Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Campagnes  >  Mensen met een handicap

Mensen met een handicap zijn gewoon mensen. Zie ze niet anders.

HERKEN JE DIT?

Als je een persoon met een handicap ontmoet, dan valt je vooral de handicap op. Eigenlijk is dat vreemd. Mensen met een handicap zijn gewone mensen, hun beperking is maar één eigenschap, niet meer en niet minder. Dus als je enkel de handicap ziet, verlies je de persoon uit het oog. Dat willen we veranderen. Kijk naar de persoon, niet naar de handicap. Behandel mensen met een beperking met respect, toon begrip voor de handicapsituatie, maar reageer niet betuttelend of overmatig bezorgd.

TELEVISIESPOTS

Er werden drie spots opgenomen ter ondersteuning van de campagne. Hieronder stellen we ze ter beschikking met ondertitels, met gebarentolk en met audio description.

HOE GA JE MET HEN OM?

Gewoon, net zoals met iedereen. Eigenlijk zoals iedereen zelf behandeld zou willen worden. Mensen met een beperking zijn niet continu op zoek naar hulp. Als ze iets nodig hebben, zullen ze het wel vragen. Mensen met een handicap willen deelnemen aan het leven. Soms doen er zich drempels voor. Heb oog voor deze drempels en streef ernaar om ze in dialoog met mensen met een handicap weg te werken.

WAT ZEG JE NU EIGENLIJK?

Je spreekt niet over gehandicapten maar over mensen met een handicap of mensen met een beperking. Waarom? Simpel, het gaat in de eerste plaats om mensen. Mensen vallen niet samen met hun handicap, ze zijn veel meer dan dat. Als de handicap niet relevant is, benoem je hem niet. Als we de beperking toch willen benoemen, spreken we over mensen met een beperking of mensen met een handicap. Trouwens, een beperking is relatief. Een beperking is pas een handicap als je er last van hebt, bijvoorbeeld door een onaangepaste omgeving. Een rolstoelgebruiker ervaart zijn beperking als een handicap, als hij niet vlot een winkel in en uit kan.

WAT ZEG JE NIET?

We gebruiken in geen geval 'gehandicapten', 'mensen met een gebrek', 'gebrekkigen', 'mindervaliden', 'andersvaliden', 'invaliden'.

IN EEN GESPREK?

Maak niet altijd van de handicap het gespreksonderwerp. Niet in een gesprek met iemand privé of op het werk, maar ook niet in een interview of reportage voor krant, radio of televisie. Mensen met een beperking doen wel wat meer in hun leven dan omgaan met hun beperking, ze hebben vaak heel wat meer te vertellen.

OVER DEZE CAMPAGNE

De campagne 'Gelijke rechten voor mensen met een handicap' is een initiatief in opdracht van de minister van Gelijke Kansen door Gelijke Kansen in Vlaanderen van de Vlaamse Overheid. De campagne bestaat uit sensibiliserende tv-spots op één en Canvas. Daarnaast wordt er op VRT televisie en radio aandacht besteed aan mensen met een beperking in de programmering. Bij de aanpak van de campagne werden steeds mensen met een beperking zelf betrokken. Het is tijd dat de beeldvorming over mensen met een handicap in Vlaanderen verandert. Deze campagne zet de Vlaming aan het denken.
 

Copyright © 2013 Gelijke Kansen in Vlaanderen / Disclaimer