Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Geschiedenis van het gelijkekansenbeleid  >  2014-2019

2014-2019

In de beleidsperiode 2014-2019 was Liesbeth Homans (NVA) minister van gelijke kansen.

Binnen een eerste prioritaire doelstelling werd ingezet op een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan. Dit is een doelstelling die de minister van Gelijke Kansen coördineert, maar niet kan realiseren zonder medewerking van de voltallige Vlaamse Regering. De focus lag hierbij op niet-stereotyperende beeldvorming, het wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen en het streven naar een geweldloze samenleving. Een tweede prioritaire doelstelling was het realiseren van volwaardige maatschappelijke participatie van alle doelgroepen binnen de samenleving. Hierbij lag de nadruk op fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van dienstverlening en het algemeen welbevinden van ieder individu van de samenleving. 

De beleidsprioriteiten van de regeerperiode (2014-2019) kan u hieronder raadplegen.

Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

 

Beleidsbrief 2015-2016

Beleidsbrief 2016-2017

Beleidsbrief 2017-2018

 

Lees meer :

NIEUWS

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)

Nieuw onderzoek: evaluatie toegankelijkheidsverordening stedenbouw

De Vlaamse stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening bestaat intussen 10 jaar. Dit was dé aanleiding om deze regelgeving te evalueren...
(lees meer)