Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Nominatim partners  >  Gender

Gender

1. RoSa, kenniscentrum gender en feminisme

Sinds 1978 is het archief- en documentatiecentrum RoSa het aanspreekpunt voor alle informatie over gelijke kansen, gender en feminisme.

De bibliotheek is open van maandag tot donderdag van 10u tot 17u (vrije toegang).
Vrijdag enkel op afspraak. De RoSa-medewerkers helpen je persoonlijk op weg naar de juiste informatie.

RoSa heeft ook een uitgebreide website met bondige informatie over tal van actuele en historische thema’s die te maken hebben met gender, gelijke kansen, en feminisme.  De bibliotheekcatalogus is volledig online beschikbaar. De nieuwbrief "gender in de pers" biedt een overzicht van de belangrijkste berichten uit nationale en internationale kranten en nieuwssites. Gratis abonneren kan via de website.

RoSa
Zennestraat 30 (kantoor) en 40 (bib)
1000 Brussel
T: 02 209 34 10
F: 02 209 34 12
info@rosadoc.be
www.rosavzw.be

Rosa Logo

2. Vrouwenraad

De (Nederlandstalige) Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. De vzw kent drie hoofdopdrachten: informeren, overleggen en beleid beïnvloeden.

De Vrouwenraad waakt over de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwenconferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten. De organisatie is actief aanwezig in nationale en internationale organisaties, overlegorganen en werkgroepen.

Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
T: 02 229 38 19
F: 02 229 38 66
nvr@amazone.be
www.vrouwenraad.be

naar boven

Vrouwenraad logo

3. Furia

Furia is een onafhankelijke, pluralistische denktank van individuele vrouwen die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving, zonder armoede, ongelijkheid en discriminatie. Furia vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de échte levens van vrouwen. Het persoonlijke is voor Furia politiek.

Bovendien is voor Furia emancipatie een voortdurend proces dat meerstemmig wordt ingevuld. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat.

Bij Furia vinden feministen een plaats om samen te discussiëren, te netwerken en over te gaan tot actie. Furia wil de samenleving in beweging brengen. Furia laat haar stem horen in het maatschappelijke debat, stelt beleidssuggesties op voor overheden, neemt deel aan betogingen en zet acties op.

De jaarlijkse Vrouwendag van 11 november is het bekendst: een feministisch evenement dat elk jaar een andere stad aandoet, groeit van onderuit, en biedt een heel diverse groep bezoekers een inspirerend programma.

Furia
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
T: 02 229 38 73
F: 02 229 38 06
furia@amazone.be
www.furiavzw.be

Furia logo

4. Ella vzw

Als kenniscentrum gender en etniciteit bevordert ella de emancipatie en participatie van meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond. Ella verzamelt en verspreidt expertise rond het kruispunt tussen gender en etniciteit en vertaalt die expertise in campagnes, methodieken, vormingen en nog veel meer.

Ella is gehuisvest in:

ellavzw – Kenniscentrum gender en etniciteit
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
02/229.38.95
ella.info@amazone.be
www.ellavzw.be

Waar staat ella voor:

Op individueel niveau versterkt ella meisjes en vrouwen (maar ook jongens en mannen) om hun eigen keuzes te maken. Bij de verschillende etnische minderheden voedt ella het interne debat rond genderkwesties. Binnen de brede samenleving werkt ella aan een grotere gevoeligheid rond het kruispunt tussen gender en etniciteit.

Concreet doet ella dat door:

  • expertise uit te bouwen rond gender, etniciteit en het snijvlak tussen beide
  • deze te vertalen in sensibiliseringscampagnes en methodieken
  • te vertrekken vanuit de leefwereld van de groepen die ze wil bereiken
  • vormingen en workshops te geven aan jongeren, vrouwen en mannen
  • debatten en lezingen te organiseren en werk te maken van dialoog
  • vormingen-op-maat te geven
  • vrouwenorganisaties en tal van ‘witte’ sectoren te intercultualiseren
  •  het allochtone middenveld gendergevoeliger te maken
  • overheden en organisaties te adviseren vanuit haar kruispuntexpertise

  

naar boven

Ella kenniscentrum gender en etniciteit logo
Lees meer :