Navigatie
U bent hier : Nieuws
Nov 04

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het beleidsplan focust op een beperkt aantal vernieuwende acties, telkens in een samenwerking tussen het beleidsveld GKII en andere beleidsdomeinen. Voor deze acties worden extra middelen ingezet en dit voor een looptijd van de volledige legislatuur. De rapportering over de acties gebeurt binnen de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). Het beleidsplan omvat acties die in 2020 opstarten, en acties die op een later tijdstip beginnen.

Naar het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

 

Lees meer :