Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Geschiedenis van het gelijkekansenbeleid  >  2014-2019

2014-2019

In de beleidsperiode 2014-2019 was Liesbeth Homans (NVA) minister van gelijke kansen.

Binnen een eerste prioritaire doelstelling werd ingezet op een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan. Dit is een doelstelling die de minister van Gelijke Kansen coördineert, maar niet kan realiseren zonder medewerking van de voltallige Vlaamse Regering. De focus lag hierbij op niet-stereotyperende beeldvorming, het wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen en het streven naar een geweldloze samenleving. Een tweede prioritaire doelstelling was het realiseren van volwaardige maatschappelijke participatie van alle doelgroepen binnen de samenleving. Hierbij lag de nadruk op fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van dienstverlening en het algemeen welbevinden van ieder individu van de samenleving. 

De beleidsprioriteiten van de regeerperiode (2014-2019) kan u hieronder raadplegen.

Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

 

Beleidsbrief 2015-2016

Beleidsbrief 2016-2017

Beleidsbrief 2017-2018

 

Lees meer :