedkeurde over de thema’s gender, seksuele identiteit en fysieke toegankelijkheid. In dat laatste thema staan uiteraard een heleboel doelstellingen die eveneens impact zullen hebben op het leven van mensen met een handicap.

Lees het doelstellingenkader.

Diabetes-arrest

Het Antwerpse Arbeidshof heeft op 21 november 2011 beslist dat de medische geschiktheid van kandidaat-havenarbeiders met diabetes type 1 individueel en per functie moet beoordeeld worden. Dit was tot nu toe niet het geval: op basis van een interne richtlijn werden sollicitanten met diabetes type 1 automatisch afgekeurd voor alle functies. Het Arbeidshof oordeelde dat deze richtlijn in strijd is met de Antidiscriminatiewet.

“Dit arrest draait niet enkel rond de overwinning van één individu in een specifieke situatie. Het raakt ook aan de circa 30.000 Belgenmet diabetes type 1 én aan iedereen die omwille van een ziekte, handicap of fysieke eigenschap automatisch wordt uitgesloten voor een reeks professionele activiteiten. Dit arrest is dan ook van groot belang voor heel wat mensen.”, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. 

Lees meer op http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=625 

Maak jij de genderklik?

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt. 

Neem een kijkje op www.genderklik.be

40e Vrouwendag

Krachtdadig tegen geweld!

1 op 6 vrouwen heeft af te rekenen met partnergeweld. Hoewel ook mannen hiermee te maken krijgen, zijn vrouwen de grootste slachtoffers van het ernstige fysieke geweld. De bestraffingsgraad van verkrachtingen is ontstellend laag in België: nauwelijks 14%. Bijna de helft van de verkrachtingszaken wordt geseponeerd. Wereldwijd zijn er meer vrouwen tussen 15 en 44 die sterven of blijvende letsels oplopen door geweld dan als gevolg van kanker, malaria, verkeersongelukken en oorlog samen. 80% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes waarvan meer dan 2/3 in een situatie van seksuele uitbuiting belandt. Geweld op vrouwen komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Het is een universeel probleem dat samenhangt met de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.  

Lees meer op www.vrouwendag.be

Discriminatie van LGBT

Vandaag werd door Commissaris voor de mensenrechten, Thomas Hammarberg, een filmpje gelanceerd naar aanleiding van het rapport 'Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe'.

De resulaten van dit onderzoek werden bekend gemaakt in juni 2011. Het onderzoek werd medegefinancierd door Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Bekijk het fimpje: http://www.youtube.com/watch?v=Gl8IYqN3q2s&feature=share 

  

Senior Cera Award

Dit jaar kan je bij de Senior Cera Award stemmen voor Marc Dujardin. Deze prijs beloont het engagement van een ingenieur die zich inzet om wetenschap en techniek maatschappelijk relevant te maken. 
Marc zet zich al járenlang in voor de bevordering van Universal Design in het architectuuronderwijs.

Steun hem door op hem te stemmen!
Dit kan je nog tot 27 september doen via de link onderaan zijn pagina of via deze rechtstreekse link naar het stemformulier. (wedstrijd afgelopen - link werd verwijderd)

Roze Belweek

Op initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet vindt dit jaar voor de eerste maal de Roze Belweek plaats. Tijdens de week van 24 tot 30 september kunnen oudere holebi's, hun omgeving of verzorgenden, telefonisch laten weten wat hen bezig houdt, welke verwachtingen en noden zij hebben of waar ze zich zorgen over maken. De minister zal de input gebruiken om het beleid voor oudere holebi's te verfijnen. Het project 'de Roze Belweek' wordt uitgevoerd door çavaria. 

De Roze Belweek vindt plaats van 24 tot 30 september. Bellen kan elke dag van 14u tot 21u op het gratis nummer 0800- 99 533. Mailen kan naar rozebelweek@holebifoon.be

Lees meer op www.cavaria.be/ouderen

 

 

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)