Meld discriminatie > Praktisch > Gelijke kansen
U bent hier: Praktisch > Meld discriminatie

Meld een discriminatie

De Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie behandelt in principe geen discriminatiemeldingen.

De behandeling van meldingen rond discriminatie in de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen werd toevertrouwd aan onafhankelijke instanties. Al wie een klacht heeft rond discriminatie op grond geslacht, genderidentiteit of genderexpressie kan terecht bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Heb je een klacht rond discriminatie op grond van de andere beschermde kenmerken zoals o.m. seksuele geaardheid, gezondheidstoestand of handicap, leeftijd en etniciteit kan je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum of één van de lokale contactpunten.

 

Vlaamse Ombudsdienst
Genderkamer
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
klachten@VlaamseOmbudsdienst.be

Tel: 1700 (Vlaamse infolijn)

www.vlaamseombudsman.be

Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138
1000 Brussel
info@unia.be

Tel: 0800/12 800

www.unia.be

Ga naar het contactformulier van Unia om discriminatie te melden.

Het overzicht met lokale contactpunten van Unia, kan je hier vinden.

 

Lees meer over het Vlaamse non-discriminatiebeleid

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)