Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Internationaal  >  Europese Unie  >  holebi en trans

Holebi&trans in de EU

De Europese Unie onderneemt een aantal belangrijke stappen om homofobie tegen te gaan en de strijd tegen discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit op te voeren.

Het verbod op discriminatie op basis van seksuele oriëntatie is door de EU erkend als discriminatiegrond. De scope van de bescherming is echter beperkt en (nog) niet van toepassing op sociale bescherming, gezondheidszorg of onderwijs - net de gebieden waar holebi's en transgender personen geconfronteerd worden met discriminatie.

In de Europese wetgeving worden transgenders niet opgenomen als beschermde doelgroep. Sommige lidstaten beschermen transgenders onder het verbod op discriminatie op basis van geslacht (dit is ook de interpretatie van het Europees Hof van Justitie), voor andere lidstaten valt het onder seksuele oriëntatie. Bij een derde groep lidstaten vallen transgender personen noch onder het ene, noch onder het andere. In die landen geniet deze doelgroep enkel de bescherming van het algemene gelijkheidsbeginsel en kan met andere woorden geen aanspraak maken op de bijzondere bescherming die in de antidiscriminatierichtlijnen is opgenomen.

De Europese Commissie publiceerde in 2015 een zogenaamde List of Actions m.b.t. de gelijke rechten van holebi's en transgender personen.

Een overzicht met wetgevende initiatieven vind je op de website van de Europese Commissie.

In het Europees Parlement werkt de “Intergroup on LGBT Rights” rond deze thematiek.


Lees meer

 
 

 

Lees meer :