Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Doelstellingen voor de huidige legislatuur

Doelstellingen 2019-2024

De doelstellingen voor de huidige regeerperiode 2019-2024 werden vastgelegd in een nieuwe beleidsnota:

Beleidsnota Gelijke Kansen, Intergatie en Inburgering 2019-2024 

 

In uitvoering van het Gelijkekansen en Integratie beleid wordt voor elke regeerperiode een horizontaal beleidsplan uitgewerkt dat de beleidslijnen en acties rond Gelijkekansen en Integratie over de beleidsdomeinen heen aangeeft. Op 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024 op de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Naar het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024

 

Op 8 oktober 2021 besliste de Vlaamse regering tot een actualisering van het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024 (HIGKBP)


Het Horizontaal Integratie en Gelijkekansenbeleidsplan vertaalt zich op lokaal niveau naar het Plan Samenleven.

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken.

Dat gebeurt vanuit duidelijke doelstellingen en welomlijnde acties.  7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

Concreet gaat het om acties die inzetten op:

  • het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid
  • het versterken van het Nederlands
  • het versterken van competenties
  • activering naar de arbeidsmarkt
  • het versterken van netwerken van burgers
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep: samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

naar de pagina's over het Plan Samenleven

Lees meer :