Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Nominatim partners  >  Handicap

Handicap

1. Grip vzw

GRIP is een mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap. Via beïnvloeding van beleid en samenleving wil GRIP gelijke kansen en rechten van personen met een handicap realiseren.

Je vindt GRIP in de

Vooruitgangstraat 323                                         
1030 Brussel
02 214 27 60
info@gripvzw.be
www.gripvzw.be

GRIP doet studiewerk, maakt voorstellen, lobbyt en voert actie om het Vlaamse en het federale beleid te beïnvloeden.

Grip werkt aan een juister beeld en een positieve houding van de samenleving ten opzichte van mensen met een handicap door campagnes in de media. Grip geeft ook getuigenissen in scholen, organiseert debatten, geeft voordrachten en neemt deel aan beurzen, enzovoort.

GRIP heeft geen leden, maar iedereen die dat wil kan zich aansluiten als vrijwillige medewerker.
GRIP heeft geen sociale of juridische dienst en kan mensen met individuele vragen dus niet bijstaan bij de opvolging van een dossier. Waar mogelijk biedt Grip wel informatie, ook individueel.  


Lees meer :

NIEUWS

Rapport evaluatie Gelijkekansendecreet

Resulaten van een onderzoek van DEMOS Public Law naar het Gelijkekansendecreet...
(lees meer)

webinar en onderzoek Intersekse

Intersekse is een term die je steeds vaker hoort, maar wat het precies inhoudt, weten veel mensen niet. Maakt onbekend ook onbemind? Vlaanderen en ...
(lees meer)