Europese Unie > Internationaal > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Europese Unie

Gelijke rechten en gelijke behandeling waren van bij de oprichting van de Europese Unie (1957) grondbeginselen in de Europese regelgeving. De klemtoon lag lange tijd op werkgelegenheid en sociale zaken.

In het Verdrag van Amsterdam van 1997 wordt het principe van non-discriminatie ingevoerd. De discriminatiegronden die expliciet worden vermeld zijn geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.

Sindsdien werd de Europese regelgeving inzake discriminatie aangevuld met een aantal belangrijke richtlijnen (huidig rechtskader inzake non-discriminatie, PDF). Deze richtlijnen werden in het Vlaams gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet van 10 juli 2008 omgezet in Vlaamse regelgeving.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

 

Klik links om meer weten over het gender-, holebi-, transgender- en handicap beleid van de Europese Unie.

 

naar wetgeving internationaal

 

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Vacature Vlaams Gelijkekansenbeleid - Handicap

Gezocht: collega die het handicapthema binnen het Gelijkekansenbeleid mee uitbouwt

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)