Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Doelgroepen

Doelgroepen

Doelgroepen zijn groepen die omwille van bepaalde kenmerken (geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, etnische afkomst, …) gemakkelijk blootstaan aan discriminatie en voor wie het beleid een bijzondere inspanning wil leveren.

Het huidige Vlaamse gelijkekansenbeleid richt zich voornamelijk op:

gender

Vrouwen blijven geconfronteerd met een aantal hindernissen bij hun maatschappelijke ontplooiing en participatie. Omgekeerd worden mannen in de zorgrol geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen.

holebi’s en transgender personen

Holebi's (homo's, lesbiennes en biseksuelen) en transgender personen botsen vaak nog op onbegrip en discriminatie. Die kunnen een ernstige belemmering vormen voor hun welzijn.

toegankelijkheid

Personen met functioneringsbeperkingen (een handicap, of tijdelijke fysieke beperkingen) worden vaak uitgesloten van het maatschappelijk gebeuren door een ontoegankelijke leefomgeving. Gelijke Kansen coördineert het Vlaams toegankelijkheidsbeleid.

handicap

Personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten van het reguliere maatschappelijke leven. Door de kaart van sociale inclusie te trekken, wordt gestreefd naar zelfbeschikking, evenwaardige behandeling en autonome participatie in de samenleving.

Daarnaast gaat er ook aandacht naar 'deelgroepen' binnen deze doelgroepen, bijv. holebi's met een andere herkomst, alleenstaande moeders, ...

 

En de anderen?

De Vlaamse Overheid is uiteraard ook bekommerd om andere kansengroepen. Zo voert het ook een inburgeringsbeleid, een jongerenbeleid, een seniorenbeleid, … Dit hangt samen met de verdeling van bevoegdheden in de Vlaamse regering.
Meer informatie over de verdeling van de bevoegdheden, vind je bij het informatienummer van de Vlaamse overheid:1700 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur).


Ook op federaal niveau is er een gelijkekansenbeleid. Zaken als adoptierecht of naamgeving vallen bijvoorbeeld niet onder de Vlaamse bevoegdheden. Vlaamse ministers kunnen enkel aandringen op goede beleidsinitiatieven terzake, maar hebben geen beslissingsrecht.
Meer over het federale gelijkekansenbeleid. 

Lees meer :