Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Onderzoek  >  Handicap

Onderzoek en monitoring handicap

2022

SV-RAPPORT 'MAATSCHAPPELIJKE POSITIE EN PARTICIPATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP'

In dit rapport van Statistiek Vlaanderen wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen.

Voor de afbakening van de doelgroep wordt vertrokken van de definitie zoals opgenomen in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2006).

naar het rapport van statistiek vlaanderen

2018

"Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen"

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

PDF-versie van het onderzoek

 

2017

"Indicatorenset Handicap"

Deze ontwerp-indicatorenset ter opvolging van de participatie van personen met een functiebeperking aan verschillende domeinen van het leven werd ontwikkeld door de Universiteit Gent. De set vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van een monitor handicap, die door de Vlaamse Statistische Autoriteit (voormalige studiedienst Vlaamse Regering) zal worden ontwikkeld en waar in 2018 een 1 –meting van wordt opgesteld. De monitor zal een potentiële meerwaarde vormen voor de opvolging van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Vlaanderen.

PDF-versie ontwerp-monitorset UGent

"Inclusiespiegel 2016" van GRIP

De Inclusiespiegel geeft een foto en een evolutie weer van de deelname van personen met een handicap aan de samenleving. Aan de hand van een aantal sleutelindicatoren op domeinen zoals onderwijs, werk, wonen, inkomen, sport en cultuur presenteert het rapport cijfergegevens die de participatiekloof weergeven met personen zonder handicap.

PDF-versie van het onderzoek

 

2016

"Inclusie en participatie van personen met een beperking in Vlaanderen: de representatie van mensen met een beperking in de Vlaamse media."
Onderzoeker: Tina Goethals
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove, co-promotor: Prof.dr. Dimitri Mortelmans

PDF-versie van het onderzoek

"Inclusie en participatie van personen met een beperking in Vlaanderen: persoonlijke narratieven van mensen met een beperking."
Onderzoeker: Tina Goethals
Promotor: Prof.dr. Geert Van Hove, co-promotor: Prof.dr. Dimitri Mortelmans

PDF-versie van het onderzoek

"Inclusie en participatie van personen met een beperking in Vlaanderen: een participatief onderzoek naar politieke participatie van mensen met een verstandelijke beperking"
Onderzoeker: Tine Goethals  
Promotor: Prof.dr. Geert Van Hove, co-promotor: Prof.dr. Dimitri Mortelmans

PDF-versie van het onderzoek

"Handistreaming in de Vlaamse beleidsdomeinen Onderwijs&Vorming, Werk en Sociale Economie"
Onderzoeker: Heleen Huysentruyt
Promotor: Prof.dr. Karen Celis, Prof.dr. Petra Meier

PDF-versie van het onderzoek


2015

"In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?"
Onderzoekers: Stef Keunen en Sébastien van Damme
Promotoren: Prof. dr. Daniël Cuypers & Prof. dr. Petra Meier

PDF-versie van het onderzoek

“Ableism at work: an analysis of the power in discourses of disability in workplaces and on the labor market"
 Onderzoeker: Eline Jammaers
 Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni, co-promotor: dr. Stefan Hardonk

PDF-versie van het onderzoek

2012

Participatie door personen met een handicap aan het beleid.
NOOZO

PDF-versie van het onderzoek

2011

Beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking
Tina Goethals, Geert Van Hove - Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek, in samenwerking met Onze Nieuwe Toekomst vzw

PDF-versie van het onderzoek
Toegankelijke PDF-versie van het onderzoek
 

2010

Onzichtbaarheid. Personen met een handicap in nieuwsuitzendingen bij VRT en VTM, 2007-2009
Dr. Sara Vissers, Prof. Marc Hooghe (KULeuven)

PDF-versie van het rapport
 

 

Lees meer :