Toegankelijke website > Praktisch > Gelijke Kansen
U bent hier: Praktisch > Toegankelijke website

Toegankelijke website

We zijn de voorbije jaren steeds meer geëvolueerd naar een kennis- en informatiemaatschappij waar internet en communicatietechnologie een steeds belangrijkere rol spelen. Net zoals we er belang aan hechten dat iedereen fysiek toegang kan hebben tot de leefomgeving, is het belangrijk dat we ook de gehele samenleving kunnen betrekken bij deze evolutie.

Wanneer we aandacht hebben voor een toegankelijk webdesign dan kan het internet ook voor wie blind of slechtziend is het informatiemedium bij uitstek worden. Maar niet enkel mensen met een visuele beperking hebben hier baat bij. Toegankelijke websites laten ook toe dat je zonder het gebruik van een muis vlot door alle pagina’s kan navigeren of dat je ook zonder geluid over alle informatie kan beschikken.

We willen graag iedereen aanzetten om zijn of haar website toegankelijk te ontwerpen. Ook zelf haal je er heel wat voordeel uit:

  • Toegankelijke websites scoren heel wat hoger binnen zoekmachines als Google of Yahoo . Een belangrijk argument als je weet dat 64% van alle internetgebruikers dergelijke zoekmachines aanduiden als het belangrijkste instrument om informatie te verzamelen. 
  • Het bereik van uw website wordt groter. Niet enkel zullen ook mensen met een beperking toegang krijgen tot uw informatie, ook wie gebruik maakt van een smartphone zal er vlotter toegang toe krijgen.
  • Uw website krijgt een duidelijke structuur en zal veel vlotter aanpasbaar zijn.


Ook bij het ontwerp van deze websitewerd er maximaal aandacht besteed aan de toegankelijkheid ervan voor mensen met een beperking en werd er rekening gehouden met de richtlijnen van AnySurfer die garant staan voor webtoegankelijkheid. Het AnySurferlabel voor deze website is intussen ook aangevraagd. Alle details over dit label, de ontwerprichtlijnen en de voorwaarden om het te verkrijgen kan je terugvinden op de website van AnySurfer.

Een aantal zaken zijn goed om weten:

Nieuwe vensters

Bij het aanklikken van een externe link, dat wil zeggen een link naar een andere website opent er altijd een nieuw venster. Dat is ook zo voor documenten die kunnen worden gedownload. Binnen de website zelf wordt er steeds binnen hetzelfde venster gewerkt.

PDF-bestanden

De PDF-bestanden op onze website zijn zo goed als mogelijk toegankelijk gemaakt voor hulpmiddelengebruikers. Vaak wordt ook bijkomend een alternatief formaat aangeboden.

Printversie

Bij het afdrukken van een pagina worden het logo en de opmaak van de website niet mee afgedrukt, zodat de inhoud steeds volledig en vlot leesbaar op de afdruk verschijnt.

Afbeeldingen

Afbeelding bevatten steeds een alternatieve tekst, zodat de inhoud ervan ook voor mensen met een visuele beperking duidelijk is.

Multimedia filmpjes

Filmpjes op de website worden ondertiteld zodat ze ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijk worden. Maar ook hier heeft eigenlijk iedereen baat bij. Denk maar aan de situatie waarbij je mobiel surft en niet over geluid beschikt of waarbij je op kantoor een fragment wenst te bekijken zonder de collega’s te storen. 

 

 

De Vlaamse overheid voert een actief toegankelijkheidsbeleid wat haar websites betreft. Meer hierover lees je op de website van de Vlaamse overheid.

toegankelijkheidsbeleid Vlaamse overheidssites