Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Geschiedenis van het gelijkekansenbeleid  >  2004-2009

2004-2009

Kathleen Van Brempt (sp.a) was tijdens de derde legislatuur Minister van Gelijke Kansen. Ze was tevens bevoegd voor mobiliteit en sociale economie. De inhoudelijke klemtoon ligt op het wegwerken van ongelijke kansen die veroorzaakt worden door gender, seksuele identiteit en een gebrek aan fysieke toegankelijkheid.

Tijdens deze legislatuur werd het decreet houdende een kader voor het Vlaams gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid goedgekeurd (10 juli 2008). Het decreet schept een kader voor het Vlaamse gelijkekansenbeleid (vertikaal en horizontaal) en creëert daarnaast een algemeen kader voor het bestrijden van discriminatie. In uitvoering van dit decreet werd voorzien in de oprichting van een netwerk van 14 meldpunten discriminatie (een in elke centrumstad en in Brussel Hoofdstad) Deze meldpunten hebben de opdracht om, naast het ondernemen van lokale, preventieve acties, op een laagdrempelige wijze bemiddeling of onderhandeling te organiseren met het oog op het stopzetten van het discriminerend gedrag en op een niet-gerechtelijke afwikkeling van meldingen over discriminatie.

In deze legislatuur werd ook de stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid goedgekeurd. Deze nieuwe toegankelijkheidsregelgeving vervangt de verouderde wet van 1975 (en haar uitvoeringsbesluiten), en bepaalt de minimale toegankelijkheidseisen waaraan moet worden voldaan om een bouwvergunning te krijgen.

Over de concrete initiatieven die in deze legislatuur werden genomen leest u meer in de beleidsnota 2004-2009 en de beleidsbrieven.

Beleidsnota 2004-2009

Beleidsbrief 2005-2006

Beleidsbrief 2006-2007

Beleidsbrief 2007-2008

Beleidsbrief 2008-2009

  

terug naar geschiedenis

Lees meer :