Navigatie
U bent hier : Nieuws
Jun 03

Nieuw onderzoek: evaluatie toegankelijkheidsverordening stedenbouw

De Vlaamse stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening bestaat intussen 10 jaar. Dit was dé aanleiding om deze regelgeving te evalueren en na te gaan of ze leidt tot een verbeterde toegankelijkheid van nieuwe en verbouwde publiek toegankelijke infrastructuur in Vlaanderen.  
Inter kreeg de opdracht om in 2018-2019 te onderzoeken hoe deze toegankelijkheidsverordening in de praktijk gebracht werd en welke invloed ze had op de toegankelijkheid van gebouwen voor het grote publiek. Stakeholders uit het onderzoek bevestigden de meerwaarde van toegankelijkheid maar toch toont het onderzoek aan dat er op het terrein nog onvoldoende winsten worden geboekt om toegankelijkheid te verzekeren. De stakeholders deden heel wat verbetervoorstellen. Die verwerkte Inter tot zes aanbevelingen voor het beleid. Samen kunnen ze een hefboom zijn om de toegankelijkheid in Vlaanderen een impuls te geven.

naar het onderzoeksrapport (in pdf)

naar een beknopte samenvatting

Lees meer :