Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Gelijkekansenbeleid  >  Missie en visie

Missie en visie

Het team Gelijke Kansen is het team binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur dat het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert.

 • Beleidsvoorbereiding:  de dienst verzamelt en verspreidt kennis over de topics van het gelijkekansenbeleid, financiert gerichte studies en onderzoekt en signaleert mogelijkheden om het Vlaamse gelijkekansenbeleid verder uit te bouwen.
   
 • Beleidsuitvoering: Gelijke Kansen voert het gelijkekansenbeleid van de bevoegde minister uit door bijvoorbeeld campagnes te voeren, subsidies te verlenen, een wettelijk kader te creëren of specifieke initiatieven uit te bouwen.
   
 • Evaluatie: Gelijke Kansen ontwikkelt gerichte indicatoren die toelaten de vooruitgang van het beleid te meten.
   
 • Coördinatie: Gelijke Kansen coördineert via de toepassing van de open coördinatiemethode de gelijkekanseninitiatieven van de andere Vlaamse departementen en agentschappen.


Het Vlaamse gelijkekansenbeleid streeft naar gelijke kansen voor iedereen en heeft als opdracht feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar te maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en nieuwe ongelijkheden te voorkomen. Het richt zich hierbij in het bijzonder op het bestrijden van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door onderscheid op basis van gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap.

Essentieel hierin zijn:

 • De horizontale positie vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur die toelaat ervoor te ijveren dat alle Vlaamse departementen een gelijkekansenfocus integreren in hun reguliere beleidsvoering.
   
 • Een eigen functioneel beleid vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met partners uit het middenveldonderzoekers en andere beleidsdomeinen en bestuursniveau's.


Belangrijke instrumenten zijn:

 • Sensibilisering: Juridisch (de iure) zijn er niet zoveel ‘discriminaties' in Vlaanderen maar feitelijk (de facto) wel, gelet op bijvoorbeeld de hardnekkige rolpatronen en beeldvorming die er bestaan en waarmee er achterstellingen ontstaan die wellicht niet intentioneel zo bedoeld zijn, maar wel hetzelfde effect hebben. Via sensibilisering creëren we een draagvlak voor het zichtbaar maken van de achterstellingsmechanismen met het oog op de wijziging van attitudes.
   
 • Een eigen wettelijk kader: Maatschappelijke veranderingen komen niet alleen tot stand door sensibiliserings- en informatiecampagnes. Ze worden mee in vorm gegoten door structurele en decretale maatregelen. Een belangrijk instrument is dus de mogelijkheid tot het creëren van een wettelijke basis die leidt tot het wegwerken van feitelijke discriminaties.
   
 • De wetenschappelijke onderbouw: Situaties en omstandigheden worden via onderzoek ontleed of in kaart gebracht (geïnventariseerd), er worden gegevens verzameld en beleidsindicatoren ontwikkeld. 
Lees meer :

NIEUWS

Eindrapport Centraal Expertencomité‘Monitoring Discriminatie'

Het Centraal Expertencomité heeft op 9 december 2020 haar eindrapport opgeleverd.Recent werden diverse initiatieven aangekondigd om...
(lees meer)

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)