Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Doelstellingen voor de huidige legislatuur

Doelstellingen 2019-2024

De doelstellingen voor de huidige regeerperiode 2019-2024 werden vastgelegd in een nieuwe beleidsnota:

Beleidsnota Gelijke Kansen, Intergatie en Inburgering 2019-2024 

In uitvoering van het Gelijkekansen en Integratie beleid wordt voor elke regeerperiode een horizontaal beleidsplan uitgewerkt dat de beleidslijnen en acties rond Gelijkekansen en Integratie over de beleidsdomeinen heen aangeeft. Op 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024 op de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Naar het Horizontaal Integratie en Gelijkekansen Beleidsplan 2020-2024

 

Lees meer :

NIEUWS

26 tot 29 april 2021:Meer Man Mag! online studie- en inspiratiedagen over gendergelijkheid in de professionele en informele zorg.

Een inspiratiedag voor vaders, moeders, mannen, vrouwen en iedereen die werkzaam is in de kinderzorg, opvoedingsondersteuning,...
(lees meer)

webinar en onderzoek Intersekse

Intersekse is een term die je steeds vaker hoort, maar wat het precies inhoudt, weten veel mensen niet. Maakt onbekend ook onbemind? Vlaanderen en ...
(lees meer)