Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Doelstellingen voor de huidige legislatuur

Doelstellingen 2019-2024

De doelstellingen voor de huidige regeerperiode 2019-2024 werden vastgelegd in een nieuwe beleidsnota:

Beleidsnota Gelijke Kansen, Intergatie en Inburgering 2019-2024 

In uitvoering van het Gelijkekansen en Integratie beleid wordt voor elke regeerperiode een horizontaal beleidsplan uitgewerkt dat de beleidslijnen en acties rond Gelijkekansen en Integratie over de beleidsdomeinen heen aangeeft. Op 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024 op de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Naar het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024

 

Lees meer :

NIEUWS

Eindrapport Centraal Expertencomité‘Monitoring Discriminatie'

Het Centraal Expertencomité heeft op 9 december 2020 haar eindrapport opgeleverd.Recent werden diverse initiatieven aangekondigd om...
(lees meer)

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)