Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Doelgroepen  >  Coordinatie toeg beleid

Coördinatie toegankelijkheid

Meer ontwerpen voor iedereen logo

De coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen en wordt uitgevoerd binnen het team Gelijke Kansen in het Agentschap Binnenlands Bestuur. Gelijke Kansen stimuleert, ondersteunt en coördineert de initiatieven rond toegankelijkheid. Het toegankelijkheidsbeleid richt zich hierbij zowel naar de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen die met toegankelijkheid in aanraking komen als naar het middenveld en het brede publiek.

Gelijke Kansen werkt daarvoor intensief samen met het Vlaams agentschap INTER. INTER is het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design in Vlaanderen. INTER geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

Het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid streeft naar de realisatie van een integraal toegankelijke leefomgeving. Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Met andere woorden dat iedereen zelfstandig en op een gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle voorzieningen.

Dit kan wanneer van bij het ontwerp van een gebouw, een publieke ruimte of een dienst rekening wordt gehouden met de diverse behoeften van een heel verscheiden doelpubliek. Men noemt dit ‘Universal Design’ (bekijk voor meer informatie ook onze kennismakingsfilm Universal Design).
 

De toegankelijkheidsproblematiek wordt dikwijls enkel in verband gebracht met personen met een handicap, maar dit is onterecht. Een integraal toegankelijke leefomgeving komt iedereen ten goede die beperkt is in mobiliteit. Denk maar aan de ouders met een kinderwagen, mensen met tijdelijke blessures, minder mobiele oudere mensen…

 

De coördinatie van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid omvat:              

Sensibilisering en advisering:

  • de Vlaamse regering en haar diensten
    De Vlaamse regering en haar diensten worden bewust gemaakt van de noodzaak van een gericht beleid inzake toegankelijkheid en het belang van een integrale visie op de toegankelijkheidsproblematiek. De Vlaamse regering en de entiteiten worden vanuit Gelijke Kansen ondersteunt in het nemen van initiatieven.
     
  • het brede publiek
    Het brede publiek wordt gesensibiliseerd over het belang van een integraal toegankelijke leefomgeving. Het gelijkekansenbeleid richt zich hierbij onder meer op eigenaars of beheerders van publieke gebouwen, architecten en bouwpromotoren.

Centrale informatieverzameling

Gelijke Kansen verzamelt systematisch informatie over expertise en deskundigheid inzake toegankelijkheid en over toegankelijkheidsinitiatieven van overheden en middenveld.

Signaalfunctie

Bereikte resultaten, vastgestelde knelpunten en nog te realiseren doelstellingen en aanpassingen worden gerapporteerd aan beleidsmakers en andere actoren. Nieuwe mogelijkheden worden gesignaleerd.

Netwerking

Netwerken en overlegplatforms worden gecreëerd tussen de verschillende beleidsniveaus en tussen de verschillende organisaties die in het middenveld rond toegankelijkheid actief zijn, zodat hun werking op elkaar kan worden afgestemd.

 

naar de contactadressen

terug naar doelgroepen

Lees meer :