Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Campagnes

Campagnes

Beïnvloeding van beeldvorming speelt een belangrijke rol bij het realiseren van gelijke kansen. Stereotiepe beeldvorming en vooroordelen liggen namelijk vaak aan de basis van discriminaties. Vandaar dat werken aan een juiste, niet-stereotiepe en genuanceerde beeldvorming een permanente bekommernis is van het gelijkekansenbeleid. Sensibiliseren is daarom een belangrijke opdracht voor Gelijke Kansen en campagnes vormen daarbij een goed instrument.

In de loop van de jaren heeft Gelijke Kansen campagnes gevoerd rond verschillende thema’s. Hieronder vind je een overzicht van de meest recente campagnes. 

Oudere campagnes vind je terug in het archief.
Hou er rekening mee dat de contactadressen voor afgesloten campagnes vaak niet langer geldig zijn.  

CAMPAGNE PARTNERGEWELD (2018)

Omdat partnergeweld ook mannen treft.
Een campagne van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans.

https://youtu.be/6GzmT2LHb1M

GENDERKLIK CAMPAGNE (2018)

Genderklik.be maakt komaf met hokjes voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen in de samenleving en helpt jou de genderklik te maken op een leuke en interactieve manier.

Meer info: genderklik.be / https://www.facebook.com/genderklik/

‘ZIT U HIER VOOR IETS TUSSEN?’ (2017)

campagne rond vooroordelen en discriminatie ‘Zit u hier voor iets tussen’.
Meer informatie over deze campagne kan u hier vinden: ‘Zit u hier voor iets tussen’

WEEK VAN UNIVERSAL DESIGN (2016)

Campagne over het belang van universal design en toegankelijkheid. Lees meer over de activiteiten.

SPORTS4EVERY1 (2014)

Deze campagne wilde het taboe rond holebiseksualiteit in de sportwereld doorbreken. Samen met atleten uit verschillende sporttakken werd een boodschap van openheid en tolerantie gegeven.

campagne website Sports4Every1
facebook pagina Sports4Every1

AN ACT OF LOVE (2014)

Binnen een relatie gebeurt het vaak dat na verloop van tijd een van beide partners een stap(je) opzij zet in zijn/haar loopbaan.  Voor de kinderen, het huishouden of mantelzorg voor familieleden. Dat heeft vaak grote implicaties, bijvoorbeeld voor het pensioen.

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid maakt koppels bewust van de impact van loopbaankeuzes en zet hen ertoe aan in een relatie dit thema niet uit de weg te gaan en hier onderling afspraken over te maken. Nadenken over een waterdichte regeling is dus aangeraden en het hoeft helemaal geen vorm van wantrouwen te zijn voor de relatie. Integendeel, het is een bewijs dat je als koppel fair en verantwoordelijk voor elkaar wilt zijn, ook al is de liefde voorbij.

Act of love website

CAMPAGNE PARKEERKUNST (2014)

Met Parkeerkunst sensibiliseerde de Vlaamse Overheid burgers rond de problematiek van het onrechtmatig gebruik van parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Het project bracht kunstenaars met een beperking samen met door S.M.A.K. gekozen kunstenaars. Samen pakken ze zo'n parkeerplaats aan en veranderen deze in een kunstwerk, een plaats waar respect voor wordt opgebracht. 

film parkeerkunst
 

THE ONLY GAY IN FOOTBALL (2013)

Deze campagne lanceerde het actieplan 'Holebi of hetero, maak er geen spel van!' rond homofobie in het voetbal.

voetbalactieplan
voetbalcampagne op facebook 

MENSEN MET EEN HANDICAP ZIJN GEWOON MENSEN, ZIE ZE NIET ANDERS (2013)

Campagne over de beeldvorming rond personen met een handicap

handicapcampagne

Deze campagne tracht het stereotiepe denken over personen met een handicap te doorbreken. Mensen met een handicap worden zelden als gewone mensen in beeld gebracht, gewoon mensen met hun talenten, hun mogelijkheden en hun eigen kantjes. De campagne ging met enkele treffende spotjes op TV de stereotypes te lijf.

