Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Internationaal  >  Europese Unie  >  handicap

Handicap en toegankelijkheid

Handicap

De EU promoot de actieve inclusie en participatie van personen met een handicap in alle facetten van de maatschappij.

De EU ratificeerde in december 2010 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het eerste verdrag ooit dat door de EU werd geratificeerd) en verbindt zich daarbij systematisch rekening te houden met de rechten van de personen met een handicap in al haar werkzaamheden.


In 2010 nam de Europese Commissie de ‘Europese strategie inzake personen met een handicap 2010-2020’ aan. Op deze strategie bouwt Europa nu verder met een strategie voor de periode 2021-2030

 

 

Toegankelijkheid

De ratificatie van het Handicapverdrag verplicht de E.U. ook stappen te nemen in het kader van de toegankelijkheid.

In december 2016 werd de richtlijn rond de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (PDF) van overheidsinstanties aangenomen. De lidstaten moeten hun regelgeving tegen ten laatste augustus 2018 in lijn brengen met de nieuwe richtlijn.


In 2019 werd overeenstemming gevonden over over een Europese toegankelijkheidsstrategie voor goederen en diensten, de Europese toegankelijkheidsrichtlijn voor goederen en diensten.

 

Lees meer

Lees meer :