Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Internationaal  >  Europese Unie

Europese Unie

Gelijke rechten en gelijke behandeling waren van bij de oprichting van de Europese Unie (1957) grondbeginselen in de Europese regelgeving. De klemtoon lag lange tijd op werkgelegenheid en sociale zaken.

In het Verdrag van Amsterdam van 1997 wordt het principe van non-discriminatie ingevoerd. De discriminatiegronden die expliciet worden vermeld zijn geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.

Sindsdien werd de Europese regelgeving inzake discriminatie aangevuld met een aantal belangrijke richtlijnen (huidig rechtskader inzake non-discriminatie, PDF). Deze richtlijnen werden in het Vlaams gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet van 10 juli 2008 omgezet in Vlaamse regelgeving.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

 

Klik links om meer weten over het gender-, holebi-, transgender- en handicap beleid van de Europese Unie.

 

naar wetgeving internationaal