Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Subsidies

Subsidies 2020-2024Hier binnenkort projectoproepen Actief Vaderschap en Inclusief Samenleven

 

 

Aanvraag van subsidies gelijkekansen-projecten periode 2020-2024

Gelijke kansen zijn zeker niet alleen een zaak van de overheid. Om gelijke kansen in Vlaanderen te realiseren is betrokkenheid en inbreng van velen gewenst. Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid via het gelijkekansenbeleid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken als migratieachtergrond, leeftijd …

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten.

De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Bovendien lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen. Eerste datum voor indiening 1 oktober 2020. Daarna liggen de deadlines voor indiening steeds op 1 mei en 1 oktober voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij: gelijkekansen@vlaanderen.be

 

De subsidiegids vind je via de link hieronder:

Subsidiegids projecten gelijkekansenbeleid 2020-2024 (word)

Subsidiegids projecten gelijkekansenbeleid 2020-2024 (pdf)

 

Voor de projectaanvraag maak je gebruik van het aanvraagformulier (word):

 

 

Resultaat van oproepronde 2020

Resultaat van oproepronde 2021

 

Documenten voor de afrekening van projecten 2020-2024 

Om een vlotte verwerking van je subsidiedossier te kunnen garanderen, is het belangrijk om de daarvoor bestemde rapportagedocumenten te gebruiken. Meer uitleg en de documenten voor de afrekening vind je hier.

De opdracht tot uitbetaling van het saldo wordt pas gegeven nadat de rapportage werd ingediend, onderzocht  en goedgekeurd. Daarna volgt de effectieve uitbetaling.

Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de eventueel verkregen voorschotten teruggevorderd.

Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be

 

 

Subsidies 2015 - 2019

 

Aanvraag subsidies gelijkekansen-projecten

De informatie over het  kader voor projecten die ingediend werden tot en met 2019 vind je hieronder. Deze info geldt alleen nog voor de afrekening van projecten.

Uitbetaling subsidieproject

Wanneer de subsidieaanvraag definitief werd goedgekeurd, kan een organisatie, al naar gelang de grootte van de toegekende subsidie, een voorschot ontvangen. Het saldo wordt uitbetaald na indiening en controle van het afrekeningsdossier.

Om een vlotte en accurate verwerking van uw subsidiedossier te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de verschillende dossiers zoveel mogelijk te uniformiseren. Meer richtlijnen vind je hier.

Verplichte documenten bij een eindafrekening:


 

Algemene opmerkingen

Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de reeds verkregen voorschotten teruggevorderd.

De opdracht tot uitbetaling van het saldo kan pas gegeven worden nadat alle stukken werden ingediend, onderzocht  en goedgekeurd. Daarna volgt een administratieve procedure om effectief tot betaling te kunnen overgaan.

Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, dan kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be  (02/553 48 68) 

Lees meer :