Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Wetgeving  >  Vlaanderen

Vlaamse wetgeving

Het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid werkt binnen de krijtlijnen van het kaderdecreet van 10 juli 2008:

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, 10 juli 2008

 , 18

Andere belangrijke wetgevingsinstrumenten voor het Vlaams gelijkekansenbeleid zijn:

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid , 5 juni 2009

DecDe Decreet betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond, 20 maart 2009

 

Naast de hierboven opgesomde regelgeving, is er ook vanuit andere Vlaamse beleidsdomeinen wetgeving ontwikkeld die gelijke kansen en non-discriminatie als doelstellingen dragen, bijvoorbeeld:

Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, 8 mei 2002

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 21 maart 2014

Decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, 25 april 2014

1. Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleidMaarEr Er

 2. Decreet van 13 juli 2007 ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid  

Bestuursdecreet van 07/12/2018 (evenwichtige participatie vrouwen en mannen in bestuurs- en adviesorganen)

 

 

Lees meer :

NIEUWS

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over...
(lees meer)

ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN BEPERKING IN VLAANDEREN

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes...
(lees meer)