Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Internationaal  >  Europese Unie  >  gender

Gender in de EU

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is al van bij de oprichting van de Europese Unie een grondrecht. Sindsdien nam de EU talloze initiatieven voor gendergelijkheid in arbeidsparticipatie, opleiding, promotie, arbeidsvoorwaarden, gelijk loon, sociale zekerheid, ouderschapsverlof, toegang tot goederen en diensten.

Enkele voorbeelden:

Het Europees Pact voor gendergelijkheid 2011-2020 (Europese Raad) stelt drie grote doelstellingen voor de lidstaten

  • dichten van de genderkloof in tewerkstelling en sociale bescherming, inclusief de loonkloof
  • treffen maatregelen voor een betere combinatie arbeid-gezin
  • bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen

In december 2015 heeft de Commissie het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 aangenomen met het oog op het verbeteren van de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa en in de hele wereld, als opvolger voor de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het strategisch engagement richt zich op de volgende vijf prioritaire gebieden:

  • verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid;
  • verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen;
  • bevordering van gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
  • bestrijding van gendergerelateerd geweld en bescherming en ondersteuning van de slachtoffers;
  • bevordering van gendergelijkheid en van de rechten van vrouwen in de hele wereld.

In het verleden kende de Europese Commissie de Strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 en de Routekaart voor Gendergelijkheid 2006-2010.


Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid werd opgericht om de lidstaten en de Europese instellingen (de Europese Commissie in het bijzonder) te ondersteunen in hun activiteiten om gendergelijkheid te bewerkstelligen, discriminatie tegen te gaan en te sensibiliseren omtrent gendergerelateerde materies. Het instituut bevindt zich in Vilnius (Litouwen).   

 

Lees meer

 

 

   

Lees meer :