Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  FAQ

FAQ

Vraag: Wat is het verschil tussen het team Gelijke Kansen en de Dienst Diversiteit van de Vlaamse overheid?

Beide diensten maken deel uit van de Vlaamse overheid. De opdracht van het Team Gelijke Kansen (ABB) bestaat in de eerste plaats uit het tot stand brengen van gelijke kansen in de samenleving. De Dienst Diversiteit (AGO) werkt intern rond gelijke kansen en diversiteit bij het personeel van de Vlaamse overheid en ressorteert onder de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken.
 

Vraag: Wat betekent gender, toegankelijkheid, inclusief onderwijs... ?

Begrippen die eigen zijn aan het gelijkekansenbeleid, worden uitgelegd in de woordenlijst.
 

Vraag: Ik heb ongelijke kansen! Kunnen jullie iets voor me doen?

Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Gelijke kansen zijn echter heel breed en moeten worden waargemaakt op de verschillende beleidsdomeinen. Zo zijn er gelijke kansen in het onderwijs, op de werkvloer, bij verkiezingen, bij sollicitaties... Bovendien zijn zowel de gemeenten, Vlaanderen, de federale overheid, Europa en de Verenigde Naties met deze materie bezig.

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid spitst zich toe op een aantal doelgroepen en aandachtsdomeinen. Er wordt gewerkt rond gelijke kansen voor vrouwen en mannen, holebi's en transgenders, personen met een handicap en toegankelijkheid (fysieke en van informatie). Meer hierover vindt u op de pagina over doelgroepen.

Het Team Gelijke Kansen behandelt geen individuele meldingen in verband met discriminatie op basis van de wettelijke beschermde discriminatiegronden. Daavoor kan u terecht bij de daarvoor bevoegde onafhankelijke organen zoals Unia, de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Zie de pagina "meld discriminatie"
 

Vraag: Kan ik subsidies verkrijgen voor het toegankelijk maken van mijn infrastructuur?

Het Vlaamse beleid streeft naar de realisatie van een integraal toegankelijke leefomgeving, zodanig dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Het Gelijkekansenbeleid heeft echter niet de bedoeling en is budgettair ook niet in de mogelijkheid om subsidies te voorzien voor infrastructuuraanpassingen.

Mogelijk voorziet jouw gemeentebestuur in bepaalde gevallen wel in een tussenkomst. Voor meer informatie en advies rond toegankelijkheid kan je contact opnemen met Inter, het Vlaams Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Voor toeristische accommodaties voorziet Toerisme Vlaanderen in mogelijke premies voor het uitvoeren van toegankelijkheidsaanpassingen. Je leest hier alles over op de website van Toerisme Vlaanderen.

Lees meer :