Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Onderzoekspartners

Onderzoek

De wisselwerking met de academische wereld is één van de belangrijke pijlers die bijdraagt tot een onderbouwde beleidsvoering. Deze verschaft immers de nodige inzichten in de aard, omvang en oorzaken van achterstellingsmechanismen.

Een belangrijke rol op dit vlak werd tot 2015 gespeeld door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, een onderzoekssteunpunt dat gezamenlijk gefinancierd werd vanuit het Vlaamse Wetenschapsbeleid en Gelijke Kansen. De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen trad op als functioneel bevoegde minister.

Meer info vind je op de website van het steunpunt.

Momenteel wordt binnen het gelijkekansenbeleid nog steeds budgettair ruimte gereserveerd, die toelaat om ' ad hoc' onderzoek uit te voeren en zo in te spelen op topics binnen het gelijkekansenbeleid. Enkele voorbeelden vind je via onderstaande links.

link naar recent onderzoek
link naar onderzoeksarchief

Lees meer :

NIEUWS

Eindrapport Centraal Expertencomité‘Monitoring Discriminatie'

Het Centraal Expertencomité heeft op 9 december 2020 haar eindrapport opgeleverd.Recent werden diverse initiatieven aangekondigd om...
(lees meer)

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)