Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Binnen de Vlaamse Overheid  >  Doelstellingenkader

OCM Doelstellingenkader

Gender, seksuele identiteit, handicap en toegankelijkheid

Een OCM-cyclus wordt ingezet met het bepalen van strategische en operationele doelstellingen door de Vlaams Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering wordt voorbereid door de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Ook het middenveld wordt nauw betrokken in de verschillende fasen van dit proces.

Binnen de 6 maanden na het vaststellen van de doelstellingen, dienen deze vertaald te worden naar actieplannen. De kwaliteit van deze actieplannen is cruciaal voor het welslagen van het OCM-proces. De aandacht voor het kruispuntdenken is belangrijk aangezien de doelgroepen van het beleid geen monolythische blokken zijn. Ook mogen niet alleen symptomen worden bestreden, maar dient er ook gewerkt te worden aan structurele oorzaken die gelijke kansen in de weg staan.

 

Documentatie

Derde OCM-cyclus (2015-2019):

 

Tweede OCM-cyclus (2010-2014):

 

 

Eerste OCM-cyclus (2005-2009):

 

Lees meer :

NIEUWS

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over...
(lees meer)

ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN BEPERKING IN VLAANDEREN

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes...
(lees meer)