GENDERKLIK CAMPAGNE (2011)

Campagne over gender en de genderklik

Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt. 

website van genderklik

logo genderklik

Campagne rond oudere holebi's

Oudere holebi’s zijn een vaak onzichtbare groep in onze maatschappij, die kampt met eenzaamheid, mobiliteitsproblemen en sociaal isolement. Er is weinig zicht op de leef-, woon- en zorgomstandigheden van holebi's ouder dan 50 jaar. Holebi-ouderen groeiden vaak op in een tijd waarin homoseksualiteit amper bespreekbaar was. De onwetendheid en onverdraagzaamheid van leeftijdsgenoten in bijvoorbeeld een rusthuis is daardoor vaak groot. Daarnaast weten we dat heel wat zorginstellingen erg heteronormatief werken. Het is belangrijk dat die instellingen beseffen dat ze holebibewoners in huis hebben, met specifieke noden.

In 2011 voerde çavaria in opdracht van Minister Pascal Smet een project uit: De Roze Belweek. En dit om een beter zicht krijgen op de gevoeligheden en belevingswereld van holebi-ouderen. Holebi-ouderen - maar ook hun vrienden, familie en hulpverleners - signaleerden eind september 2011 vragen en (positieve) ervaringen via het gratis nummer van de Roze Belweek. Meer informatie vindt u bij Çavaria.

TOLERO CAMPAGNE (2008)

Campagne rond seksuele oriëntatie

F*ck hetero's en holebi's, ik ben tolero

Homo’s, lesbiennes, bi’s of hetero’s in vakjes stoppen, daar doen tolero’s niet aan mee. Ze zijn tolerant tegenover iedereen. Want het draait toch niet om iemands geaardheid, wel om de persoon zelf. Dus ‘Fuck hetero’s en holebi’s. Ik ben tolero’. Zo simpel is ‘t.

DRUK DRUK DRUK. (2008-2009)

Stress bij jonge gezinnen gemeten en in kaart gebracht.

Jonge gezinnen hebben het vaak erg druk: ze leven in de ‘spits’ van hun leven. Zeker wanneer beide ouders werken, is het vaak moeilijk om werk en gezin te combineren. Door middel van een campagne en een onderzoek trachtte het Vlaamse gelijkekansenbeleid te weten te komen hoe jonge gezinnen zich voelen, en op welke manier ze er toch in slagen om alles rond te krijgen en gelukkig te zijn.  In samenwerking met de Gezinsbond.

ALLEENSTAANDE OUDERS. (2008)

De meeste alleenstaande ouders zijn alleenstaande moeders. In samenwerking met Sanoma vroeg het Vlaamse gelijkekansenbeleid aan alleenstaande ouders hoe ze zich voelen en wat zij als de grootste moeilijkheden zien in hun leven. Dat veel alleenstaande ouders het moeilijk hebben om financieel rond te komen, is een van de meest opvallende conclusies. Flair wijdde een reeks aan alleenstaande moeders, die elk in een artikel vertelden hoe ze het  aanpakken. 

Campagne expertendatabank

Op woensdag 12 maart 2008 werd de expertendatabank gelanceerd. In 2011 werd de databank gepromoot met de advertentie: "Het moet niet altijd Carl Devos zijn."

In 2013 werd Rik Torfs het gezicht van de expertendatabank.

 

TOEGANKELIJK VLAANDEREN (2006-2007)

Trek er ongehinderd op uit! Campagne ter bekendmaking van de databank Toegankelijk Vlaanderen.

Toegankelijk Vlaanderen

Op de website Toegankelijk Vlaanderen  kan u informatie vinden over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en ruimten in de verschillende Vlaamse provincies. Het gaat bijvoorbeeld over gemeentenhuizen, hotels, sportinfrastructuur, of wandelpaden... Deze informatie wordt verzameld door de technische adviesbureaus en vertaald naar verschillende niveaus van toegankelijkheid. Zo kan ieder voor zichzelf inschatten of een gebouw of ruimte al dan niet voldoet aan zijn of haar individuele behoeften.

'DENK NIET CLICHÉ. STEM NIET CLICHÉ' (2006 EN 2009)

Campagne rond de meerwaarde van divers samengestelde besturen.

Batman met blindegeleidehond, zwarte superman, vrouwelijke hulk. Denk niet cliché, stem niet cliché

'100 JAAR VROUWENSTRIJD' (2005)

Campagne rond 100 jaar vrouwenraad en de toekomst van de vrouwenemancipatie

logo 100 jaar vrouwenstrijd - Groot debat: dat mannen meer verdienen is logisch, ze werken harder.