Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Onderzoekspartners

Onderzoek

De wisselwerking met de academische wereld is één van de belangrijke pijlers die bijdraagt tot een onderbouwde beleidsvoering. Deze verschaft immers de nodige inzichten in de aard, omvang en oorzaken van achterstellingsmechanismen.

Een belangrijke rol op dit vlak werd tot 2015 gespeeld door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een onderzoekssteunpunt dat gezamenlijk gefinancierd werd vanuit het Vlaamse Wetenschapsbeleid en Gelijke Kansen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen trad op als functioneel bevoegde minister.

Momenteel wordt binnen het gelijkekansenbeleid nog steeds budgettair ruimte gereserveerd, die toelaat om ' ad hoc' onderzoek uit te voeren en zo in te spelen op topics binnen het gelijkekansenbeleid. Enkele voorbeelden vind je via onderstaande links.

link naar recent onderzoek
link naar onderzoeksarchief

Lees meer :