Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Toegankelijkheidsadvies

Toegankelijkheidsadvies

 

Heb je vragen over de toegankelijkheid van publieke gebouwen, evenementen, omgeving, mobiliteit, wonen, cultuur, erfgoed, toerisme, sport…? Dan kan Inter je verder helpen. Ouderen, mensen met een beperking, overheden, organisatoren, ontwerpers, vrijwilligers… kunnen bij Inter terecht voor ondersteuning, informatie, vorming, onderzoek en projecten. 
 
Inter is het extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen dat sinds 1 mei 2015 operationeel is. De organisatie is een fusie van de voormalige adviesbureaus (ATO, Westkans, Toegankelijkheidsbureau), Enter en Intro.
 

Inter

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Mail: info@inter.vlaanderen
Web: www.inter.vlaanderen

 

Toegankelijk bouwen

Voor advies en begeleiding inzake de toegankelijkheid van jouw bouwproject kan je terecht bij Inter. Zij bieden je de mogelijkheid om een begeleiding op maat van bij het eerste ontwerp van uw plannen tot en met een opvolging van de werf en de detailafwerking (welke cruciaal is om daadwerkelijk een integraal toegankelijk eindresultaat te realiseren).

Sinds 1 maart 2010 is er in Vlaanderen een nieuwe regelgeving in werking die de toegankelijkheid van publieke toegankelijke gebouwen vastlegt. Voortaan moet wie een publiek toegankelijk gebouw (zoals een winkel, appartementsgebouw, horecazaak of overheidsgebouw) wil bouwen of verbouwen bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook aandacht hebben voor toegankelijkheid.

De impact van de verordening is verschillend naargelang de omvang van het gebouw. Voor kleine bakkers, slagers of cafés zullen de voorschriften zich vaak beperken tot de toegang tot het gebouw. Voor grotere congrescentra of voor hotels met een aanzienlijk aantal kamers vallen dan weer alle ruimtes die publiek toegankelijk zijn onder het toepassingsgebied van deze nieuwe regelgeving.

Alle details over deze regelgeving, alsook ontwerptips en praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden op de website http://www.toegankelijkgebouw.be/. De site levert ook tekst en uitleg bij het waarom van de normen en doet aanbevelingen voor detaillering en uitvoering die een optimale toegankelijkheid verzekeren. Daar waar de verordening stopt, levert de website de nodige informatie om een gebouw en haar omgeving integraal toegankelijk te maken.
De “faq”-pagina van deze website geeft je bovendien een antwoord op vaak gestelde vragen omtrent de toepassing van de toegankelijkheidsverordening. Vind je hier het antwoord niet op jouw vraag betreffende de verordening contacteer dan gerust Inter. 

brochure omtrent de toegankelijkheidsverordening

Met de steun van Gelijke Kansen ontwikkelde Inter ook een aantal heel nuttige en praktische wenkenbladen. Deze wenkenbladen bevatten concrete tips om de toegankelijkheid van diverse gebouwen en voorzieningen te verbeteren.  Ze leveren uiteraard niet de volledige maatgerichte informatie van een toegankelijkheidsadvies, maar geven op een eenvpoudige manier wel al een beeld van hoe de fysieke toegankelijkheid, de toegankelijkheid van informatie en van dienstverlening verbeterd kan worden.


Toegankelijke evenementen

Voor advies en begeleiding bij het toegankelijk maken van jouw evenement (muziekfestival, sportmanifestatie, beurs, …) kan je eveneens terecht bij Inter. Zij verlenen advies op maat van de organisatie en geven ondersteuning in de praktische opbouw van het evenement. Met de medewerking van tal van vrijwilligers, firma’s en organisaties worden eveneens een aantal gespecialiseerde voorzieningen aangeboden zoals assistentie, voelstoelen, ringleiding, enz.

Inter ontwikkelde ook een brochure met tal van bruikbare tips en aanwijzingen die je als organisator kunnen helpen bij het toegankelijk maken van uw evenement voor iedereen.

 

Veelgestelde vraag: Kan ik subsidies krijgen voor het uitvoeren van toegankelijkheidsaanpassingen?

Lees meer :