Toegankelijk Vlaanderen > Praktisch > Gelijke Kansen

Toegankelijk Vlaanderen

Op weg naar een toegankelijke plek?

 

Logo Toevla

 

 Een dagje erop uit, een avondje naar het theater of op reis gaan. Het zijn niet altijd even evidente activiteiten voor personen met een beperking. Gebouwen, straten en pleinen zijn immers vaak niet of onvoldoende toegankelijk.

Om onaangename verassingen op voorhand uit te schakelen, werd vanuit het gelijkekansenbeleid samen met Enter vzw, de provinciebesturen, de provinciale toegankelijkheidsbureaus en Toerisme Vlaanderen de online databank www.toevla.be ontwikkeld.
Op deze website kan informatie opgevraagd worden over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen zoals hotels, sportzalen, gemeentehuizen, culturele centra, bioscopen, restaurants, ...

De campagne 'ToegankelijkVlaanderen - Trek er ongehinderd op uit', wil een breder publiek informeren over het bestaan van de website en de nuttige informatie welke je er kan op terugvinden. Bovendien worden eigenaars van publiek toegankelijke gebouwen aangespoord om hun gebouw te laten opnemen in de databank.

 

download de folder - buitenkant (PDF)

download de folder - binnenkant (PDF)

 

 

ABB en Tytgat Chocolat

Leer de acteurs van Tytgat Chocolat kennen.

(lees meer)

Onderzoek seksueel geweld

Universiteit Gent zoekt vrouwen met een beperking voor een onderzoek omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

(lees meer)

Inclusiespiegel 2016

De jongste publicatie van GRIPvzw!

(lees meer)