Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Onderzoek  >  Discriminatierecht en andere

Onderzoek Discriminatierecht en ander onderzoek

2020

RAPPORT EVALUATIE GELIJKEKANSENDECREET

Hoe ziet de anti-discriminatieregelgeving er uit in andere Europese lidstaten (in het bijzonder Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk)? Hoe zijn daar de [relevante] Europese richtlijnen geïmplementeerd? Is er zicht op voordelige en/of nadelige effecten? Hoe verhouden deze regelgevingen zich met de Vlaamse antidiscriminatieregelgeving? (Rechtsvergelijkend onderzoek) . In welke mate en op welke wijze pasten de Belgische rechtbanken en gerechtshoven het gelijkekansendecreet toe? Welke eventuele lacunes in het decreet legt deze rechtspraak bloot?”

Vragen die beantwoord worden in een onderzoek die het Vlaamse Gelijkekansenbeleid bestelde bij DEMOS Public Law.  De resultaten van het onderzoek zijn hieronder te vinden in 4 documenten.

Inleiding (pdf)

Deel 1 rechtsvergelijking (pdf)

Deel 2 rechtspraakoverzicht (pdf)

Deel 3 subvragen (pdf)

2015


Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. 

Cops, D., Pleysier, S., Put, J., De Boeck, A.


PDF-versie


Seksismeverbod in de Strafwet. Baat niet, schaadt wel (deel 1).

Vrielink, J., Van Dyck, S.


PDF-versie


Seksismeverbod in de Strafwet. Baat niet, schaadt wel (deel 2).

Vrielink, J., Van Dyck, S.


PDF-versie


Does equality law make a difference? Social science research on the effect of discrimination law on (potential) victims.

Vrielink, J.


PDF-versie


Gelieve zich te onthouden indien man. Juridische aspecten van het voorbehouden van academische posities exclusief aan vrouwelijke kandidaten.

Vrielink, J., Sottiaux, S.


PDF-versie


 


2014


Toegankelijkheidsregelgeving. Een overzichtsanalyse van regelgeving inzake fysieke toegankelijkheid van gebouwen en woningen in Engeland, Finland, Nederland en de Verenigde Staten.

Neuvonen, P., Vrielink, J., Steunpunt Gelijkekansenbeleid


PDF-versie


Cascade-aansprakelijkheid, onjuiste berichtgeving en de Antiracismewet.

Vrielink, J.


PDF-versie

 


2013


Uncovering French and Belgian face covering bans.

Brems, E., Vrielink, J., Chaib, S.


PDF-versie


Assistentiehond mag op restaurant.

D'Espallier, A., Vrielink, J.


PDF-versie 

 


2012


A test of faith? Religious diversity and accommodation in the European workplace.

Aldadi, K., Foblets, M., Vrielink, J., Steunpunt Gelijkekansenbeleid


PDF-versie


Tomorrowland en Belgenland.

Vrielink, J.


PDF-versie


Institutionalisering van gelijkheid en mensenrechten. Gelijkheidsorganen en mensenrechteninstellingen in Vlaanderen en België.

Vrielink, J., Sottiaux, S., Steunpunt Gelijkekansenbeleid


PDF-versie


Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie.

Sottiaux, S., Vrielink, J., Steunpunt Gelijkekansenbeleid


PDF-versie


Handschudweigeraar kan het schudden.

Vrielink, J.


PDF-versie


Antiseksismewet invoeren is ongrondwettig en onzinnig

Vrielink, J.


PDF-versie

 


2011


Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.

Valgaeren, E, Steunpunt GelijkekansenbeleidPDF-versie

 


2009


Koken in dezelfde keuken? Onderzoek naar de mogelijke invulling van een Vlaams geïntegreerd gelijkekansen- en/of diversiteitsbeleid.

Motmans, J, Cortier E, Steunpunt Gelijkekansenbeleid.PDF-versie

 


 

 

Lees meer :