Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Binnen de Vlaamse Overheid  >  Doelstellingenkader

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 goedgekeurd op de Vlaamse Regering.  

Het beleidsplan focust op een beperkt aantal vernieuwende acties, telkens een samenwerking tussen het beleidsveld GKII en andere beleidsdomeinen. Voor deze acties worden extra middelen ingezet en dit voor een looptijd van de volledige legislatuur. De rapportering over de acties gebeurt binnen de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). Het beleidsplan omvat acties die in 2020 opstarten, en acties die op een later tijdstip opstarten.

Naar het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024

 

Doelstellingenkader 2020-2024 Horizontaal beleid

Hier vindt u het doelstellingenkader voor het Horizontaal Integratie- en Gelijke kansenbeleidsplan 2020-2024. Dat beleidsplan concretiseert de volgende passage uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:

“De Vlaamse Regering wil een robuust beleid ontwikkelen dat streeft naar een harmonieuze samenleving waarin kansen centraal staan, waarbij iedereen bijdraagt aan onze samenleving en bouwt en vormgeeft aan het Vlaams burgerschap. Dat veronderstelt acties op verschillende beleidsdomeinen. Op die manier creëren we een Vlaamse gemeenschap waarvan iedereen een volwaardig burger kan zijn en die stoelt op een gedeelde sokkel van verlichte normen en waarden. De overheid kan dit echter niet alleen. Alle krachten in de samenleving moeten worden geactiveerd en aangesproken, ook die van individuele burgers, bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen.”

Naar het doelstellingenkader (pdf)

 

 


OCM doelstellingenkaders tot 2019

Gender, seksuele identiteit, handicap en toegankelijkheid

Een OCM-cyclus wordt ingezet met het bepalen van strategische en operationele doelstellingen door de Vlaams Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering wordt voorbereid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Ook het middenveld wordt nauw betrokken in de verschillende fasen van dit proces.

Binnen de 6 maanden na het vaststellen van de doelstellingen, dienen deze vertaald te worden naar actieplannen. De kwaliteit van deze actieplannen is cruciaal voor het welslagen van het OCM-proces. De aandacht voor het kruispuntdenken is belangrijk aangezien de doelgroepen van het beleid geen monolythische blokken zijn. Ook mogen niet alleen symptomen worden bestreden, maar dient er ook gewerkt te worden aan structurele oorzaken die gelijke kansen in de weg staan.

 

Documentatie

Derde OCM-cyclus (2015-2019):

Rapportage over de derde cylcus

Tweede OCM-cyclus (2010-2014):

 

 

Eerste OCM-cyclus (2005-2009):

 

Lees meer :