Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Woordenlijst  >  Woordenlijst A-D

Woordenlijst A - D

ageïsm - engelse term voor discriminatie op basis van leeftijd

antidiscriminatiewet - federale wet die discriminatie op basis van godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd, of seksuele geaardheid strafbaar stelt op het vlak van toegang tot de arbeidsmarkt of een beroep, promotiekansen, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en lidmaatschap van een vereniging

arbeidsverdeling naar geslacht - de verdeling van betaalde en onbetaalde (zorg-)arbeid tussen mannen en vrouwen in het openbare en het privé-leven

biseksualiteit - zich zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelen

coming out - naar buiten komen met zijn of haar homoseksuele geaardheid

democratisch tekort - een te kleine deelname van een bepaalde groep aan de politieke besluitvorming; in een democratie moeten alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn (min of meer) overeenkomstig hun omvang

directe discriminatie - iemand minder gunstig behandelen op basis van zijn of haar geslacht, etnische afkomst, huidskleur, handicap, leeftijd… (zie ook discriminatie en indirecte discriminatie)

discriminatie - een onderscheid maken in de behandeling van personen omwille van een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie), of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat omwille van bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indirecte discriminatie)

diversiteit - de verschillen tussen de individuen van een groep, in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring

doelgroepen - groepen die omwille van bepaalde kenmerken (geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, …) gemakkelijk blootstaan aan achterstellingsmechanismen of discriminatie, en voor wie het beleid een bijzondere inspanning wil leveren 

Lees meer :