Onderzoekspartners > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Onderzoek

De wisselwerking met de academische wereld is één van de belangrijke pijlers die bijdraagt tot een onderbouwde beleidsvoering. Zij verschaft immers de nodige inzichten in de aard, omvang en oorzaken van achterstellingsmechanismen.


logo steunpunt gelijkekansenbeleid


Een belangrijke rol op dit vlak wordt gespeeld door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een onderzoekscentrum dat gezamenlijk gefinancierd wordt vanuit het Vlaamse Wetenschapsbeleid en Gelijke Kansen in Vlaanderen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen treedt op als functioneel bevoegde minister.

Meer info vind je op de website van het steunpunt.

Daarnaast is het ook belangrijk om financiële ruimte vrij te laten die het toelaat om - inspelend op maatschappelijke noden – onderzoek te laten uitvoeren dat niet kadert binnen de inhoudelijke lijnen waarrond het Steunpunt Gelijke Kansen werkt en waarrond het expertise heeft opgebouwd. Vandaar dat het Vlaamse gelijkekansenbeleid een budget reserveert waarmee het ‘ad hoc’ onderzoek initieert en financiert. Enkele voorbeelden vind je via onderstaande links.

link naar recent onderzoek
link naar onderzoeksarchief

Lokaal GK Beleid

Hoe kan een lokaal gelijkekansenbeleid vorm krijgen?

(lees meer)

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)