Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Onderzoek  >  Holebi en Trans

Onderzoek LGBTQI+

2021

Onderzoek Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen.

Rutgers & UZ Gent, 2020. Auteurs: Jenneke van Ditzhuijzen & Joz Motmans

Onderzoeksproject gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nederland) en Agentschap Binnenlands Bestuur (afd Gelijke kansen, Integratie en Inburgering), Vlaamse overheid.

Naar het rapport (pdf)

2017

Intersekse/DSD in Vlaanderen. Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de zorg- en sociale situatie van personen en ouders van kinderen met intersekse/DSD in Vlaanderen.
dr. Callens, N., Prof.dr. Motmans, J., Prof.dr. Longman, C., Centrum voor Cultuur en Gender, UGent. Transgender Infopunt, UZ Gent.

PDF-versie van het rapport (samenvatting)

2015

Gezinnen in transitie. De invloed van een transgender ouder op het algemeen welzijn van het kind.
Dierckx, M., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het rapport

2014

De context van homofoob geweld in de publieke ruimte. Een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel.
Huysentruyt, H., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het rapport 
Vertaling naar het Frans (PDF)

Geweld tegenover holebi's.
D'haese, L., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Eerste tussentijds rapport: Verkennende studie over de beleving, de omstandigheden en de uitkomsten van holebigeweld in Vlaanderen. (PDF) 
Tweede tussentijds rapport: Een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan. (PDF)

Geweldervaringen van transgender personen.
Motmans, J., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het rapport

 

2011

Drempels die allochtone holebi's ervaren bij coming-in, met specifieke aandacht voor het genderperspectief: een explorerend kwalitatief onderzoek
Poelman, M., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het rapport

Zzzip²: Onderzoek naar de levenskwaliteit van Vlaamse holebi's
Dr. Versmissen, D., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het onderzoek
Samenvatting van het onderzoek (PDF)

De levenskwaliteit van transgender personen
Dr. Motmans, J., Prof.dr. T'Sjoen, G., Prof.dr. Meier, P., Steunpunt Gelijkekansenbeleid
PDF-versie van het onderzoek

2010

Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren
Dewaele, A., Van Houtte, M., Steunpunt Gelijkansenbeleid
PDF-versie van het rapport 

2009

Het discours van jongeren over gender en holebiseksualiteit  - Over flexen, players en metroseksuelen 
Dr. Alexis Dewaele (Steunpunt Gelijkekansenbeleid)
PDF-versie van het rapport.


 Wellebi. Onderzoek naar sociaal en mentaal welbevinden van lesbische en biseksuele meisjes.
Miranda Schoonacker (VUB)
 PDF-versie van het rapport.
 

2008

De schoolloopbaan van hetero-en holebijongeren
Dr. Alexis Dewaele (Steunpunt Gelijkekansenbeleid), in samenwerking met de UGent 
 PDF-versie van het rapport.
 

2007

De houding van jongeren ten aanzien van holebi-rechten. Een kwantitatieve en kwalitatieve survey.
Marc Hooghe, Ellen Quintelier, Ellen Claes, Yves Dejaeghere, Allison Harrell (K.U.Leuven)
 PDF-versie van het rapport.
 

Lees meer :