Het team Gelijke Kansen > Contact > Praktisch > Gelijke Kansen

Team Gelijke Kansen

Het team Gelijke Kansen is een onderdeel van de Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Gelijke kansen worden niet alleen door de Vlaamse overheid ter harte genomen. Ook op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt een gelijkekansenbeleid gevoerd.  
 

Het team:

Leiding

 • Heidi Vander Poorten

Beleid

 • Sabine Van de gaer
 • Ingvar Van Haelst
 • Marian Vandenbossche
 • Han de Bruijn
 • An Gydé
 • Lynn Verrydt
 • Sintia Farah
 • Jori De Coster

Financieel

 • Tim Debrouwere
 • Eva Timmermans

 

 

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)