Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Onderzoek  >  Gender  >  Studiedag In vakken gestopt

In vakken gestopt

Jongens die mode volgen, meisjes elektriciteit: het zijn nog steeds witte raven. De schoolloopbanen van meisjes en jongens in het Vlaamse TSO en BSO volgen voor een groot deel een genderstereotiep patroon. Ze worden als het ware in vakken gestopt, met alle gevolgen vandien: een verspilling aan human resources, een gesegregeerde en rigide arbeidsmarkt, sociale en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid  organiseerde in samenwerking met het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het Departement Onderwijs en Vorming op 14 oktober 2015 een studiedag over het thema gender en studiekeuze.

Welke actoren en factoren beïnvloeden het studiekeuzeproces? Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid levert een antwoord op die vragen in een onderzoeksrapport. De sprekers en deelnemers aan de studiedag dachten daarop verder: welke ingrepen kunnen ervoor zorgen dat jongens en meisjes een vrije studiekeuze kunnen maken op basis van hun talenten, competenties en motivatie - los van genderverwachtingen?

Hieronder vind je het volledige onderzoeksrapport “In vakken gestopt”, de presentaties van de diverse sprekers en de leeslijst die RoSa ter gelegenheid van de studiedag opstelde.

Presentatie çavaria (Steven De Baerdemaker) - video 

Lees meer :

NIEUWS

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)

Nieuw onderzoek: evaluatie toegankelijkheidsverordening stedenbouw

De Vlaamse stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening bestaat intussen 10 jaar. Dit was dé aanleiding om deze regelgeving te evalueren...
(lees meer)