Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Subsidies

Subsidies

Aanvraag subsidieproject

Momenteel wordt het nieuwe kader voor projectoproepen voor het Gelijkekansenbeleid 2020-2024 uitgewerkt. Zo gauw dit  goedgekeurd is, vind je hier de informatie voor de indiening van projecten.

De informatie over het oproepkader voor projecten tot 2019 vind je hieronder.

Gelijke kansen zijn niet enkel een zaak van de overheid. Om het ideaal van gelijke kansen te realiseren in Vlaanderen is de inbreng nodig van velen. Door het geven van projectsubsidies moedigt Gelijke Kansen in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Zo wordt er ruimte geschapen voor creativiteit en frisse ideeën.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook extra in op situaties waarbij de etnische culturele achtergrond van mensen nog voor extra drempels zorgt. Zowel projecten die bijdragen tot het horizontale gelijkekansenbeleid als deze die de doelstellingen achter de eigen verticale werking helpen te verwezenlijken, komen in aanmerking voor subsidiëring. Bij de beoordeling van aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij deze prioriteiten.

De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Bovendien lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen.

 

Het aanvraagdossier bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijkomende informatie over de inhoudelijke en financiële werking van uw organisatie. Het aanvraag- en begrotingsformulier kan je hieronder donwloaden. (De instructies bij dit formulier zijn enkel zichtbaar indien u bij het openen voor de optie 'macro's inchakelen' kiest of de toetsencombinatie ctrl+shift+8 drukt)

Stuur de aanvraag naar:

Elektronisch:

gelijkekansen@vlaanderen.be

Papier:

Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Gelijke Kansen
Havenlaan 88 bus 70
B-1000 Brussel

 

Uitbetaling subsidieproject

Wanneer de subsidieaanvraag definitief werd goedgekeurd, kan een organisatie, al naar gelang de grootte van de toegekende subsidie, een voorschot ontvangen. Het saldo wordt uitbetaald na indiening en controle van het afrekeningsdossier.

Om een vlotte en accurate verwerking van uw subsidiedossier te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de verschillende dossiers zoveel mogelijk te uniformiseren. Meer richtlijnen vind je hier.

Verplichte documenten bij een eindafrekening:


 

Algemene opmerkingen

Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de reeds verkregen voorschotten teruggevorderd.

De opdracht tot uitbetaling van het saldo kan pas gegeven worden nadat alle stukken werden ingediend, onderzocht  en goedgekeurd. Daarna volgt een administratieve procedure om effectief tot betaling te kunnen overgaan.

Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, dan kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be  (02/553 48 68)