FAQ > Praktisch > Gelijke Kansen
U bent hier: Praktisch > FAQ

FAQ

Vraag: Wat is het verschil tussen het team Gelijke Kansen en de Dienst Emancipatiezaken?

Ze maken beiden deel uit van de Vlaamse overheid. De opdracht van het team Gelijke Kansen bestaat in de eerste plaats uit het tot stand brengen van gelijke kansen in de samenleving. De Dienst Emancipatiezaken werkt intern rond gelijke kansen bij het personeel van de Vlaamse overheid en ressorteert onder de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken.

Vraag: Wat betekent gender, toegankelijkheid, inclusief onderwijs... ?

Begrippen die eigen zijn aan het gelijkekansenbeleid, worden uitgelegd in de woordenlijst.

Vraag: Ik heb ongelijke kansen! Kunnen jullie iets voor me doen?

Dat hangt ervan af. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Gelijke kansen zijn echter heel breed en moeten worden waargemaakt op de verschillende beleidsdomeinen. Zo zijn er gelijke kansen in het onderwijs, op de werkvloer, bij verkiezingen, bij sollicitaties... Bovendien zijn zowel de gemeenten, de provincies, als de Vlaamse Gemeenschap, de federale overheid, Europa en de Verenigde Naties met deze materie bezig.

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid spitst zich toe op een aantal doelgroepen en aandachtsdomeinen. Er wordt gewerkt rond gelijke kansen voor vrouwen en mannen, holebi's en transgenders, personen met een handicap en toegankelijkheid (fysieke en van informatie). Meer hierover vindt u op de pagina over doelgroepen.

Voor specifieke problemen, is er de klachtenpagina.

Vraag: Kan ik subsidies verkrijgen voor het toegankelijk maken van mijn infrastructuur?

Het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid streeft naar de realisatie van een integraal toegankelijke leefomgeving, m.a.w. dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Gelijke Kansen is budgettair echter niet in de mogelijkheid om subsidies te voorzien voor infrastructuuraanpassingen. Mogelijk voorziet jouw gemeentebestuur of provinciebestuur in bepaalde gevallen wel in een tussenkomst. Op niveau van de provincie kan je voor meer informatie contact opnemen met het provinciaal steunpunt toegankelijkheid.
Voor toeristische accommodaties voorziet Toerisme Vlaanderen in mogelijke premies voor het uitvoeren van toegankelijkheidsaanpassingen. Je leest hier alles over op de website van het Infopunt Toegankelijk Reizen.

VACATURES

Het team Gelijke Kansen zoekt versterking!

(lees meer)

Toegankelijk reizen.

Nieuwe brochure over toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen met behulp van comfortabele taxidiensten.

(lees meer)

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. 

(lees meer)