Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Nominatim partners

Nominatim gefinancierde partners

Gelijke Kansen biedt een structurele ondersteuning aan een tiental niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die belangrijk werk leveren op het vlak van gelijke kansen met betrekking tot gender, seksuele identiteit en handicap.
Door de jaren heen hebben ze elk op hun vlak een kennis en deskundigheid opgebouwd die van groot belang zijn voor een goede beleidsvoering.
Deze organisaties spelen een onmisbare rol in het overleg en de dialoog met de aandachtsgroepen van het gelijkekansenbeleid en worden daarom nominatim in de begroting Gelijke Kansen opgenomen.

 

Maar het spectrum van organisaties waarmee Gelijke Kansen samenwerkt, is ruimer dan alleen de nominatim organisaties. Er is eveneens ruimte voor projectmatige samenwerking. Andere organisaties kunnen op deze projectmiddelen een beroep doen om het gelijkekansenbeleid te ondersteunen in het realiseren van de doelstellingen die elke legislatuur worden vastgelegd.