Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Expertendatabank

Expertendatabank

De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar gelijkekansenbeleid een expertendatabank ontwikkeld met deskundigen uit groepen die traditioneel maar weinig aan bod komen in de media, zoals vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond of personen met een handicap. Met het project wil de Vlaamse overheid hun zichtbaarheid in de media bevorderen in een niet-stereotiepe context. De expertendatabank bevat inmiddels een duizendtal namen en wordt gebruikt door Journalisten en programmamakers. Dit biedt hen een extra hulpmiddel om deskundigen te vinden in een brede waaier van materies, van bodemkunde tot harttransplantatie. Daarnaast bevat de databank contactgegevens van organisaties die werken rond de thema’s en groepen als gender, lgbt, mensen met een migratie-achtergrond en personen met een handicap. Zo kan de kennis over die gelijkekansenthema’s vlotter worden verspreid.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) werd nauw betrokken bij de opbouw van de databank om de gebruiksvriendelijkheid ervan voor journalisten en programmamakers te bevorderen.

Op woensdag 12 maart 2008 werd de databank gelanceerd. In 2011 werd de databank gepromoot met de advertentie: "Het moet niet altijd Carl Devos zijn."

Eind 2011 publiceerde Gelijke Kansen de brochure 'Voorbij het cliché'. Deze brochure wil journalisten inspireren bij hun streven naar een genuanceerde beeldvorming. Het is een bundeling van de artikelenreeks van de hand van Jef Van Baelen die eerder verscheen in De Journalist.

In 2013 werd Rik Torfs het gezicht van de expertendatabank.

Tien jaar na de oorspronkelijke lancering, werd de databank in 2018 grondig vernieuwd. Journalisten, programmamakers, studenten journalistiek en andere organisaties die de experten uit de databank meer zichtbaarheid kunnen geven op het publieke forum als expert, kunnen zich gratis registreren en de databank raadplegen op www.expertendatabank.be .De herlancering ging gepaard met een wervingscampagne ter uitbreiding van het expertenbestand en een bekendmakingscampagne bij mediamakers, met Carl Devos als boegbeeld.

Lees meer :

NIEUWS

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over...
(lees meer)

ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN BEPERKING IN VLAANDEREN

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes...
(lees meer)