Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Subsidies  >  Oproep intersectionaliteit

Intersectionaliteit

De projecten in deze oproep zijn lopende, er kan geen project meer worden ingediend

Deze oproep focust op het thema 'Intersectionaliteit', en in het bijzonder op de kruispunten tussen gender en seksuele identiteit enerzijds en etniciteit anderzijds. Projecten die in aanmerking komen richten zich op de emancipatie van personen die zich op het kruispunt van een van de twee genoemde intersecties bevinden.

De oproep richt zich naar actoren uit het middenveld, de onderzoekswereld en steden en gemeenten.

De subsidie wordt eenmalig toegekend en is bestemd voor projecten van maximum 24 maanden. Projecten starten ten vroegste op 1 januari 2019 en eindigen ten laatste op 31 december 2020.

Een ontvankelijke subsidieaanvraag is :

Onvolledige of laattijdige subsidieaanvragen worden niet beoordeeld. Na het verstrijken van de deadline worden de ontvankelijke aanvragen onderzocht en het budget verdeeld. Er wordt vooraf geen maximum aantal te subsidiëren projecten voorgesteld, noch een limiet op de grootorde van het aan te vragen bedrag. In afnemende volgorde krijgen de best scorende projecten een subsidie toegekend, tot uitputting van de middelen.

Meer informatie over de oproep en haar formaliteiten (criteria, beoordeling, subsidiabele kosten,...) kan u in de toelichtingsbijlage lezen.

 

Met vragen kan u terecht bij gelijkekansen@vlaanderen.be

 

Links:

Lees meer :

NIEUWS

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over...
(lees meer)

ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN BEPERKING IN VLAANDEREN

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes...
(lees meer)