Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Nominatim partners  >  Handicap

Handicap

Grip vzw

GRIP is een mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap. Via beïnvloeding van beleid en samenleving wil GRIP gelijke kansen en rechten van personen met een handicap realiseren.

Je vindt GRIP in de

Vooruitgangstraat 323                                         
1030 Brussel
02 214 27 60
info@gripvzw.be
www.gripvzw.be

GRIP doet studiewerk, maakt voorstellen, lobbyt en voert actie om het Vlaamse en het federale beleid te beïnvloeden.

Grip werkt aan een juister beeld en een positieve houding van de samenleving ten opzichte van mensen met een handicap door campagnes in de media. Grip geeft ook getuigenissen in scholen, organiseert debatten, geeft voordrachten en neemt deel aan beurzen, enzovoort.

GRIP heeft geen leden, maar iedereen die dat wil kan zich aansluiten als vrijwillige medewerker.
GRIP heeft geen sociale of juridische dienst en kan mensen met individuele vragen dus niet bijstaan bij de opvolging van een dossier. Waar mogelijk biedt Grip wel informatie, ook individueel.  

 

 

NOOZO de Vlaamse adviesraad voor & door personen met een handicap.

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

NOOZO staat voor “niets over ons, zonder ons”. Dit is de slogan die personen met een handicap gebruiken om inspraak te eisen. Via NOOZO kunnen personen met een handicap hun ervaringen inbrengen. Ze werken actief mee aan adviezen om het beleid te verbeteren. 

Contact

02 274 00 31

info@noozo.be

www.noozo.be

 Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel

 

Lees meer :