Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Geschiedenis van het gelijkekansenbeleid  >  2009-2014

2009-2014

Pascal Smet (sp.a) was van 2009 tot 2014 minister van gelijke kansen, evenals minister van onderwijs, jeugd en Brussel. Vier thema’s stonden centraal in het beleid: ‘gender’, ‘seksuele identiteit’, ‘integrale toegankelijkheid’ en ‘handicap’.

Tijdens deze legislatuur werd handicap opnieuw opgenomen in de gelijkekansenportefeuille. Er werd onder meer via een grootschalige campagne gewerkt aan de beeldvorming rond personen met een beperking. Ook binnen de andere thema's stond beeldvorming en informeren centraal, en dit via verschillende campagnes zoals 'Holebi of hetero, maak er geen spel van!', Sports4Every1, Act of Love en de Genderklikcampagne.

Het interfederaal Gelijkekansencentrum zag het licht in uitvoering van een aantal internationale verplichtingen en de meldpunten discriminatie werden overgeheveld naar dit nieuwe centrum.

Er werd een nieuwe EVA Toegankelijk Vlaanderen opgericht om de dienstverlening inzake fysieke toegankelijkheid te garanderen en de ervaringsdeskundigheid en expertise uit het middenveld te bundelen.

Over de concrete initiatieven die tijdens deze legislatuur werden genomen, leest u meer in de beleidsnota 2009-2014 en de beleidsbrieven Gelijke Kansen.

 

Beleidsnota 2009-2014

Beleidsbrief 2010-2011

Beleidsbrief 2011-2012

Beleidsbrief 2012-2013

Beleidsbiref 2013-2014


 

De beleidsprioriteiten van de regeerperiode (2014-2019) kan u hieronder raadplegen.

Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

 

Beleidsbrief 2015-2016

Beleidsbrief 2016-2017

Beleidsbrief 2017-2018

 

 

Lees meer :