Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Binnen de Vlaamse Overheid  >  Doelstellingenkader

Doelstellingenkader 2020-2024 Horizontaal beleid

Hier vindt u het doelstellingenkader voor het Horizontaal Integratie- en Gelijke kansenbeleidsplan 2020-2024. Dat beleidsplan concretiseert de volgende passage uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:

“De Vlaamse Regering wil een robuust beleid ontwikkelen dat streeft naar een harmonieuze samenleving waarin kansen centraal staan, waarbij iedereen bijdraagt aan onze samenleving en bouwt en vormgeeft aan het Vlaams burgerschap. Dat veronderstelt acties op verschillende beleidsdomeinen. Op die manier creëren we een Vlaamse gemeenschap waarvan iedereen een volwaardig burger kan zijn en die stoelt op een gedeelde sokkel van verlichte normen en waarden. De overheid kan dit echter niet alleen. Alle krachten in de samenleving moeten worden geactiveerd en aangesproken, ook die van individuele burgers, bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen.”

Naar het doelstellingenkader (pdf)

 


OCM doelstellingenkaders tot 2019

Gender, seksuele identiteit, handicap en toegankelijkheid

Een OCM-cyclus wordt ingezet met het bepalen van strategische en operationele doelstellingen door de Vlaams Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering wordt voorbereid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Ook het middenveld wordt nauw betrokken in de verschillende fasen van dit proces.

Binnen de 6 maanden na het vaststellen van de doelstellingen, dienen deze vertaald te worden naar actieplannen. De kwaliteit van deze actieplannen is cruciaal voor het welslagen van het OCM-proces. De aandacht voor het kruispuntdenken is belangrijk aangezien de doelgroepen van het beleid geen monolythische blokken zijn. Ook mogen niet alleen symptomen worden bestreden, maar dient er ook gewerkt te worden aan structurele oorzaken die gelijke kansen in de weg staan.

 

Documentatie

Derde OCM-cyclus (2015-2019):

 

Tweede OCM-cyclus (2010-2014):

 

 

Eerste OCM-cyclus (2005-2009):

 

Lees meer :

NIEUWS

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)

Nieuw onderzoek: evaluatie toegankelijkheidsverordening stedenbouw

De Vlaamse stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening bestaat intussen 10 jaar. Dit was dé aanleiding om deze regelgeving te evalueren...
(lees meer)

Vernieuwde brochure

De brochure van ABB en çavaria over transgenders werd in 2019 grondig doorgelicht en vernieuwd. Je kan de nieuwste versie bestellen bij (lees meer)