Onderzoekspartners > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Onderzoek

De wisselwerking met de academische wereld is één van de belangrijke pijlers die bijdraagt tot een onderbouwde beleidsvoering. Zij verschaft immers de nodige inzichten in de aard, omvang en oorzaken van achterstellingsmechanismen.


logo steunpunt gelijkekansenbeleid


Een belangrijke rol op dit vlak wordt gespeeld door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een onderzoekscentrum dat gezamenlijk gefinancierd wordt vanuit het Vlaamse Wetenschapsbeleid en Gelijke Kansen in Vlaanderen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen treedt op als functioneel bevoegde minister.

Meer info vind je op de website van het steunpunt.

Daarnaast is het ook belangrijk om financiële ruimte vrij te laten die het toelaat om - inspelend op maatschappelijke noden – onderzoek te laten uitvoeren dat niet kadert binnen de inhoudelijke lijnen waarrond het Steunpunt Gelijke Kansen werkt en waarrond het expertise heeft opgebouwd. Vandaar dat het Vlaamse gelijkekansenbeleid een budget reserveert waarmee het ‘ad hoc’ onderzoek initieert en financiert. Enkele voorbeelden vind je via onderstaande links.

link naar recent onderzoek
link naar onderzoeksarchief

Vacature Vlaams Gelijkekansenbeleid - Handicap

Gezocht: collega die het handicapthema binnen het Gelijkekansenbeleid mee uitbouwt

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)

Omdat partnergeweld ook mannen treft

Nieuwe campagne tegen partnergeweld van minister Homans

(lees meer)